magyar | english
Nyelvtanulási Diákhitel igénylés Hiteligénylés
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A Diákhitel1 jellemzői
Meddig vagyok jogosult a hitel felvételére?

A Diákhitelt 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje annyi hónappal csökken, ahány hónapra már megkapta a Diákhitelt.

Mennyi lehet a felvehető hitelösszeg?

Szabadon választhat, hogy mekkora összeget utaljunk bankszámlájára.

A hallgatók havi

 • 15 ezer,
 • 21 ezer,
 • 25 ezer,
 • 30 ezer,
 • 40 ezer,
 • 50 ezer,
 • 60 ezer,
 • vagy 70 ezer forintot igényelhetnek.

A Diákhitelt havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben lehet felvenni. Aki félévente egy összegben igényli a folyósítást, az egy összegben kapja meg a teljes szemeszterre jutó, 5 havi Diákhitelt, aminek összege 350 000 Ft.

Mennyi a Diákhitel1 kamata?

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamatot számítunk fel. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel kamata változó. A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg, érvényes mértéke 1,99%.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább hét nappal hirdetményként közzé tesszük két országos napilapban, a honlapunkon, valamint a felsőoktatási intézményekben.

A Hitelfelvétel kockázatai!

A Diákhitel az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A következő egyszerű szabályok betartásával minimalizálhatók a Diákhitelben rejlő kockázatok:

 • Mindkét Diákhitel napi kamatozású, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvétel első napjától a visszafizetés napjáig, napi szinten halmozódik a tőketartozásra számított kamat. Mindkét hitelkonstrukció esetében a meg nem fizetett kamat, minden év végén, december 31-ével tőkésítésre kerül! Ennek megfelelően, aki a Diákhitel felvétele mellett dönt, tisztában kell lennie azzal, hogy a felvett hitelösszeg– folyamatos előtörlesztés vagy előteljesítés nélkül – a visszafizetés megkezdését követően növekedhet.
 • Ha lehetőség van rá, már az egyetemi/főiskolai évek alatt érdemes előtörleszteni, így közvetlenül a tőketartozás csökkenthető.
 • A Diákhitel1 félévente változó kamatozású hitel, kövesse nyomon a kamatláb változását, melyet a www.diakhitel.hu oldalon tesz közzé a Diákhitel Központ.
 • A törlesztés első két évében a minimálbér alapján történő kötelező törlesztés összegei olyan alacsonyak, hogy jellemzően nem fedezik az éves szinten, a tőkére számított kamatot. Javasoljuk, hogy lehetőségeihez mérten, a minimálisan előírt összegnél magasabb összeget utaljon, így elkerülve azt, hogy a tartozás a törlesztés első időszakában növekedjen.
 • A Diákhitel törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni, ez alól nem jelent felmentést az sem, ha az ügyfél regisztrált álláskereső. Ha fizetési nehézségbe ütközne, mielőbb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal és tájékozódjon törlesztési lehetőségeiről!
 • A Diákhitel törlesztésnek minden hónap 12. napjáig meg kell érkeznie a Diákhitel számlaszámára. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyfél hátralékba kerül, lejárt tartozására az ügyleti kamatnál magasabb késedelmi kamat kerül felszámításra. Érdemes tehát az utalást néhány nappal korábban elindítani!
Amit a törlesztésről tudni érdemes!

A Diákhitel visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnését követően, illetve legkésőbb a 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától kell.

A hitelfelvevőknek a hitel és a kamat összegét kell visszafizetnie. A tartozás két részből áll: a tőketartozásból és az ügyleti kamatból. Az adott évben meg nem fizetett kamat évente egyszer, december 31-én tőkésítésre kerül.

Milyen összegű lehet a törlesztőrészlet?

A Diákhitel törlesztési rendszerét úgy alakították ki, hogy a hitelt felvevők anyagi lehetőségeikhez igazodva, jövedelemarányosan törleszthessenek.

A törlesztési kötelezettség kezdetének évében és az azt követő évben minimálbér alapján határozzuk meg a törlesztőrészlet összegét. Az ebben az időszakban fizetendő összeg az előző évben, október 31-én érvényes minimálbér 6 százaléka.

A törlesztés harmadik évétől kezdve a törlesztőrészlet kiszámításának alapja a két évvel korábbi jövedelem. A legalább harmadik törlesztési évükben járóknak 2017-ben a 2015-ös éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét kell havonta fizetni. Ugyanakkor, ha valakinek két évvel korábban nem volt vagy csak minimális volt a jövedelme, akkor a törlesztőrészlet nála sem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér 6 százaléka. (A havi 50 ezer forintot igénybevetteknél más a mérték.)

