magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
 
Diákhitel törlesztése cafetéria elemként
Diákhitel törlesztése cafetéria elemként
A Kormány a törlesztési szakaszban lévő diákhitelesek terhein kíván könnyíteni azáltal, hogy adómentessé tette a munkavállaló diákhitelesek számára azon pénzbeli juttatást, amelyet megállapodásuk alapján a jövőben a munkáltató fizethet a munkavállaló részére Diákhitel törlesztés céljából.

Az ügyfélbarát törlesztéskönnyítési megoldás keretében a Diákhitel törlesztés adómentes béren kívüli pénzbeni, illetve cafetéria juttatásként adható a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező Diákhitel törlesztőrészlet erejéig, de 2018-ban havonta legfeljebb a minimálbér 20%-áig, azaz 27 600 Ft összegig.

A juttatás igénybevételének menetéről, részletes adminisztrációjáról a munkáltatók humánpolitikai és pénzügyi területei tudnak további felvilágosítást adni.

Gyakran ismételt kérdések: 

Amennyiben a hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel, igénybe vehető-e az adókedvezmény a szüneteltetés ideje alatt önkéntesen teljesíthető befizetésekre?

Nem. A cafetéria keretében adómentesen nyújtható munkáltatói juttatás kizárólag a hallgató hiteltartozás kötelező törlesztésére vehető igénybe. A hitel törlesztés szüneteteltetési időszakában nincs előírt kötelező törleszőrészlet. Álláspontunk szerint a kedvezmény egyéb befizetésre - önkéntes előteljesítés, előtörlesztés - nem vehető igénybe.

Amennyiben a hitelfelvevő hallgatói hitelszerződése felmondásra került, de a Diákhitel Központ fizetéskönnyítés keretében részletefizetési engedélyt biztosított részére, igénybe vehető-e az adókedvezmény ezen befizetésre?

Nem. A cafetéria keretében adómentesen nyújtható munkáltatói juttatás kizárólag a hallgató hiteltartozás kötelező törlesztésére vehető igénybe. A felmondást követően az eredeti hitelszerződés szerinti - Szja tv.-ben is hivatkozott - kötelező havi törlesztő részlet helyébe a tartozás egyösszegű visszafizetése lép. Az erre az összegre a Diákhitel Központ által megadott részletfizetési engedélyben megjelölt havi fizetési kötelezettség nem minősül az eredeti hitelszerződés kötelező törlesztőrészletének. A kedvezmény ebben az esetben nem vehető igénybe.

Amennyiben a hitelfelvevőnek még nem kezdődött meg a törlesztési kötelezettsége (pl. még folytatja tanulmányait) igénybe vehető-e az adókedvezmény az ezen időszakban is teljesíthető önkéntes befizetésekre?

Nem. A cafetéria keretében adómentesen nyújtható munkáltatói juttatás kizárólag a hallgató hiteltartozás kötelező törlesztésére vehető igénybe. A hitel folyósítási időszakában nincs előírt kötelező törleszőrészlet. Álláspontunk szerint a kedvezmény egyéb befizetésre - önkéntes előteljesítés, előtörlesztés - nem vehető igénybe.

Amennyiben a munkavállaló havi törlesztő részlete meghaladja a minimálbér 20%-át, azaz az Szja tv. szerinti maximális juttatási összeget, így a havi törlesztés két részletben (munkáltató + munkavállaló) fog megérkezni. Jár-e ez bármilyen többlet költ

Nem. A Diákhitel Központ nem számít fel semmilyen költséget az utalások fogadásakor.

Amennyiben a munkáltató közvetlenül a Diákhitel Központ felé történő átutalással teljesít, úgy a nyolc jegyű szerződésszámon és az adós nevén kívül szükséges-e egyebet feltüntetni a közlemény rovatban?

Nem. Az azonosításhoz a szerződésszám és az ügyfél neve elegendő.

Lehetséges-e több munkavállaló törlesztőrészletét egy összegben elutalni a Diákhitel Központ felé?

A befizetések hitelszámlákon való jóváírásának elengedhetetlen feltétele az, hogy a beérkezett törlesztőrészlet azonos legyen az adott hitelfelvevő adott szerződéséhez tartozó előírt törlesztőrészlettel. Fenti előírás csak úgy biztosítható, ha a munkáltató hitelszerződésenként, egyedileg teljesíti a befizetéseket (Figyelem! Egy hitelfelvevőnek több diákhitel szerződése is lehet!)

Átutalhatja-e a munkáltató közvetlenül a Diákhitel Központ részére a hitelfelvevő havi törlesztőrészletét?

Igen, azonban lényeges, hogy a Ptk. 6:57§ (1) bekezdése értelmében ahhoz, hogy a munkáltató teljesítsen befizetést a hitelfelvevő javára, a hitelfelvő hozzájárulása szükséges. A közvetlenül a munkáltató által teljesített befizetések elszámolása során a Diákhitel Központ Zrt úgy tekinti, hogy ezen teljesítéshez a hitelfelvevő hozzájárult.

Honnan tudható, hogy mekkora a munkavállaló adott évre előírt havi törlesztési kötelezettsége?

A Diákhitel Központ minden év december 15-ig írásban közli a hitelfelvevőkkel a következő évben érvényes havi törlesztőrészlet összegét. Ezen túl a hitelfelvevő kérésére a Diákhitel Központ eseti igazolást is ki tud állítani.

Meddig kell beérkeznie a munkáltatók által teljesített törlesztőrészleteknek?

A diákhitelek aktuális törlesztőrészleteit minden esetben havonta kell megfizetni úgy, hogy azok az adott hónap 12-ig beérkezzenek a Diákhitel Központ számlájára.

Teljesítheti-e a munkáltató közvetlenül a Diákhitel Központ elszámoló számlájára a juttatást, vagy kizárólag a munkavállalónak a saját számlájára utalhatja (és onnan a munkavállaló utalja tovább a Diákhitel Központ felé)?

A munkáltató a munkavállaló részére is, és  közvetlenül a Diáhitel Központ Zrt. részére is átutalhatja a munkavállaló javára fizetett juttatás összegét. Az elszámolásnak ugyanakkor mindkét esetben feltétele az, hogy az utalás közlemény rovatában feltüntetésre kerüljön a hitelszerződés száma és a hitelfelvevő  neve.

Vissza