magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Törlesztési stratégiák
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Gazdálkodási adatok
A működés törvényessége, beszámolók

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Diákhitel Központ Zrt. tevékenységével kapcsolatosan az Állami Számvevőszék 2008-ban a 2001-2008-as időszakra vonatkozóan, 2014-ben pedig a 2010-2013-as időszakra vonatkozóan folytatott le szabályszerűségi ellenőrzést. (A vizsgálatokról készült számvevőszéki jelentések a 3.1.2. pontban kerültek közzétételre.)”


2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék jelentése (Diákhitel Központ 2001-2008)

Az Állami Számvevőszék jelentése (Diákhitel Központ 2011-2013)

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A Diákhitel Központ Zrt. működését az Állami Számvevőszéken kívüli egyéb szervezet nem vizsgálta.

4. A működés eredményessége, teljesítmény

Befektetőinknek/Pénzügyi adatok

5. Működési statisztika

A Diákhitel Központ Zrt. tevékenységére vonatkozóan külön jogszabály statisztikai adatgyűjtési kötelezettséget nem ír elő.

Költségvetések, beszámolók

1. Éves költségvetések

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül költségvetési szervnek.

2. Számviteli beszámolók

A Diákhitel Központ Zrt. Éves beszámolói

Éves beszámoló 2014.
Éves beszámoló 2013. 
Éves beszámoló 2012.
Éves beszámoló 2011.
Éves beszámoló 2010.
Éves beszámoló 2009.
Éves beszámoló 2008.
Éves beszámoló 2007.
Éves beszámoló 2006.
Éves beszámoló 2005.
Éves beszámoló 2004.
Éves beszámoló 2003.
Éves beszámoló 2002.

3. A költségvetés végrehajtása

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül költségvetési szervnek.

Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések, koncessziók, egyéb kifizetések, uniós fejlesztések, közbeszerzések

1. A foglalkoztatottak

A Diákhitel Központ Zrt.-nek a Törvény 2. §-a (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó adatokat itt tekintheti meg

2. Támogatások

A Diákhitel Központ Zrt. nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatásokat nem nyújt, ilyen programban támogatóként nem vesz részt.

3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével (Infotv. 1. sz. mell. III. 4.):

A Diákhitel Központ Zrt. az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggésben szerződést nem kötött.

(A közbeszerzési szerződések adatai 7. pontban érhetők el.)

4. Koncessziók

A Diákhitel Központ Zrt. a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot nem írt ki, ilyen pályázatot nem nyújtott be, koncessziónak nem jogosultja.

5. Egyéb kifizetések

A Diákhitel Központ Zrt. nem alapfeladatai ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem teljesített.

6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Diákhitel Központ Zrt. az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztést nem eszközölt.

7. Közbeszerzés

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló CXXII. törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat ide kattintva tekintheti meg.