magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Pénzügyi adatok
Éves adatok

A Diákhitel Központ Zrt. mindenkor hatályos jogszabályok alapján készült jelentései:

Éves gyorsjelentések:

Éves gyorsjelentés 2007.
Éves gyorsjelentés 2006.
Éves gyorsjelentés 2005.
Éves gyorsjelentés 2004.
Éves gyorsjelentés 2003.

Éves jelentések:

Éves jelentés 2017.
Éves jelentés 2016.
Éves jelentés 2015.
Éves jelentés 2014.
Éves jelentés 2013.
Éves jelentés 2012.
Éves jelentés 2011.
Éves jelentés 2010.
Éves jelentés 2009.
Éves jelentés 2008.
Éves jelentés 2007.
Éves jelentés 2006.
Éves jelentés 2005.
Éves jelentés 2004.
Éves jelentés 2003.

Összefoglaló jelentések:

Összefoglaló jelentés 2013.
Összefoglaló jelentés 2012.
Összefoglaló jelentés 2011.
Összefoglaló jelentés 2010.
Összefoglaló jelentés 2009.
Összefoglaló jelentés 2008.
Összefoglaló jelentés 2007.
Összefoglaló jelentés 2006.
Összefoglaló jelentés 2005.

A Diákhitel Központ Zrt. Éves beszámolói

Éves beszámoló 2017.
Éves beszámoló 2016.
Éves beszámoló 2015.
Éves beszámoló 2014.
Éves beszámoló 2013.
Éves beszámoló 2012.
Éves beszámoló 2011.
Éves beszámoló 2010.
Éves beszámoló 2009.
Éves beszámoló 2008.
Éves beszámoló 2007.
Éves beszámoló 2006.
Éves beszámoló 2005.
Éves beszámoló 2004.
Éves beszámoló 2003.
Éves beszámoló 2002.

A Diákhitel Központ Zrt. IFRS szerint készített pénzügyi kimutatásai

 

IFRS beszámoló 2017.
IFRS financial stetements 2017
IFRS beszámoló 2016.
IFRS financial stetements 2016.
IFRS beszámoló 2015.
IFRS financial statements 2015.
IFRS beszámoló 2014.
IFRS beszámoló 2013.
IFRS beszámoló 2012.
IFRS beszámoló 2011.
IFRS beszámoló 2010.

Elemzői lista

A Diákhitel Központ Zrt. által kibocsátott értékpapírokról rendszeres, nyilvános elemzések ismereteink szerint nem készülnek, azonban a kötvények forgalmazói körébe tartozó társaságok elemzői, üzletkötői rendelkeznek az értékpapír piaci értékére, kockázatára vonatkozó részletes információkkal.

Vezető forgalmazó:

Államadósság Kezelő Központ Zrt.

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt. 
Vidovszky Áron, tel.: +36/1-489-2339  

Erste Befektetési Zrt.
Siklósi Norbert, tel.: +36/1-235-5842

FHB Kereskedelmi Bank Zrt.
Csendes Balázs, tel.: +36/1-452-6326

ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
Papp Gergely, tel: +36/1-235-8547

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Kónya Péter, tel.: +36/1-457-8985

MKB Bank Zrt.
Schneider Péter, tel.: +36/1-268-7457

UniCredit Bank Hungary Zrt.
Motyovszki Gábor, tel.: +36/1-428-8542

Főbb pénzügyi adatok, pénzügyi mutatók

A Diákhitel Központ Zrt. alaptevékenységének bővülését mutatja az első grafikon, amelyen a működés kezdete óta az egyes tanévek végéig folyósított összes diákhitel látszik. Az adatokból leolvasható, hogy az első tanévet követően stabilan 20 milliárd forint fölött alakul az egy tanév során kihelyezett hallgatói hitelek összege.

tanév vége kihelyezett hitel millió Ft
2002. június 30. 15 104
2003. június 30. 37 095
2004. június 30. 61 786
2005. június 30. 84 508
2006. június 30. 107 185
2007. június 30. 131 814
2008. június 30. 154 162
2009. június 30. 176 274
2010. június 30. 198 419
2011. június 30. 220 045
2012. június 30. 239 716
2013. június 30. 259 141

 

Néhány fontosabb pénzügyi mutatószámot tartalmaz az alábbi táblázat:

Mutató Tartalma 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tőkeerősség E/(D+E) Saját tőke / Mérlegfőösszeg 30,02% 8,48% 4,30% 2,74% 1,87% 1,64%
Likviditási ráta Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 34,07% 9,65% 7,14% 816,23% 22,73% 30,65%
Működési hatékonyság Működési költség/Kamatbevétel 1143,65% 72,85% 31,30% 17,75% 13,98% 16,18%

 

Mutató Tartalma 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tőkeerősség E/(D+E) Saját tőke / Mérlegfőösszeg 1,39% 1,22% 1,08% 0,97% 0,92% 0,82%
Likviditási ráta Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek 36,05% 77,89% 85,24% 85,17% 119,63% 240,69%
Működési hatékonyság Működési költség / Kamatbevétel 13,08% 11,94% 10,22% 11,85% 11,40% 11,93%

 

A Társaság Saját tőkéje stabil, a tőkeerősség mutató további csökkenése várható egészen addig, amíg az új hitelkihelyezésekre és a források költségére fedezet nem képződik a hallgatói hitelekből származó bevételekből, azaz amíg a diákhitel-rendszer önfenntartóvá nem válik. Az idegen tőke növekvő aránya azonban nem hordoz negatív információt a befektetők számára, hiszen a Diákhitel Központ által igénybevett források visszafizetésére az állam készfizető kezességet vállal.

