magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Törlesztési stratégiák
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása

Tisztelt Érdeklődő!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzétételi kötelezettség alá eső adataink tekinthetők itt meg.

A Diákhitel Központ Zrt. 100 %-os állami tulajdonban levő, zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaságnál a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja. A DK Zrt. tevékenységét non-profit jelleggel, üzleti haszon szerzése nélkül végzi úgy, hogy feladatai ellátásához költségvetési támogatásban nem részesül.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzétételi kötelezettség alá eső adataink tekinthetők itt meg.

Szerződések

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Törvény)  2. §-ának (3) bekezdése a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

A Törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat itt tekintheti meg:

2006. évi szerződések
2007. évi szerződések
2008. évi szerződések
2009. évi szerződések
2010. évi szerződések
2011. évi szerződések
2012. évi szerződések
2013. évi szerződések
2014. évi szerződések
2015. évi szerződések

Javadalmazás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

 • nevét,
 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  • a megbízási díjat,
  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében

 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét teszi közzé.

A Diákhitel Központ Zrt. hatályos Javadalmazási szabályzatát itt tekintheti meg:

Javadalmazási Szabályzat

A Diákhitel Központ Zrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó adatokat itt tekintheti meg:

Menedzsment és Felügyelőbizottság

A Diákhitel Központ Zrt.-nek a Törvény 2. §-a (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó adatokat itt tekintheti meg:

A Diákhitel Központ Zrt. tisztségviselőinek, vezetőinek kereseti adatai
utolsó frissítés: 2017. június 1.

Korábbi kereseti adatok:

2016. december 22-től
2016. január 1-től
2014. október 20-tól

 

 • A munkavállalókra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napján vagy azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatályba lépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben nem módosított munkaszerződések esetében (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napját követően kötött, vagy az azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben módosított munkaszerződések esetében (.pdf)