magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Adatlapok
Hogyan kell az adatváltozásokat bejelenteni?

Közös érdekünk, hogy időben értesíthessük, tájékoztathassuk a Diákhitel szerződésével kapcsolatos fontos információkról, ezért minél előbb jelentse be nekünk, ha megváltoztak adatai!

Ha telefonon vagy levélben kapcsolatba lép velünk, hivatkozzon nyolcjegyű szerződésszámára!

Személyes adatok változása:

Ha megváltozik

  • neve,
  • lakóhelye (állandó lakcíme),
  • állampolgársága, vagy
  • EGT tartózkodási engedélyének száma, érvényességi ideje, jogcíme,
  • adóazonosító jele,

akkor a változást a Diákhitel Direkt fiókjába belépve a „Nyomtatványok” menüpontjában tudja jelezni a szükséges mezők kitöltésével. Az elkészült dokumentumot nyomtatást követően személyes ügyfélszolgálatainkon, vagy a leadóhelyek valamelyikén szükséges leadnia. Leadóhelyek listáját itt találja!

Fontos!

Ne felejtse otthon a személyazonosságát igazoló okmányát és lakcímkártyáját!

A személyes okmányokon kívül kérhetik az átvevőhelyen, hogy igazolja, hogy valóban ügyfelünk. Ehhez szükséges lehet bármely általunk kiküldött levél, vagy a szerződés másodpéldányának bemutatása.

Elérhetőség változása:

Ha megváltozik

  • értesítési címe,
  • telefonszáma,
  • e-mail címe,

akkor azt jelezheti Diákhitel Direkt fiókján keresztül, bejelentkezett felhasználóként, e-mailben (info@diakhitel.hu) vagy telefonon keresztül (telefonos ügyfélszolgálatunk száma: +36 1 999 99 44).

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti, a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

Minden változást – Üzletszabályzatunk értelmében - 14 napon belül köteles bejelenteni.

Módosító adatlap a tanulmányi adatváltozások közvetlen bejelentéséhez

A Diákhitel Direktben jelentheti be, ha módosul bankszámlaszáma (amelyre a Diákhitelt kéri), vagy tanulmányi adatai.

Itt kérheti még a hitel összegének módosítását, a folyósítás gyakoriságának módosítását, a folyósítás szüneteltetését, a folyósítás újraindítását.

Folyósítás gyakoriságának módosítása

A folyósítás gyakoriságának módosításához lépjen be a Diákhitel Direktbe. Ha még nem rendelkezik Diákhitel Direkt azonosítóval, akkor a Szerződéskötés menüpontban igényelhet, ezután az ügyeit elektronikusan, kényelmesen intézheti.

A folyósítás gyakoriságának módosításáról bővebben olvashat honlapunk „Módosítana szerződésén?” fejezetének „Szeretné félévente egy összegben kapni a Diákhitelt?” alfejezetét.

Tanulmányi adatlap

Ha EGT tagország felsőoktatási intézményében tanul, lépjen be a Diákhitel Direktbe, majd a megfelelő dokumentumot aláírás után juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ 1996 Budapest).

A külföldön folytatott tanulmányokról bővebben olvashat honlapunk "Külföldön tanul?" fejezetében.

Módosító adatlap a személyes adatváltozások közvetlen bejelentéséhez

Ha változik elérhetősége (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím), lépjen be a Diákhitel Direktbe és a Nyomtatványok menüpontban jelentse be.

Adatlapját aláírás után juttassa el postacímünkre (Diákhitel Központ 1996 Budapest). Ha bejelentkezik Diákhitel Direkt fiókjába, akkor ezen adatait elektronikus úton is bejelentheti felénk.

Ha az elérhetősége (értesítési cím, telefonszám, e-mail cím) változik, bejelentheti telefonos ügyfélszolgálatunk +36 1 999 99 44-es kék számán vagy e-mailben (info@diakhitel.hu) is.

