magyar | english
Nyelvtanulási Diákhitel igénylés Hiteligénylés
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A Diákhitel1 és a Diákhitel2 összehasonlítása

 Diákhitel1, a szabad felhasználású Diákhitel állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára egyaránt elérhető.

Milyen kiadások fedezésére alkalmas a Diákhitel1, szabad felhasználású hitel?

  • napi megélhetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére (pl. étkezés, utazási költségek fedezése)
  • szállás, albérlet, kollégiumi díjak kiegyenlítésére
  • egyetemi élethez kapcsolódó kiadásokra (pl. tankönyvek, jegyzetek vásárlására stb.)
  • diplomához szükséges nyelvtanulásra, nyelvtanfolyamra
  • Erasmus-ösztöndíj kiegészítő finanszírozására

A Diákhitel2, kötött felhasználású Diákhitel kizárólag önköltséges formában tanuló hallgatók számára elérhető konstrukció, 0%-os éves kamattal.

Csak a felsőoktatási intézmény (egyetem/főiskola) felé fennálló képzési önköltség kiegyenlítésére alkalmas.

  Szabad felhasználású diákhitel
(Diákhitel1)
Kötött felhasználású diákhitel
(Diákhitel2)
Nyelvtanulási diákhitel
Ki veheti fel? Finanszírozási formától függetlenül bárki Kizárólag önköltséges képzésben résztvevő hallgatók Diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkezők, akik aktív vagy passzív jogviszonyban hallgatók, esetleg felsőoktatási tanulmányait befejezettek
Milyen összeget lehet felvenni? Maximum havi 70 000 forintot Maximum a képzési költség összege Maximum 500 000 forintot
Mire költhető el? Bármire Kizárólag a képzési költség és térítési díjak fizetésére Nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges tanlmányok, vizsgák, egyéb költségekre (pl. tankönyvek)
Mennyi a Diákhitel kamata? 1,99%* 0%** Az idegennyelvek többségénél*** sikeres nyelvvizsga letételét követően a hitel kamata 0% lesz. Ezt megelőzően a kamat mértéke megegyezik a Diákhitel1 kamatával.
Mikor kell elkezdeni a törlesztést? A hallgatói jogviszony megszűnése után, illetve legkésőbb 45. életév betöltését követő negyedik hónap első napjától. A hitel felvételét (folyósítását) követő hónap első napján kezdődik meg a törlesztési kötelezettség nélküli türelmi időszak, melynek ideje 12 hónap. Ezt követően – tekintettel a hitel 6 hónapos kamatperiódusára – minden év januárjában és júliusában a Diákhitel Központ Zrt. értesítést küld a következő 6 hónapban szükséges befizetés összegéről egészen a hitelfelvevő által választott futamidő végéig.
Igénylés: DIÁKHITEL1 IGÉNYLÉS DIÁKHITEL2 IGÉNYLÉS NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL IGÉNYLÉS

 

*A Diákhitel kamata változó. Az érvényes kamatláb: 1,99%.
** Állami kamattámogatásnak köszönhetően az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%.
*** Milyen nyelvek esetén vehető fel a Nyelvtanulási Diákhitel

A Diákhitel1 és Diákhitel2 részletes összehasonlító táblázata
  Szabad felhasználású hitel
(Diákhitel1)
Kötött felhasználású hitel
(Diákhitel2)
Nyelvtanulási Diákhitel
Mi a Diákhitel? A Diákhitel, egy speciális, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók számára igényelhető kölcsön. A hitel igényléséhez nem kell jövedelem, nem kell kezes, sem egyéb fedezet.

A Nyelvtanulási Diákhitel a hallgatói hitel azon része, amely idegennyelv-tanulás és nyelvvizsga bizonyítványszerzés céljából vehető igénybe.
Ki veheti fel? (általános feltételek) Aki - 45. életévét még nem töltötte be - magyar állampolgár - menekültként elismert - letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezik - felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik - az adott képzési időszakra bejelentkezett - lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette.

