magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A Diákhitel1 jellemzői
Meddig vagyok jogosult a hitel felvételére?

A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt.

Mennyi lehet a felvehető hitelösszeg?

Szabadon választhat, hogy mekkora összeget utaljunk bankszámlájára.

A hallgatók havi

 • 15 ezer,
 • 21 ezer,
 • 25 ezer,
 • 30 ezer,
 • 40 ezer,
 • 50 ezer,
 • 60 ezer,
 • vagy tízezres lépésekben akár legfeljebb 150 000 ezer forintot igényelhetnek.

A Diákhitelt havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben lehet felvenni. Aki félévente egy összegben igényli a folyósítást, az egy összegben kapja meg a teljes szemeszterre jutó öt havi Diákhitelt, aminek maximális összege 750 000 Ft. 

Mennyi a Diákhitel1 kamata?

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamatot számítunk fel. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg, érvényes mértéke 1,99%.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább hét nappal hirdetményként közzé tesszük két országos napilapban, a honlapunkon, valamint a felsőoktatási intézményekben.

A Hitelfelvétel kockázatai!

A Diákhitel az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A következő egyszerű szabályok betartásával minimalizálhatók a Diákhitelben rejlő kockázatok:

 • Mindkét Diákhitel napi kamatozású, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvétel első napjától a visszafizetés napjáig, napi szinten halmozódik a tőketartozásra számított kamat. Mindkét hitelkonstrukció esetében a meg nem fizetett kamat, minden év végén, december 31-ével tőkésítésre kerül! Ennek megfelelően, aki a Diákhitel felvétele mellett dönt, tisztában kell lennie azzal, hogy a felvett hitelösszeg– folyamatos előtörlesztés vagy előteljesítés nélkül – a visszafizetés megkezdését követően növekedhet.
 • Ha lehetőség van rá, már az egyetemi/főiskolai évek alatt érdemes előtörleszteni, így közvetlenül a tőketartozás csökkenthető.
 • A Diákhitel1 félévente változó kamatozású hitel, kövesse nyomon a kamatláb változását, melyet a www.diakhitel.hu oldalon tesz közzé a Diákhitel Központ.
 • A törlesztés első két évében a minimálbér alapján történő kötelező törlesztés összegei olyan alacsonyak, hogy jellemzően nem fedezik az éves szinten, a tőkére számított kamatot. Javasoljuk, hogy lehetőségeihez mérten, a minimálisan előírt összegnél magasabb összeget utaljon, így elkerülve azt, hogy a tartozás a törlesztés első időszakában növekedjen.
 • A Diákhitel törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni, ez alól nem jelent felmentést az sem, ha az ügyfél regisztrált álláskereső. Ha fizetési nehézségbe ütközne, mielőbb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal és tájékozódjon törlesztési lehetőségeiről!
 • A Diákhitel törlesztésnek minden hónap 12. napjáig meg kell érkeznie a Diákhitel számlaszámára. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyfél hátralékba kerül, lejárt tartozására az ügyleti kamatnál magasabb késedelmi kamat kerül felszámításra. Érdemes tehát az utalást néhány nappal korábban elindítani!
Amit a törlesztésről tudni érdemes!

A Diákhitel visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnését követően, illetve legkésőbb a 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától kell.

A hitelfelvevőknek a hitel és a kamat összegét kell visszafizetnie. A tartozás két részből áll: a tőketartozásból és az ügyleti kamatból. Az adott évben meg nem fizetett kamat évente egyszer, december 31-én tőkésítésre kerül.

Milyen összegű lehet a törlesztőrészlet?

A Diákhitel törlesztési rendszerét úgy alakították ki, hogy a hitelt felvevők anyagi lehetőségeikhez igazodva, jövedelemarányosan törleszthessenek.

A törlesztési kötelezettség kezdetének évében és az azt követő évben minimálbér alapján határozzuk meg a törlesztőrészlet összegét. Az ebben az időszakban fizetendő összeg az előző évben, október 31-én érvényes minimálbér 6 százaléka.