Emelt összegű hitel igénylése

Az új szabályok értelmében azok jogosultak emelt összegű hitelre, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek Hitelszerződést és továbbra is államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésen tanulnak.

Azok, akiknek mindkét szülője álláskereső*, vagy aki árva**, vagy aki félárva*** és az élő szülője**** álláskereső, maximum két tanulmányi féléven keresztül államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft-ot, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft-ot igényelhetnek.

A módosított hitelösszeg folyósítása érdekében az érintett

- ügyfeleinknek a Diákhitel Központnak címzett (Diákhitel Központ 1996 Budapest) levélben az alábbi dokumentumokat kell benyújtani, úgy, hogy azok a tanulmányi hónap 15-ig, de legkésőbb 2014. december 15-ig beérkezzenek:

a) Emelt összegű hiteligénylését a Diákhitel Direkten kezdeményezheti;
b) az ügyfél születési anyakönyvi kivonatának másolatát;

- két álláskereső szülő jogcím esetén továbbá:
c1.) harminc napnál nem régebbi igazolást***** a Munkaügyi Központ regionális kirendeltségétől arról, hogy mindkét szülője álláskereső;

- árva jogcím esetén továbbá:
c2.) A szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;

- félárva jogcím esetén továbbá:
c3.1.) harminc napnál nem régebbi igazolást a Munkaügyi Központ regionális kirendeltségétől arról, hogy az élő szülője álláskereső;
c3.2.) Az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

* Álláskereső : „Az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát.”
(1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pont)

** Árva: Az a hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

*** Félárva: Az a hallgató, akinek egyik szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

**** Szülők: A születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek.

***** Ha az álláskereső szülő jogcímén veszi igénybe a fenti lehetőséget, úgy tanulmányi félévenként be kell nyújtani a harminc napnál nem régebbi okirati igazolást a szülő/szülők álláskereső státuszának tényéről.

Felsőfokú és középfokú intézmények szám- és betűkódjai

A hiteligénylési adatlap és néhány módosító adatlap kitöltéséhez szüksége lesz a felsőoktatási intézmények vagy a középfokú intézmények szám- és betűkódjainak jegyzékére.

Felsőfokú intézmények szám és betűkódjai

Ha EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényli a Diákhitelt, akkor a számkódhoz a 999-es kódot, a betűkódhoz pedig a KÜLFÖLDI szót írja be!

Hitelösszeg módosítása

A hitelösszeg módosítását a Diákhitel Direkten keresztül megteheti. Ha még nem rendelkezik azonosítóval, akkor a Diákhitel Direkt Szerződéskötés menüpontjában igényelhet.A hitelösszeg módosításáról bővebben olvashat honlapunk „Módosítana szerződésén?” fejezetének „A kölcsön összegének módosítása ” alfejezetében.

Ha egyszerre több módosítást is szeretne kérelmezni, illetve egyidejűleg adatváltozást is szeretne bejelenteni, akkor a Diákhitel Direkten keresztül megteheti.

Folyósítás szüneteltetése

A folyósítás szüneteltetéséhez lépjen be a Diákhitel Direktbe! Itt kényelmesen, elektronikus úton intézheti ügyeit.

Ha az adott szemesztertől nem kér Diákhitelt, akkor a nyomtatvány kitöltésekor a folyósítás-szüneteltetés kezdeti dátumának a szemeszter kezdő napját, vagyis szeptember 1-jét, illetve február 1-jét kell megadnia.

Ha egyszerre több módosítást is szeretne kérelmezni, illetve egyidejűleg adatváltozást is szeretne bejelenteni, akkor ezt is megteheti a Diákhitel Direkten keresztül. A folyósítás folytatásáról bővebben olvashat honlapunk „Módosítana szerződésén?” fejezetének „Szüneteltetni szeretné a folyósítást? ” alfejezetében.