Azok az aktív vagy passzív jogviszonyú illetve abszolutóriumot/záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgatók, akiknek a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvből vagy nyelvekből még nincs nyelvvizsgája, vagy meglévő nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga szintje nem elegendő a diploma megszerzéséhez.
Milyen finanszírozási formában tanuló hallgatók vehetik fel? Állami ösztöndíjas és önköltséges képzésre felvételt nyert, továbbá a korábbi képzési rendszerben államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató hallgatók vehetik fel. Az önköltséges képzésre felvételt nyert hallgatók vehetik fel. Diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkezők, akik aktív vagy passzív jogviszonyban hallgatók, esetleg felsőoktatási tanulmányait befejezettek
Milyen összeget lehet felvenni? Az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre felvételt nyert, továbbá a korábban államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók havi 15, 21, 25, 30, 40 vagy 50 ezer forintot igényelhetnek. Az igényelt összeg szemeszterenkénti egyösszegű vagy havi utalásban is kérhető. A felvehető összegnek nincs felső határa. Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben résztvevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, vagyis az önköltség tényleges összegénél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. A Nyelvtanulási Diákhitel legkisebb felvehető összege 100 000 Ft, legmagasabb összege pedig 500 000 Ft. A hitel összegét a hitelfelvevő választja meg, egyetlen feltétel, hogy a minimum összeget elérő, de a maximum összeget meg nem haladó hitelösszegnek 50 ezerrel oszthatónak kell lennie, azaz 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000, 400 000, 450 000. és 500 000 forintot lehet igényelni.
Mennyi időre lehet felvenni? A Diákhitelt összességében 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes, osztatlan képzésben vesz részt a hallgató és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet. Amennyiben a hallgatónak párhuzamosan van Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződése is, együtt mozognak a jogosultsági idők.

Nyelvtanulási Diákhitel igénylésére egyszer van lehetőség, az összeg egyösszegben kerül kiutalásra. Amennyiben a korábban felvett Nyelvtanulási Diákhitel már visszafizetésre került, az előírt nyelvvizsga megszerzéséig a jogosultsági időszaka alatt többször is újra kérhető a hitel.
Mire lehet költeni? A hitelcélt a hallgató határozza meg, az összeg az ügyfél saját nevére szóló bankszámlaszámra kerül utalásra. A kötött felhasználású Diákhitel kizárólag a képzési költség kiegyenlítésére költhető. A Diákhitel Központ közvetlenül a felsőoktatási intézménynek utalja a pénzt. Nyelvvizsga megszerzéséhez szükséges tanlmányok, vizsgák, egyéb költségekre (pl. tankönyvek)
Felvehető-e külföldi tanulmányokra? A hallgató a Diákhitelt akkor kaphatja meg, ha EGT felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben vesz részt, mely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad. Ha az ügyfél egy magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és külföldön résztanulmányokat folytat, akkor a Diákhitel igénylésére az általános szabályok vonatkoznak. Nem, csak magyarországi felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokra vehető fel.  
Hogyan lehet igényelni a Diákhitelt? Az igényléshez szükséges nyomtatványt a Diákhitel internetes ügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten lehet kitölteni, amelyet kinyomtatva és aláírva legegyszerűbb közvetlenül a felsőoktatási intézményekben leadni, ugyanez megtehető a Diákhitel Központtal együttműködő pénzintézetekben, takarékszövetkezetekben, postahelyeken is. Az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületeiről is lehetőség nyílik a Diákhitel igénylésre, melyet a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtatva, vagy helyben, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán lehet leadni.

