magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A Diákhitel2 jellemzői
Külföldön tanul?

A kötött felhasználású Diákhitel2 külföldi tanulmányokhoz nem igényelhető. Javasoljuk a szabad felhasználású Diákhitel1 igénybevételét.

Meddig vagyok jogosult a hitel felvételére?

A Diákhitel2-t 11 tanulmányi félévre lehet felvenni, egy szemeszterben legfeljebb 5 tanulmányi hónapra. Ha egységes osztatlan képzésben vesz részt és a képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, akkor a jogosultsági idő megegyezik a képzési idővel, de nem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

A jogosultság ideje arányosan csökken azoknak a szemesztereknek a számával, amelyben már megkapta a Diákhitel2-t.

Mennyi lehet a felvehető összeg?

Akkora összeget vehet fel az önköltséges képzésben részt vevő hallgató, amekkora az intézmény felé fennálló fizetési kötelezettsége, ennél az összegnél nem lehet magasabb az igényelt hitelösszeg. Az igényelt hitelt a Diákhitel Központ közvetlenül az egyetem/főiskola számára utalja.

Az önköltséges és a magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók a felsőoktatási intézménynek fizetendő képzési költség összegének erejéig Diákhitel2-t vehetnek fel. A felsőoktatási intézményeknek fizetendő úgynevezett térítési díjak eddig nem tartoztak az képzési költség fogalmába, így ezidáig a szabályozás nem tette lehetővé ezek Diákhitel2-ből történő finanszírozását. Mivel igény mutatkozott arra, hogy az idegen nyelvű oktatás díjának kiegyenlítéséhez  is kaphassanak anyagi segítséget a diákok, ezért a Kormány úgy döntött, hogy az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2 összegéből.

Figyelem! A Diákhitel Központ a magyarországi felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásai okán azok a hallgatók, akiknek a Diákhitel2 legelső október 15-i folyósításáig már rendezniük kell a költségtérítésük legalább egy részét, biztonságban megkezdhetik tanulmányaikat. A Neptun pénzügyi moduljában történő nyolcjegyű szerződésszám rögzítése esetén, a tanulmányi rendszer rögzíti a Diákhitel2 későbbi érkezését, és engedélyezi a további, beiratkozással, tantárgyfelvétellel kapcsolatos műveleteket.

Mennyi a Diákhitel2 kamata?

A hitelszerződés értelmében a folyósított kölcsön összege után ügyleti kamatot számítunk fel. A kamatszámítás az első folyósítás napjától kezdődik, a kamatot a kölcsön visszafizetéséig kell fizetnie.

A Diákhitel2 kamata változó. A kamat mértékét a kormányrendeletben rögzített szabályok szerint határozzuk meg.

A kötött felhasználású Diákhitel2 állami kamattámogatással működik, az ügyfelek által fizetendő kamat évi 0%. A kamat fennmaradó részét az állam átvállalja.

Az aktuális kamat minden naptári félév első napjától érvényes. A kamatot a naptári félév előtt legalább hét nappal hirdetményként közzé tesszük két országos napilapban, a honlapunkon, valamint a felsőoktatási intézményekben.

A Hitelfelvétel kockázatai!

A Diákhitel2 az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A következő egyszerű szabályok betartásával minimalizálhatók a Diákhitelben rejlő kockázatok:

  • Mindkét Diákhitel napi kamatozású, ami azt jelenti, hogy a hitelfelvétel első napjától a visszafizetés napjáig, napi szinten halmozódik a tőketartozásra a kamat. Mindkét hitelkonstrukció esetében a meg nem fizetett kamat, minden év végén, december 31-én tőkésítésre kerül! Ennek megfelelően, aki a Diákhitel felvétele mellett dönt, tisztában kell lennie azzal, hogy a felvett hitelösszeg– folyamatos előtörlesztés vagy előteljesítés nélkül – a visszafizetés megkezdését követően is nőhet.
  • Ha lehetőség van rá, már az egyetemi/főiskolai évek alatt érdemes előtörleszteni, így közvetlenül a tőketartozás is csökkenthető.
  • A Diákhitel2 félévente változó kamatozású hitel, azonban az ügyfél által fizetendő rész jelenleg 0%.
  • A törlesztés első két évében a minimálbér alapján történő kötelező törlesztés összegei olyan alacsonyak, hogy jellemzően nem fedezik az éves szinten, a tőkére számított kamatot. Javasoljuk, hogy lehetőségeihez mérten, a minimálisan előírt összegnél magasabb összeget utaljon, így elkerülve azt, hogy a tartozás a törlesztés első időszakában tovább növekedjen.
  • A Diákhitel törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését követő negyedik hónapban kell megkezdeni. A törlesztési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha az ügyfél regisztrált álláskereső. Ha fizetési nehézségbe ütközne, mielőbb vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és tájékozódjon törlesztési lehetőségeiről!
  • A Diákhitel törlesztésnek minden hónap 12. napjáig meg kell érkeznie a Diákhitel számlaszámára. Amennyiben ez nem történik meg, az ügyfél hátralékba kerül, lejárt tartozására az ügyleti kamatnál magasabb késedelmi kamat kerül felszámításra. Érdemes tehát az utalást néhány nappal korábban elindítani!
Amit a törlesztésről tudni érdemes!

