magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Ügyféltájékoztató
Ügyféltájékoztató
A 2017. év augusztus-szeptember hónapokban felsőfokú oktatási intézményben befizetett önköltségi összeg Diákhitel2-ből történő finanszírozásáról. Jelen átmeneti rendelkezés 2017. október 16. napjáig érvényes! 


 

  1. Kire vonatkozik?

Jelen ügyféltájékoztató azon ügyfeleinkre vonatkozik, akik az alábbi felsorolásban található követelményeknek egyaránt megfelelnek:

a) Aktív és bejelentkezett hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek Diákhitel igénybevételére lehetőséget biztosító Magyarországon akkreditált felsőfokú oktatási intézményben;

b) Önköltséges képzésben folytatják tanulmányaikat;

c) A képzés önköltségének összegét a felsőoktatási intézmény részére részben vagy teljes összegben megfizették (átutalták);

d) Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzintézetnél saját névre szóló bankszámlával rendelkeznek.

  1. Kire nem vonatkozik?

Jelen ügyféltájékoztató nem vonatkozik azokra az ügyfeleinkre, akik már 2017. augusztus-szeptember hónapokban Diákhitel2-t igényeltek, így nem saját pénzügyi forrásból fizetik be felsőoktatási intézményüknél a képzés önköltségének összegét. Esetükben a kért Diákhitel2 összegét a szokásos módon, közvetlenül intézményük részére folyósítja a Diákhitel Központ.

  1. Mekkora összeg igényelhető?

Az 1. pontban meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfél jogosult a felsőoktatási intézmény részére önerőből befizetett önköltség összegével azonos mértékű Diákhitel2-t igényelni. A Diákhitel Központ Zrt. a felsőoktatási intézmény részére már befizetett önköltség összegét 2017. október 31-ig utalja át az ügyfél bankszámlájára.

Abban az esetben, ha a képzés önköltségének teljes összege még nem került az ügyfél által átutalásra, de annak részteljesítésére már sor került a felsőoktatási intézmény felé, akkor az ügyfél által már megfizetett összeget utaljuk az igénylő bankszámlájára. Az adott félévre még fennálló, meg nem fizetett maradék önköltség összegét közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utaljuk.

  1. Kezdőlépés: Diákhitel2 szerződés megkötése és Diákhitel Direkt fiók létrehozása

Azon hallgatók, akik a felsőoktatási intézményük részére már befizetett önköltség összegét mégis Diákhitel2-ből szeretnék finanszírozni, Diákhitel2 hitelszerződést kell kötniük. A hitelszerződést követően kapcsolattartásra és további ügyintézésre alkalmas ún. Diákhitel Direkt fiók aktiválására kerül sor.  Az igénylés menetére és a szerződéskötésre vonatkozó részletes információk honlapunkon (Hogyan juthat a Diákhitel2-höz?) megtalálhatóak. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy használják a hitel igénylésének legegyszerűbb és leggyorsabb, személyes megjelenés nélkül, kizárólag elektronikus úton történő módját. Ehhez csupán Neptun azonosítóra és ügyfélkapus hozzáférésre van szükség. Amennyiben az ügyfél az elektronikus szerződéskötést választja, Diákhitel Direkt fiókját két napon belül létrehozza a Diákhitel Központ. Hagyományos, papír alapú hiteligénylés esetén, (ahol a dokumentumok leadása Tanulmányi Osztályon, banki partnernél, postán, takarékszövetkezetnél vagy Diákhitel Személyes Ügyfélszolgálaton történik) Társaságunk csak a hivatalos szerződések beérkezését és feldolgozását követően tudja létrehozni az ügyfél Diákhitel Direkt fiókját. Ez a folyamat akár egy hetet is igénybe vehet!

A Diákhitel Direkt fiók aktiválását követően folytatható az igénylés a nyomtatvány kitöltésével. Amennyiben nem érkezik értesítés a Diákhitel Direkt fiók létrejöttéről, vagy bármilyen okból nem tud a rendszerbe belépni, kérjük, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat (tel: +36-1-999-9944, hétfő-péntek: 8.00 -18.00 óra)!

  1. Második lépés: Az igénylési nyomtatvány kitöltése

A felsőoktatási intézmény részére már befizetett önköltség összegének Diákhitel2-ből történő finanszírozása az ún. M 291-es bizonylatkódú „Befizetett képzési költség igénylése” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével kérhető. A nyomtatvány a Diákhitel Direkt fiókba történő belépést követően a „Nyomtatványok” menüpont „Folyósítási adatok” címszó alatt, a „Befizetett képzési költség összegének igénylése” pontnál elérhető. Az igény kizárólag a Diákhitel2 termék esetében elérhető, a jelölő négyzet (checkbox) kiválasztásával. A „Következő oldal” gombra kattintva kell megadni azt a bankszámlaszámot, amelyre az ügyfél a már befizetett önköltség összegének visszautalását kéri. Könnyítésként a Diákhitel Direkt rendszere automatikusan kitölti ezt a mezőt a korábban a Diákhitel Központ Zrt. részére megadott és tárolt bankszámlaszámmal. A megadott bankszámlaszám szükség esetén módosítható. Az igénylési folyamat a vonatkozó jogi nyilatkozat elfogadásával fejeződik be. A Diákhitel Direkt fiókban a befejezés gomb megnyomása után az űrlaptovábbításra kerül, ezt követően az ügyfélnek további teendője nincs, az űrlapot sem kinyomtatni, sem postán beküldeni nem kell.

Adategyeztetés

A beérkezett kérelem alapján a felsőoktatási intézmény részére már befizetett önköltség pontos összegéről a Diákhitel Központ Zrt. egyeztetést kezdeményez az ügyfél felsőoktatási intézményének Tanulmányi Osztályával.  

Amennyiben a Tanulmányi Osztály visszaigazolja a Diákhitel Központ Zrt. részére az ügyfél által már megfizetett önköltségi díjat, Társaságunk ezen összeget folyósítja az ügyfél által megadott bankszámlaszámra 2017. október 31-ig.

Amennyiben a tanulmányok folytatásával érintett felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályával történő egyeztetés eltérést tár fel, arról Társaságunk az ügyfelét egy, a DD fiókba érkező üzenetben tájékoztatja.

Egyéb információk

További információk honlapunkon a Diákhitel2 termékleírásoknál, valamint az érvényes Üzletszabályzatunkban találhatóak. A folyósított hitel az ügyfél hitelszámláján nyilvántartott összeget növeli, de annak kamata 2017. október 1-je után 0%. A Diákhitel2 bármikor, díjtalanul előtörleszthető, az átutaláson külön feltüntetett „előtörlesztés” közlemény feltüntetésével, a szerződésszám és a név közlésével.

Segítség kérése

Amennyiben kérelmével elakad, vagy további információra van szüksége, hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségen!

Vissza