magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Törlesztési stratégiák
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Hogyan juthat a Diákhitel1-hez?
Hogyan lehet Diákhitel1-et igényelni?

Rendkívül egyszerűen. A felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszerének felületén is (Neptun/ETR) igényeljen Diákhitelt. Az itt kitöltött hiteligénylési adatlapok az adott intézmény Tanulmányi Osztályain, hitelleadási helyein vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán kerülnek kinyomtatásra és aláírásra.

Az ügyfélbarát fejlesztéseknek köszönhetően, Önnek a tanulmányi rendszerben levő személyes és tanulmányi adatait már nem kell az igényléskor kitöltenie, hiszen a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmények tanulmányi rendszereiből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé válhat.

A szükséges adatlapokat a Diákhitel honlapjának online hitelügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül is ki lehet lehet tölteni, melyeket a nagyobb postahelyeken, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni. Leadóhelyek részletes listája itt található. A hitelszerződés megkötésére meghatalmazott útján is van lehetőség.

Amire szükség lehet...

A Hiteligénylési adatlap pontos kitöltéséhez szüksége lesz a felsőfokú intézmények szám és betűkódjait tartalmazó listájára. A legfrissebb adatokat honlapunkon találja.

Minden oldalt írjon alá!

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést.

Figyelem! Összesen 6 oldalt kell aláírnia!

Az átvételre jogosított személy ellenőrzi a hitelszerződést és a hiteligénylési adatlapot.

Meddig lehet igényelni?

Ha már a félév első utalásakor szeretne pénzt kapni, akkor legkésőbb szeptember 15-ig, vagy a tavaszi félévben február 15-ig adja le hiteligénylését.

A Diákhitel első folyósításának időpontja az őszi szemeszterben október 15-e, a tavaszi szemeszterben március 14-e. Ha a Diákhitel utalásának napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon folyósítunk.

A Diákhitel a következő határidők figyelembevételével bármikor igényelhető 2016/2017-ös őszi és tavaszi félévekben:

Hiteligénylési határidő

Folyósítás napja

I. félév

 

2017.09.15

2017.10.13

2017.10.16

2017.11.15

2017.11.15

2017.12.15

2017.12.15

2018.01.15

II. félév

 

2018.02.15

2018.03.14

2018.03.19

2018.04.13

2018.04.16

2018.05.15

2018.05.15

2018.06.15


Akik félév közben igénylik a hitelt, az első folyósítás alkalmával visszamenőleg a félév kezdetéig megkapják pénzüket. A Diákhitel igénylésének végső határideje az őszi félévben december 15-e, a tavaszi félévben pedig május 15-e. Ha a hitelt ezen határidőket követően igényli, akkor csak a következő tanulmányi félévben kaphat kölcsönt.

A Diákhitel folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Csak az kaphat Diákhitelt, akinek a hallgatói jogviszonyát a tanulmányi osztálya visszaigazolta a Diákhitel Központnak, így célszerű minél hamarabb beiratkozni/bejelentkezni a tanintézetbe.

A külföldön tanulókra más határidők vonatkoznak. Bővebben itt.

Megjegyzés: a külföldön tanulókra nem vonatkozik más határidő, ha minden papírt és igazolást, hiteles fordítást beküld szeptember 15. napjáig, akkor ugyan úgy részesülhet folyósításban október 15-én.

Mit kell magával vinnie az igényléshez?

A hiteligényléshez magával kell vinnie:

 • Személyazonosító okmányt, amely lehet: régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, új típusú, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye;
 • Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, kivéve, ha a lakcímét régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány tartalmazza;
 • Adóigazolványt, vagy az APEH által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítványt.
Hogyan igényelheti meghatalmazott a Diákhitel1-et?

Ha meghatalmazott útján igényli a Diákhitelt, akkor a meghatalmazottnak magával kell vinnie a személyazonosságát igazoló személyi okmányát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt, valamint közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

 • a hitelfelvevő adatait,
 • a hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását,
 • a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát igazoló okirat azonosító adatát (száma, betűjele), valamint
 • a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a meghatalmazott jogosult a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében kitölteni, valamint a Hitelszerződést, és a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében aláírni.
Felsőfokú és középfokú intézmények szám- és betűkódjai

A hiteligénylési adatlap és néhány módosító adatlap kitöltéséhez szüksége lesz a felsőoktatási intézmények szám- és betűkódjainak jegyzékére.

Diákhitel1: Felsőoktatási és középfokú intézmények jegyzéke
Diákhitel2: Felsőoktatási intézmények jegyzéke

Ha EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz igényli a Diákhitelt, akkor a számkódhoz a 999-es kódot, a betűkódhoz pedig a KÜLFÖLDI szót írja be!

Hiteligénylési adatlap, hitelszerződés

A tájékozódást kívánjuk segíteni azzal, hogy honlapunkon megtekintheti a hiteligénylési adatlapot és a hitelszerződést. Ha Diákhitelt szeretne igényelni, kérjük, keresse fel www.diakhiteldirekt.hu oldalunkat, ahol a Hiteligénylés menü alatt kitöltheti a Hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat.