Látogasson el a nyelvtanulas.diakhitel.hu oldalra, majd töltse ki a Hiteligénylési adatlapot, a kitöltött adatlapot pedig nyomtassa ki 2 példányban. Az igényléshez be kell szereznie még a Hallgatói jogviszony igazolást abban az intézményben, ahol fennáll(t) a hallgatói jogviszonya. A kitöltött Hiteligénylési adatlapot és a Hallgatói jogviszony igazolást a Diákhitel dokumentumok átvételére jogosult partnereink egyikén (a PartnerPontok listája a honlapon található) adja le részünkre. Előnyös lehet, ha a felsőoktatási intézményében intézi. Ezután a Diákhitel Központ Zrt. a beérkezett dokumentumokat feldolgozza és ellenőrzi, majd – amennyiben a dokumentumokban szereplő adatok megfelelőek – folyósítja a hitelt.
Meddig lehet igényelni a Diákhitelt? Ha már a félév első utalásakor szeretne pénzt kapni, akkor az őszi félévben legkésőbb szeptember 15-ig, vagy a tavaszi félévben február 15-ig adja le hiteligénylési adatlapját. A Diákhitel első folyósításának időpontja az őszi szemeszterben október 15-e, a tavaszi szemeszterben március 15-e. Akik félév közben igénylik a hitelt, az első folyósítás alkalmával visszamenőleg, a félév kezdetéig megkapják pénzüket. Az őszi félévben az utolsó leadási határidő december 15-e, a tavaszi félévben május 15-e. A Diákhitel Központ a kötött felhasználású képzési hitelt a beiratkozással egyidejűleg (a beiratkozás időszakában) történt érvényes hiteligénylést követően utalja át - az adott tanulmányi félév 2. tanulmányi hónapjának 15. napjáig - az intézmény számlájára. 2019. október 1-től bármikor, a hiteligénylés nincs sem tanulmányi félévhez, sem más időbeli feltételhez kötve.
Mikor kell elkezdeni a törlesztést? A törlesztési kötelezettség a hallgatói jogviszony megszűnését, de legkésőbb a 45. életév betöltését követő negyedik hónap első napján lép életbe.
Akkor szünetelhet a törlesztési kötelezettség a 45. életév betöltését követő 4. hónap első napjáig, amennyiben az említett kor betöltésekor a Hitelfelvevő még hallgatói jogviszonnyal rendelkezik!
A hitel felvételét (folyósítását) követő hónap első napján kezdődik meg a türelmi időszak, melynek ideje 12 hónap és ezalatt a hitelfelvevőnek törlesztési kötelezettsége nincs. A türelmi időszak utolsó hónapjában a Diákhitel Központ Zrt. a hitelfelvevő részére. A.havi törlesztőrészlet összegének minden hónap 12.-ig be kell érkeznie a Diákhitel Központ Zrt. megadott bankszámlájára (10032000-01800188).Törlesztési értesítőt küld, melyben tájékoztatja arról, hogy az elkövetkezendő időszakban mekkora törlesztőrészletet kell havonta fizetni. Ezt követően – tekintettel a hitel 6 hónapos kamatperiódusára – minden év januárjában és júliusában a Diákhitel Központ Zrt. értesítést küld a következő 6 hónapban szükséges befizetés összegéről egészen a hitelfelvevő által választott futamidő végéig.
Mennyit kell törleszteni? A havi törlesztőrészlet nagysága az első két évben a minimálbérhez, a harmadik törlesztési évtől kezdve a bruttó jövedelemhez igazodik. A szabad felhasználású Diákhitel esetében ez a minimálbér, majd a két évvel korábbi jövedelem 6%-a. A kötött felhasználású Diákhitel esetében a részlet nagysága a hiteltartozás összegétől függ, az első két törlesztési évben a minimálbér, a harmadik évtől pedig a két évvel korábbi bruttó jövedelem 4-11%-a. A havi törlesztőrészlet összegét a Diákhitel Központ a fennálló tartozás, a hátralévő futamidő és az ügyleti kamat alapján, annuitással számolja ki. Az így kialakult törlesztőrészletről minden évben kétszer (januárban és júliusban) Törlesztési értesítőt küld a hitelfelvevő részére.