A Diákhitel Központ megfelelő likviditása folyamatosan biztosított, míg a Társaság hatékonyságának jelentős javulását mutatja, hogy a működési költségek növekedése messze alulmarad a tevékenység bővüléséhez viszonyítva.

Az alábbi táblázatban a Társaság Eredménykimutatásának fő sorai szerepelnek. Ezek a Diákhitel Központ non-profit jellegét tükrözik.

A mérleg szerinti eredmény alakulása (adatok millió forintban)

A tétel megnevezése 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A. Üzemi tevékenység eredménye -128 -51 -879 -1 386 -2 391 -3 830
B. Pénzügyi műveletek eredménye 2 177 797 1 322 2 337 3 805
C. Szokásos vállalkozási eredmény -126 126 -82 -64 -54 -25
D. Rendkívüli eredmény     7 24 24 24
E. Adózás előtti eredmény -126 126 -76 -40 -30 -1
F. Adózott eredmény -126 70 -76 -40 -30 -1
G. Mérleg szerinti eredmény -126 70 -76 -40 -30 -1

 

A tétel megnevezése 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A. Üzemi tevékenység eredménye -4 775 -4 671 -5 647 -5 138 -5 521 -5 057
B. Pénzügyi műveletek eredménye 4 751 4 654 5 652 5 135 5 525 5 058
C. Szokásos vállalkozási eredmény -24 -17 5 -3 4 1
D. Rendkívüli eredmény 24 17 -1 -6 -4  
E. Adózás előtti eredmény     4 -9    
F. Adózott eredmény     3 -9 -18  
G. Mérleg szerinti eredmény     3 --9 -18  

 

A Társaság eszköz és forrásállományának alakulását mutatják a következő táblázatok:

Az eszközök állományának alakulása (adatok millió forintban)

A tétel megnevezése 2001 2002 2003 2004 2005 2006
A. Befektetett eszközök 5 567 26 030 51 725 78 401 102 936 127 960
B. Forgóeszközök 1 815 2 432 1 848 2 816 15 997 7 139
C. Aktív időbeli elhatárolások 525 363 1 508 3 870 3 996 4 549
Eszközök összesen 7 907 28 825 55 082 85 087 122 929 139 648

 

A tétel megnevezése 2007 2008 2009 2010 2011 2012
A. Befektetett eszközök 148 529 167 551 187 703 204 758 218 834 229 512
B. Forgóeszközök 11 776 15 336 19 684 30 209 28 104 45 195
C. Aktív időbeli elhatárolások 4 557 5 827 4 818 2 274 1 417 1 754
Eszközök összesen >164 862 188 714 212 205 237 241 >248 355 276 461

 

A források állományának alakulása (adatok millió forintban)

A tétel megnevezése 2001 2002 2003 2004 2005 2006
D. Saját tőke 2 374 2 444 2 368 2 328 2 297 2 296
E. Céltartalékok 128 309 1 086 2 440 4 340 6 660
F. Kötelezettségek 5 329 25 204 50 905 75 932 111 180 126 983
G. Passzív dőbeli >elhatárolások 75 868 724 4 387 5 112 3 709
Források összesen 7 907 28 825 55 082 85 087 122 929 139 648

 

A tétel megnevezése 2007 2008 2009 2010 2011 2012
D. Saját tőke 2 297 2 297 2 300 2 291 2 273 2 273
E. Céltartalékok 9 171 11 920 14 780 17 729 20 919 24 394
F. Kötelezettségek 150 066 170 934 191 132 210 848 218 326 240 827
G. Passzív dőbeli >elhatárolások 3 328 3 563 3 993 6 373 6 837 5 657
Források összesen 164 862 188 714 212 205 237 241 248 355 276 461

 

Pénzügyi adatok

Hitelminősítés alakulásának ismertetése

A Diákhitel Központ Zrt-ről valamint a Társaság által kibocsátott értékpapírokról hitelminősítés ismereteink szerint nem készült. A Társaság által kibocsátott értékpapírokra a Magyar Állam készfizető kezességet vállal. Magyarország aktuális hitelminősítése, illetve annak historikus alakulása elérhető a Magyar Nemzeti Bank honlapján:

Magyarország hitelminősítése