magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Törlesztési stratégiák
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Hogyan juthat a Diákhitel2-höz?

2012. augusztus 15-től a papír alapú nyomtatványok megszűntek, minden Diákhitellel kapcsolatos ügyintézést a (www.diakhiteldirekt.hu) felületen kell kezdeményezni, így a felsőoktatásban részt vevő hallgatók a Diákhitel Direkt felületről letöltött nyomtatványok segítségével igényelhetnek Diákhitel2-t. Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel, lehetősége nyílik a szerződés elektronikusan történő megkötésére is, ebben az esetben személyes megjelenésre nem lesz szükség!

Hogyan lehet Diákhitel2-t igényelni?

Rendkívül egyszerűen. A felsőoktatási intézmények elektronikus tanulmányi rendszerének felületén is (Neptun/ETR) igényeljen Diákhitelt. Az itt kitöltött hiteligénylési adatlapok az adott intézmény Tanulmányi Osztályain, hitelleadási helyein vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatainak egyikén kerülnek kinyomtatásra és aláírásra.

Az ügyfélbarát fejlesztéseknek köszönhetően, Önnek a tanulmányi rendszerben levő személyes és tanulmányi adatait már nem kell az igényléskor kitöltenie, hiszen a Diákhitel Direkt ezeket az adatokat automatikusan átveszi az intézmények tanulmányi rendszereiből. Ezáltal a Diákhitel Központnál és a felsőoktatási intézménynél levő hallgatói/igénylői adatok között eltérés nem lehet, ily módon a hitel folyósítása gördülékenyebbé válhat.

Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel, lehetősége nyílik a szerződés elektronikusan történő megkötésére is, ebben az esetben személyes megjelenésre nem lesz szükség!

A szükséges adatlapokat a Diákhitel honlapjának online hitelügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül is ki lehet lehet tölteni, melyeket a nagyobb postahelyeken, illetve az együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadni. Leadóhelyek részletes listája itt található. A hitelszerződés megkötésére meghatalmazott útján is van lehetőség.

Amire szükség lehet...

A Hiteligénylési adatlap pontos kitöltéséhez szüksége lesz a felsőfokú intézmények szám és betűkódjait tartalmazó listájára. A legfrissebb adatokat honlapunkon találja.

Minden oldalt írjon alá!

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést.

Figyelem! Összesen 6 oldalt kell aláírnia!

Az átvételre jogosított személy ellenőrzi a hitelszerződést és a hiteligénylési adatlapot.

Meddig lehet igényelni?

Ha már a félév első utalásakor szeretné, hogy intézménye számára folyósítva legyen a képzési díj összege, akkor legkésőbb szeptember 15-ig, vagy a tavaszi félévben február 15-ig adja le hiteligénylését.

A Diákhitel2 első folyósításának időpontja az őszi szemeszterben október 15-e, a tavaszi szemeszterben március 14-e. Ha a Diákhitel2 utalásának napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon folyósítunk.

A Diákhitel2 a következő határidők figyelembevételével bármikor igényelhető 2016/2017-ös őszi és tavaszi félévekben, abban az esetben, ha a tandíj összegét, az adott tanulmányi félévben bármikor befizetheti:

Hiteligénylési határidő

Folyósítás napja

I. félév

 

2017.09.15

2017.10.13

2017.10.16

2017.11.15

2017.11.15

2017.12.15

2017.12.15

2018.01.15

II. félév

 

2018.02.15

2018.03.14

2018.03.19

2018.04.13

2018.04.16

2018.05.15

2018.05.15

2018.06.15

A Diákhitel2 igénylésének végső határideje az őszi félévben december 15-e, a tavaszi félévben pedig május 15-e. Ha a hitelt ezen határidőket követően igényli, akkor csak a következő tanulmányi félévben kaphat kölcsönt.


A Diákhitel folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Csak az kaphat Diákhitelt, akinek a hallgatói jogviszonyát a tanulmányi osztálya visszaigazolta a Diákhitel Központnak, így célszerű minél hamarabb beiratkozni/bejelentkezni a tanintézetbe.

Mit kell magával vinnie az igényléshez?

A hiteligényléshez magával kell vinnie:

  • Személyazonosító okmányt, amely lehet: régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, új típusú, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye;
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, kivéve, ha a lakcímét régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány tartalmazza;
  • Adóigazolványt, vagy az APEH által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítványt.
Hogyan igényelheti meghatalmazott a Diákhitel2-t?

Ha meghatalmazott útján igényli a Diákhitelt, akkor a meghatalmazottnak magával kell vinnie a személyazonosságát igazoló személyi okmányát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt, valamint közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

  • a hitelfelvevő adatait,
  • a hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását,
  • a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát igazoló okirat azonosító adatát (száma, betűjele), valamint
  • a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a meghatalmazott jogosult a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében kitölteni, valamint a Hitelszerződést, és a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében aláírni.
Felsőfokú és középfokú intézmények szám- és betűkódjai

A hiteligénylési adatlap és néhány módosító adatlap kitöltéséhez szüksége lesz a felsőoktatási intézmények vagy a középfokú intézmények szám- és betűkódjainak jegyzékére.

Diákhitel1: Felsőoktatási és középfokú intézmények jegyzéke
Diákhitel2: Felsőoktatási intézmények jegyzéke

Hiteligénylési adatlap, hitelszerződés

A tájékozódást kívánjuk segíteni azzal, hogy honlapunkon megtekintheti a hiteligénylési adatlapot és a hitelszerződést. Ha Diákhitelt szeretne igényelni, kérjük, keresse fel www.diakhiteldirekt.hu oldalunkat, ahol a Hiteligénylés menü alatt kitöltheti a Hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat.

Diákhitelt csak magyar nyelven, kétpéldányos formanyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatvány Hitelszerződésből és Hiteligénylési Adatlapból áll. Kitöltést követően, kérjük, hogy fáradjon el a leadóhelyek valamelyikére. A nyomtatvány egyik aláírt és lepecsételt példányát vissza kell kapnia!

Mikor kaphat folyósítást az intézménye?

Hallgatói jogviszony ellenőrzése

Diákhitel2 folyósítása csak abban az esetben valósulhat meg, ha Ön az adott képzési időszakra beiratkozott/bejelentkezett . A hitelszerződés megkötése után egyeztetést végzünk tanulmányi osztályával, hogy ellenőrizzük a hallgatói jogviszonyát. Ezért minél előbb iratkozzon/jelentkezzen be felsőoktatási intézményébe! Amint a felsőoktatási intézmény időben, pozitívan igazolja vissza hallgatói jogviszonyát, akkor hitelszerződése hatályba lép, így a következő folyósításkor utalásra kerülhet az igényelt tandíj összege intézménye részére.

Diákhitel2 folyósítása

Ha fennáll hallgatói jogviszonya, akkor az adategyeztetést követő folyósítási napon utaljuk intézménye bankszámlájára a hitel összegét. Adott szemeszterben a Diákhitel2 első folyósítási napja a második tanulmányi hónap 15. napja.

Példa: Ha 2017. május 15-ig beadja hiteligénylését és megfelel a hitelfelvételi követelményeknek, valamint felsőoktatási intézménye pozitívan visszaigazolta hallgatói jogviszonyát, akkor június 15-én utaljuk a Diákhitel2 összegét.