Diákhitelt csak magyar nyelven, kétpéldányos formanyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatvány Hitelszerződésből és Hiteligénylési Adatlapból áll. Kitöltést követően, kérjük, hogy fáradjon el a leadóhelyek valamelyikére. A nyomtatvány egyik aláírt és lepecsételt példányát vissza kell kapnia!

Mikor kaphat folyósítást?

Hallgatói jogviszony ellenőrzése

Diákhitel folyósítása csak abban az esetben valósulhat meg, ha Ön, az adott képzési időszakra beiratkozott/bejelentkezett. A hitelszerződés megkötése után egyeztetést végzünk tanulmányi osztályával, hogy ellenőrizzük a hallgatói jogviszonyát. Ezért minél előbb iratkozzon/jelentkezzen be felsőoktatási intézményébe!

Amint a felsőoktatási intézmény időben, pozitívan igazolja vissza hallgatói jogviszonyát, úgy a hitelszerződése hatályba lép, és a következő folyósításkor utalásra kerülhet az igényelt hitelösszeg.

Diákhitel folyósítása

Ha fennáll hallgatói jogviszonya, akkor az adategyeztetést követő folyósítási napon utaljuk bankszámlájára a hitel összegét. Adott szemeszterben a Diákhitel első folyósítási napja a második tanulmányi hónap 15. napja.

Példa: Ha 2017. április 18-ig beadja hiteligénylését és megfelel a hitelfelvételi követelményeknek, valamint felsőoktatási intézménye pozitívan visszaigazolta hallgatói jogviszonyát, akkor legkésőbb május 15-én utaljuk az igényelt hitelösszeget.

Külföldön tanul?

Ki jogosult Diákhitel felvételére külföldön?

Külföldi tanulmányok esetén akkor jogosult a hitelre, ha Ön:

 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert, vagy
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik.

A Diákhitelt abban az esetben kaphatja meg, ha EGT felsőoktatási intézményben oklevél megszerzésére irányuló olyan képzésben vesz részt, amely Magyarországon elismerhető felsőfokú végzettséget ad.

Ha egy magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és külföldön résztanulmányokat folytat, akkor a Diákhitel igénylésére az általános szabályok vonatkoznak.

Ha Ön, Magyarországon, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, akkor nem vehet fel hallgatói hitelt EGT felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokhoz.

Beküldendő dokumentumok

Első alkalommal a Hiteligénylési Adatlapon kívül a következő dokumentumokat kell beküldenie:

 • az EGT felsőoktatási intézmény által kiállított, az intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonyára, valamint a folyósításhoz szükséges képzési adataira vonatkozó igazolásokat, (és ezek hiteles magyar nyelvű fordítását*)
 • a Diákhitel Direktben kitölthető a „Külföldi képzés adatai” adatlap
  A hallgatói jogviszony igazolása az Ön feladata! Minden félévben igazolnia kell hallgatói jogviszonya fennállását, még akkor is, ha szünetelteti a folyósítást. Ennek elmaradása esetén életbe lép a törlesztési kötelezettség.

Ezután minden félévben be kell küldenie

 • a hallgatói jogviszony igazolását (és annak hiteles magyar nyelvű fordítását*)
 • a Diákhitel Direktben kitölthető Tanulmányi adatlapot

A dokumentumok utolsó beküldési határideje az őszi szemeszterben december 15, tavaszi szemeszterben május 15.

A benyújtott nyomtatványokat továbbítjuk az Oktatási Hivatalhoz (OH) annak igazolására, hogy a megjelölt képzés Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget ad-e. A hitelszerződés azon a napon lép hatályba, amikor a OH által kiadott pozitív igazolás beérkezik hozzánk.

* Hiteles magyar nyelvű fordítás készítésére az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. (Budapest VI. ker., Bajza u. 52) illetve a konzulátus jogosult, azonban a Diákhitel Központ nem hiteles fordítást is elfogad bizonyos nyelvek esetén, ezek: angol, cseh, francia, orosz, román és szlovák. A további részleteket megtalálja az Oktatási Hivatal weboldalán.

Hogyan és mikor kaphatja meg a Diákhitelt?

A Diákhitelt, az Ön nevére szóló Magyarországon bejegyzett hitelintézetnél vezetett bankszámlájára utaljuk, ha megfelel a folyósítási, jogosultsági feltételeknek és a megfelelő dokumentumokat is eljuttatta hozzánk.

A folyósítás időpontja attól függ, hogy mikor adta le hiteligénylési kérelmét. Abban az esetben tudjuk a következő folyósításkor utalni a hitelösszeget, ha a folyósítást megelőző legalább 5 munkanappal szerződése hatályba lép, ennek feltétele, hogy az Oktatási Hivatal kiadja az Ön által folytatott képzésre vonatkozó pozitív visszaigazolást.