Törlesztőrészlet mértéke

 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. augusztus 15-ét követően kötöttek szerződést: A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződést és államilag támogatott képzésben tanultak: A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződést és államilag támogatott képzésben tanultak, árva, félárva vagy mindkét szülője regisztrált álláskereső jogcímen igényelte az emelt összegű hitelösszeget ( havi 50 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve az éves jövedelem 8 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződét és költségtérítéses képzésben tanultak, valamint a legmagasabb, alap hitelösszeget felvették (havi 50 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve később az éves jövedelmük 8 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződét és költségtérítéses képzésben tanultak, árva, félárva vagy mindkét szülője regisztrált álláskereső jogcímen igényelte az emelt összegű hitelösszeget ( havi 60 000 Ft): A minimálbér tizenkétszeres, illetve az éves jövedelem 9 százalékának 1/12-ed részét törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevő esetében, aki 2012. május 15. előtt kötött Hitelszerződéssel rendelkezik, és 2012. augusztus 15. után Diákhitel2-t is igénybe vesz, a Diákhitel1 tárgyévi havi törlesztőrészletének mértéke 6 százalékban kerül megállapításra. A Diákhitel Központ a megváltozott törlesztőrészlet mértékéről levélben értesíti a Hitelfelvevőt.

Mivel a törlesztőrészlet nagysága minden évben változhat, a következő évben fizetendő havi összegekről minden év december 15-ig hivatalos levélben értesítjük a törlesztőket.

A jövedelemarányos törlesztés esetében a törlesztőrészlet megállapításához szükséges jövedelemadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatja a Diákhitel Központnak.

Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő már rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, a törlesztőrészlet értesítő levelek elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

Megjegyzés: Azon ügyfelünk, akinek szülei álláskeresők, vagy aki árva, illetve aki félárva és az élő szülője álláskereső, maximum két tanulmányi féléven keresztül államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft-ot igényelhet. Minderről bővebben itt olvashat!

Felhívjuk figyelmét, hogy ha 2012. május 15-e előtt élt ezzel a megemelt összegű hitellehetőséggel, akkor egyben magasabb kötelező törlesztőrészletet vállalt. Ennek összege az első két törlesztési évben az előző évben érvényes minimálbér, a harmadik törlesztési évtől a két évvel korábbi éves átlagjövedelem (vagy ha ez nem éri el az előző évi minimálbért, akkor az előző évi minimálbér) 8%-a, költségtérítésesek esetében 9%-a.

A kormányrendelet értelmében azok jogosultak emelt összegű hitelre, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek Hitelszerződést és továbbra is államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésen tanulnak. Akik augusztus 15-ét követően kötnek Hitelszerződést, már nem tudnak élni ezzel lehetőséggel.

Hogyan lehet majd előtörleszteni?

A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül - külön utalással - plusz összeg befizetésére. Korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül előtörleszthet.

Figyelem: Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet befizetése alól!

Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk levonni az érintett ügyfelünkkel szemben fennálló lejárt tartozás összegét, és csupán az ezen felüli összeget írjuk jóvá közvetlenül a tőketartozásból. Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkra beérkezik.

Előtörleszteni kizárólag egy külön átutalás formájában, de a törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet (Diákhitel1 esetében: 10032000-01800126-00000000 Diákhitel2 esetében: 10032000-01800157-00000000). Az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben írja be az "előtörlesztés" kifejezést és a nyolcjegyű szerződésszámát!

Milyen következményekkel jár a törlesztés elmulasztása?

Késedelmi kamat

Ha késve érkezik be számlánkra a kötelező törlesztőrészlet, vagy elmarad a befizetés, akkor a hátralék összegére késedelmi kamatot számítunk fel.

A hátralék naponta nő a késedelmi kamat összegével egészen addig, amíg nem rendezi elmaradását. Mielőtt hátralékát kifizetné, Diákhitel Direkt fiókjában, vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű érdeklődni a tartozás pontos összegéről.

Szerződés felmondása

Az Üzletszabályzat értelmében kötelességünk azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést

 • ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
 • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
 • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően teljes tartozását egy összegben – 8 napon belül – szükséges megfizetnie. Ha a határidő lejártát követően, nem kerül rendezésre elmaradása, akkor teljes hiteltartozása átadásra kerül a NAV részére behajtás céljából.

A Diákhitel Központ a felmondott szerződésekből eredő követelését 2018. decemberétől az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezi adásvétel jogcímén.

A szerződés felmondását követően már nem lehet kérelmezni a Diákhitel Központ által biztosítható kedvezményeket (célzott kamattámogatás, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, törlesztőrészlet mérséklése, új hallgatói jogviszony bejelentése).

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről a KHR tájékoztatóban olvashat.

Útmutató a KHR hozzájáruló nyilatkozathoz