A Diákhitel2 visszafizetését egyedülálló módon nem azonnal a hitelfelvétel után kell megkezdeni. Törleszteni csak a hallgatói jogviszonya megszűnése után, illetve legkésőbb 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától kell.

A hitelfelvevőknek a hitel és a kamat összegét kell visszafizetnie. A tartozás két részből áll: a tőketartozásból és az ügyleti kamatból. Az adott évben meg nem fizetett kamat évente egyszer, december 31. napjával tőkésítésre kerül.

Milyen összegű lehet a törlesztőrészlet?

A Diákhitel2 törlesztési rendszerét úgy alakították ki, hogy a hitelt felvevők anyagi lehetőségeikhez igazodva, jövedelemarányosan törleszthessenek.

A törlesztési kötelezettség mértéke függ attól, hogy Ön tanulmányai során mekkora összeget vett igénybe.

A törlesztési kötelezettség kezdetének évében és az azt követő évben a kötelező törlesztőrészletet a minimálbér alapján határozzuk meg. Az ebben az időszakban fizetendő összeg az előző év október 31-én érvényes minimálbér meghatározott százaléka.

                   – 1 000 000 Ft  4%

1 000 001 Ft – 2 000 000 Ft  5%

2 000 001 Ft – 3 000 000 Ft  7%

3 000 001 Ft – 4 000 000 Ft  9%

4 000 001 Ft – 11%

A törlesztés harmadik évétől kezdve a törlesztőrészlet kiszámításának alapja a két évvel  korábbi jövedelem. A legalább harmadik törlesztési évükben járóknak például 2017-ben a 2015. éves jövedelmük meghatározott százalékának az 1/12-ed részét kell havonta fizetni. Ugyanakkor, ha valakinek két évvel korábban nem volt vagy csak minimális volt a jövedelme, akkor a törlesztőrészlet nála sem lehet kevesebb, mint az előző évi minimálbér fenti táblázat alapján meghatározott százaléka.

Mivel a törlesztőrészlet nagysága minden évben változhat, a következő évben fizetendő havi összegekről minden év december 15-ig hivatalos levélben értesítjük a törlesztőket.

A jövedelemarányos törlesztés esetében a törlesztőrészlet megállapításához szükséges jövedelemadatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szolgáltatja a Diákhitel Központnak.

Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő már rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, a törlesztőrészlet értesítő levelek elektronikus úton kerülnek kiküldésre.

Hogyan lehet majd előtörleszteni?

A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül - külön utalással - plusz összeg befizetésére. Korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül előtörleszthet.

Figyelem: Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet befizetése alól!

Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk levonni az érintett ügyfelünkkel szemben fennálló lejárt tartozás összegét, és csupán az ezen felüli összeget írjuk jóvá közvetlenül a tőketartozásból. Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkra beérkezik.

Előtörleszteni kizárólag egy külön átutalás formájában, de a törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet (Diákhitel1 esetében: 10032000-01800126-00000000 Diákhitel2 esetében: 10032000-01800157-00000000). Az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben írja be az „előtörlesztés" kifejezést és a nyolcjegyű szerződésszámát!

Milyen következményekkel jár a törlesztés elmulasztása?

Késedelmi kamat

Ha késve érkezik be számlánkra a kötelező törlesztőrészlet, vagy elmarad a befizetés, akkor a hátralék összegére késedelmi kamatot számítunk fel.

A hátralék naponta nő a késedelmi kamat összegével egészen addig, amíg nem rendezi  elmaradását. Mielőtt hátralékát kifizetné, Diákhitel Direkt fiókjában, vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű  érdeklődni a tartozás pontos összegét.

Szerződés felmondása

Az Üzletszabályzat értelmében kötelességünk azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést:

  • ha a hitelfelvevő hátralékos tartozása a részére – a törlesztési kötelezettség szüneteltetésével érintett időszakot ide nem értve – előírt havi törlesztőrészletek egy évnek megfelelő összegét meghaladja, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
  • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
  • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően teljes tartozását egy összegben – 8 napon belül – szükséges megfizetnie. Ha a határidő lejártát követően, nem kerül rendezésre elmaradása, akkor teljes hiteltartozása átadásra kerül az Állami Adóhatóság részére, behajtás céljából.

A Diákhitel Központ a felmondott szerződésekből eredő követelését 2018. decemberétől az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezi adásvétel jogcímén.

Amennyiben felmondásra kerül egy szerződés a törlesztés elmulasztása miatt, és adóhatóság általi behajtás van folyamatban, nem lehet már élni a kedvezmények lehetőségével, illetve nem lehet bejelenteni új hallgatói jogviszonyt sem.

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működése és a törlesztési moratórium

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről a KHR tájékoztatóban olvashat.

Útmutató a KHR hozzájáruló nyilatkozathoz