Felmondás

Kérjük, jól gondolja át, mielőtt felmondja a szerződést! Ha csak a Diákhitel folyósítását szeretné szüneteltetni, akkor nem kell felmondania a szerződést!

Ha felmondja a hitelszerződést, akkor az adatlap beérkezésétől számított 15. napon a Hitelszerződés megszűnik, és az addig felhalmozódott teljes tartozása (tőke, kamat, költség) egy összegben lesz esedékes, melyet 8 napon belül kell egy összegben befizetnie.

A hitelszerződés felmondásához lépjen be a Diákhitel Direktbe és jelentse be.

A hitelszerződés felmondásáról bővebben olvashat honlapunk „Módosítana szerződésén?” fejezetének „Mit kell tenni, ha fel akarja mondani hitelszerződését?” alfejezetében.

Törlesztési kötelezettség szüneteltetése

Ha kéri a törlesztési kötelezettség szüneteltetését, lépjen be a Diákhitel Direktbe és ott kérje a Nyomtatványok menüpont használatával! Ezután az adatlapot nyomtassa ki, majd aláírás után a szükséges igazolásokkal együtt juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ 1996 Budapest).

A TKSZ-ről bővebben olvashat honlapunk „Kedvezmények” fejezetének „Törlesztési kötelezettség szüneteltetése ” alfejezetében: Diákhitel1; Diákhitel2

Megszűnik a jogosultsága, vagy megváltozik a kedvezmény jogcíme?

Ha a kedvezményekre a továbbiakban már nem jogosult, vagy megváltozik a jogcím, amelynek alapján a kedvezményt kapta, kérjük, jelentse be a Diákhitel Direktben! Használja a Nyomtatványok menüpontot!

Bankszámlaszám változásának bejelentése

A bankszámlaszámának módosításához lépjen be a Diákhitel Direktbe és jelentse be új bankszámlaszámát.

Ha egyszerre több módosítást is szeretne kérelmezni, illetve egyidejűleg adatváltozást is szeretne bejelenteni, akkor ezt a Diákhitel Direktben megteheti! Ha még nem rendelkezik Diákhitel Direkt azonosítóval, akkor a Diákhitel Direkt szerződéskötés menüpontban igényelhet. Ezután már kényelmesen intézheti Diákhiteles ügyeit.

Folyósítás folytatása

A folyósítás folytatásához lépjen be a Diákhitel Direktbe és jelentse be!

Ha egyszerre több módosítást is szeretne kérelmezni, illetve egyidejűleg adatváltozást is szeretne bejelenteni, azt is megteheti a Diákhitel Direktben. Ha még nem rendelkezik Diákhitel Direkt azonosítóval, akkor a Diákhitel Direkt szerződéskötés menüpontban igényelhet.

A folyósítás folytatásáról bővebben olvashat honlapunk „Módosítana szerződésén?” fejezetének „Újra kívánja indítani a kölcsön folyósítását? ” alfejezetében.

Hallgatói jogviszony megszűnése

Ha hallgatói jogviszonya megszűnését kívánja bejelenteni, lépjen be a Diákhitel Direktbe!

A hallgatói jogviszony megszűnéséről bővebben olvashat honlapunk „Megszűnt hallgatói jogviszonya?” fejezetében.

Módosító adatlap az adatváltozások ellenőrzött bejelentéséhez

A Diákhitel Direktben jelentheti be személyes adataiban (név, lakóhely, állampolgárság), adószámában, EGT tartózkodási engedélyének számában, érvényességi idejében, jogcímében bekövetkezett változásokat.  A kitöltött, kinyomtatott adatlapot partnereinknél adja le és írja alá az átvevő ügyintéző előtt, aki ellenőrzi az adatokat az igazolványok alapján.

Ne felejtse személyazonosító okmányait magával vinni! Amennyiben adószáma vagy EGT tartózkodásra vonatkozó adatai változtak, akkor adókártyáját, illetve EGT tartózkodási engedélyét is vigye magával.