A törlesztés harmadik évétől kezdve a törlesztőrészlet kiszámításának alapja a két évvel korábbi jövedelem. A legalább harmadik törlesztési évükben járóknak 2017-ben a 2015-ös éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét kell havonta fizetni. Ugyanakkor, ha valakinek két évvel korábban nem volt vagy csak minimális volt a jövedelme, akkor a törlesztőrészlet nála sem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6 százaléka.

Törlesztőrészlet mértéke

 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. augusztus 15-ét követően kötöttek szerződést: A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződést és államilag támogatott képzésben tanultak: A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződést és államilag támogatott képzésben tanultak, árva, félárva vagy mindkét szülője regisztrált álláskereső jogcímen igényelte az emelt összegű hitelösszeget ( havi 50 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve az éves jövedelem 8 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződét és költségtérítéses képzésben tanultak, valamint a legmagasabb, alap hitelösszeget felvették (havi 50 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 8 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződét és költségtérítéses képzésben tanultak, árva, félárva vagy mindkét szülője regisztrált álláskereső jogcímen igényelte az emelt összegű hitelösszeget ( havi 60 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve az éves jövedelem 9 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevő esetében, aki 2012. május 15. előtt kötött Hitelszerződéssel rendelkezik, és 2012. augusztus 15. után Diákhitel2-t is igénybe vesz, a Diákhitel1 tárgyévi havi törlesztőrészletének mértéke 6 százalékban kerül megállapításra. A Diákhitel Központ a megváltozott törlesztőrészlet mértékéről levélben értesíti a Hitelfelvevőt.

Mivel a törlesztőrészlet nagysága minden évben változhat, a következő évben fizetendő havi összegekről minden év december 15-ig hivatalos levélben értesítjük a törlesztőket.

A jövedelemarányos törlesztés esetében a törlesztőrészlet megállapításához szükséges jövedelemadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatja a Diákhitel Központnak.

Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő már rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, a törlesztőrészlet értesítő levelek elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

Hogyan lehet majd előtörleszteni?

A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül - külön utalással - plusz összeg befizetésére. Korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül előtörleszthet.

Figyelem: Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet befizetése alól!

Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk levonni az érintett ügyfelünkkel szemben fennálló lejárt tartozás összegét, és csupán az ezen felüli összeget írjuk jóvá közvetlenül a tőketartozásból. Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkra beérkezik.

Előtörleszteni kizárólag egy külön átutalás formájában, de a törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet (Diákhitel1 esetében: 10032000-01800126-00000000 Diákhitel2 esetében: 10032000-01800157-00000000). Az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben írja be az "előtörlesztés" kifejezést és a nyolcjegyű szerződésszámát!

Milyen következményekkel jár a törlesztés elmulasztása?

Késedelmi kamat

Ha késve érkezik be számlánkra a kötelező törlesztőrészlet, vagy elmarad a befizetés, akkor a hátralék összegére késedelmi kamatot számítunk fel.

A hátralék naponta nő a késedelmi kamat összegével egészen addig, amíg nem rendezi elmaradását. Mielőtt hátralékát kifizetné, Diákhitel Direkt fiókjában, vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű érdeklődni a tartozás pontos összegéről.

Szerződés felmondása

Az Üzletszabályzat értelmében kötelességünk azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést

 • ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
 • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
 • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően teljes tartozását egy összegben – 8 napon belül – szükséges megfizetnie. Ha a határidő lejártát követően, nem kerül rendezésre elmaradása, akkor teljes hiteltartozása átadásra kerül a NAV részére behajtás céljából.

A Diákhitel Központ a felmondott szerződésekből eredő követelését 2018. decemberétől az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezi adásvétel jogcímén.

A szerződés felmondását követően már nem lehet kérelmezni a Diákhitel Központ által biztosítható kedvezményeket (célzott kamattámogatás, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, törlesztőrészlet mérséklése, új hallgatói jogviszony bejelentése).

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működése és a törlesztési moratórium

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről a KHR tájékoztatóban olvashat.

Útmutató a KHR hozzájáruló nyilatkozathoz