Mennyi a Diákhitel kamata? Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják a hallgató bankszámlájára. A Diákhitel kamata változó. A kamat mértékét a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint, félévente határozza meg a Diákhitel Központ. Az érvényes kamatláb: 1,99%. Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutalják az intézmény bankszámlájára. A Diákhitel kamata változó. A kamat mértékét a Kormányrendeletben rögzített szabályok szerint, félévente határozza meg a Diákhitel Központ. A kötött felhasználású Diákhitel állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%. A kamat fennmaradó részét az Állam átvállalja. A kamat mértéke megegyezik a Diákhitel1 kamatával, azaz jelenleg mindössze 1,99%. Támogatott nyelvből történő sikeres nyelvvizsga esetén annak bejelentése napjától a hitelfelvevő teljes állami kamattámogatásra válik jogosulttá. Az állami kamattámogatás mértéke megegyezik a Nyelvtanulási Diákhitel mindenkori teljes kamatával, azaz a hitelfelvevő által fizetendő kamat 0%-ra csökken. A Nyelvtanulási Diákhitel változó kamatozású hitel, melynek kamata a Diákhitel1 illetve Diákhitel2 kamatperiódusához igazodik (a féléves kamatperiódus minden évben január 1-től június 30-ig és július 1-től december 31-ig tart).
Van-e lehetőség előtörlesztésre? Előtörleszteni bármikor, bármilyen gyakorisággal, bármekkora összeget, díjmentesen lehet. Előtörleszteni törlesztési kötelezettség kezdete előtt vagy ennek szünetelési időszakában is, illetve a kötelező törlesztési időszakban a havi részletek határidőig történő utalása mellett is lehet. A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül külön utalással vagy az előírt törlesztőrészleténél nagyobb összeg átutalásával plusz összeg befizetésére. Ezt korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül teheti meg.Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk levonni az érintett ügyfelünkkel szemben fennálló lejárt tartozás összegét, és csupán az ezen felüli összeget írjuk jóvá közvetlenül a tőketartozásból. Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkra beérkezik.Előtörleszteni a törlesztéssel megegyező számlaszámra (10032000-01800188). lehet. Külön utalás esetén az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben be kell írni az „előtörlesztés"" kifejezést és a nyolcjegyű szerződésszámot!
Milyen kedvezmények vehetők igénybe? Célzott kamattámogatás (CKT): Ezen kedvezmény időszaka alatt felszámított ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja a hitelfelvevőtől, ennek eredményeképpen a kedvezmény időtartama alatt a hitelfelvevő tartozása nem növekszik ügyleti kamattal. Jogosultak köre: aki CSED, illetőleg TGYES-ra, GYED-re vagy GYES-re jogosult. Célzott kamattámogatás (CKT): A kötött felhasználású Diákhitel esetében célzott kamattámogatás nem érvényesíthető. Fennálló hitel elengedése: A 2020. január 1-je után született 2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születését követően pedig a Kormány döntése alapján az édesanyák teljes tartozását elengedi a Diákhitel Központ.
Törlesztési kötelezettség szüneteltetése (TKSZ): Ezen kedvezmény időtartama alatt nem kell a kötelező törlesztő részleteket fizetni. Jogosultak köre: aki CSED, illetőleg TGYES-ra, GYED-re vagy GYES-re jogosult, illetve aki rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásra, illetve járadékra jogosult, továbbá aki törlesztési kötelezettsége kezdetét követően, de 45. életévének betöltése előtt újra hallgatói jogviszonyt létesít.  
Törlesztőrészlet mérséklése: A Diákhitel Központnál az ügyfelek max. 36 hónapra igényelhetik a megállapított törlesztőrészlet mérséklését. Jogosultak köre: akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évben járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztő részletet fizetik, illetve akiknél esetlegesen fennálló hátralék összege nem érte el vagy haladta meg a felmondási küszöbértéket.  
Igénylés: DIÁKHITEL1 IGÉNYLÉS DIÁKHITEL2 IGÉNYLÉS NYELVTANULÁSI DIÁKHITEL IGÉNYLÉS