magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Hogyan juthat a Diákhitel2-höz?

Hogyan lehet Diákhitel2-t igényelni?

Személyes megjelenés nélküli, elektronikus aláírással történő hiteligénylésre az alábbi módokon van lehetőség:

  • Neptunon keresztül kezdeményezve (pénzügyi modul/Diákhitel igénylés)
  • A www.diakhiteldirekt.hu oldalról, vagy
  • Diákhitel Direkt mobil alkalmazás használatával

Az elektronikus igénylés feltétele, hogy Ön Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezzen.

Amennyiben személyesen adná le adatlapját

A szükséges adatlapokat a www.diakhiteldirekt.hu online ügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni és a kitöltés megkezdésekor a személyes leadás opciót választani. Ebben az esetben  nagyobb postahelyeken, illetve  együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A leadóhelyek részletes listája itt található.

A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést. Az igénylés leadásakor kérjük, szíveskedjen magával vinni személyes okmányait, lakcímkártyáját, adókártyáját és saját nevére szóló bankszámlájának számát is!

Figyelem! Összesen 6 oldalt kell aláírnia!

Meddig lehet igényelni?

Ha már a félév első utalásakor szeretné, hogy intézménye számára folyósítva legyen a képzési díj összege, akkor legkésőbb szeptember 15-ig, vagy a tavaszi félévben február 15-ig adja le hiteligénylését.

A Diákhitel2 első folyósításának időpontja az őszi szemeszterben október 15-e, a tavaszi szemeszterben március 14-e. Ha a Diákhitel2 utalásának napja munkaszüneti napra esik, akkor az azt megelőző munkanapon folyósítunk.

A Diákhitel2 a következő határidők figyelembevételével bármikor igényelhető az őszi és tavaszi félévekben, abban az esetben, ha a tandíj összegét, az adott tanulmányi félévben bármikor befizetheti:

Hiteligénylési 
határidő             
Folyósítás 
napja
2020.09.24 2020.10.15
2020.10.15 2020.11.13
2020.11.15 2020.12.15
2020.12.31 2021.01.15
   


Figyelem!
A Diákhitel Központ a magyarországi felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásai okán azok a hallgatók, akiknek a Diákhitel2 legelső október 15-i folyósításáig már rendezniük kell a költségtérítésük legalább egy részét, biztonságban megkezdhetik tanulmányaikat. A Neptun pénzügyi moduljában történő nyolcjegyű szerződésszám rögzítése esetén, a tanulmányi rendszer rögzíti a Diákhitel2 későbbi érkezését, és engedélyezi a további, beiratkozással, tantárgyfelvétellel kapcsolatos műveleteket.A Diákhitel2 igénylésének végső határideje az őszi félévben december 15-e, a tavaszi félévben pedig május 15-e. Ha a hitelt ezen határidőket követően igényli, akkor csak a következő tanulmányi félévben kaphat kölcsönt.

A Diákhitel folyósításának feltétele az aktív hallgatói jogviszony. Csak az kaphat Diákhitelt, akinek a hallgatói jogviszonyát a tanulmányi osztálya visszaigazolta a Diákhitel Központnak, így célszerű minél hamarabb beiratkozni/bejelentkezni a tanintézetbe.

Mit kell magával vinnie az igényléshez?

A hiteligényléshez magával kell vinnie:

  • Személyazonosító okmányt, amely lehet: régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány, új típusú, kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított gépjárművezetői engedély, menekült státuszt igazoló személyi igazolvány, letelepedett, bevándorolt státuszt igazoló személyazonosító igazolvány, EGT állampolgár tartózkodási engedélye;
  • Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, kivéve, ha a lakcímét régi típusú, könyv formátumú személyi igazolvány tartalmazza;
  • Adóigazolványt, vagy a NAV által kiállított adóazonosító jelet igazoló hatósági bizonyítványt.
Hogyan igényelheti meghatalmazott a Diákhitel2-t?

Ha meghatalmazott útján igényli a Diákhitelt, akkor a meghatalmazottnak magával kell vinnie a személyazonosságát igazoló személyi okmányát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványt, valamint közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazást, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:

  • a hitelfelvevő adatait,
  • a hitelfelvevő és a meghatalmazott aláírását,
  • a meghatalmazott nevét, lakóhelyét (ha értesítési címe ettől eltérő, akkor az értesítési címét is), anyja születési nevét, illetve a személyazonosságát igazoló okirat azonosító adatát (száma, betűjele), valamint
  • a Hitelfelvevő kifejezett nyilatkozatát arról, hogy a meghatalmazott jogosult a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében kitölteni, valamint a Hitelszerződést, és a Hiteligénylési Adatlapot helyette és nevében aláírni.
Felsőfokú és középfokú intézmények szám- és betűkódjai

A hiteligénylési adatlap és néhány módosító adatlap kitöltéséhez szüksége lesz a felsőoktatási intézmények vagy a középfokú intézmények szám- és betűkódjainak jegyzékére.

Diákhitel1: Felsőoktatási és középfokú intézmények jegyzéke
Diákhitel2: Felsőoktatási intézmények jegyzéke

Hiteligénylési adatlap, hitelszerződés

A tájékozódást kívánjuk segíteni azzal, hogy honlapunkon megtekintheti a hiteligénylési adatlapot és a hitelszerződést. Ha Diákhitelt szeretne igényelni, kérjük, keresse fel www.diakhiteldirekt.hu oldalunkat, ahol a Hiteligénylés menü alatt kitöltheti a Hiteligényléshez szükséges nyomtatványokat.

Diákhitelt csak magyar nyelven, kétpéldányos formanyomtatványon lehet igényelni. A nyomtatvány Hitelszerződésből és Hiteligénylési Adatlapból áll. Kitöltést követően, kérjük, hogy fáradjon el a leadóhelyek valamelyikére. A nyomtatvány egyik aláírt és lepecsételt példányát vissza kell kapnia!

Mikor kaphat folyósítást az intézménye?

Hallgatói jogviszony ellenőrzése

Diákhitel2 folyósítása csak abban az esetben valósulhat meg, ha Ön az adott képzési időszakra beiratkozott/bejelentkezett . A hitelszerződés megkötése után egyeztetést végzünk tanulmányi osztályával, hogy ellenőrizzük a hallgatói jogviszonyát. Ezért minél előbb iratkozzon/jelentkezzen be felsőoktatási intézményébe! Amint a felsőoktatási intézmény időben, pozitívan igazolja vissza hallgatói jogviszonyát, akkor hitelszerződése hatályba lép, így a következő folyósításkor utalásra kerülhet az igényelt tandíj összege intézménye részére.

Diákhitel2 folyósítása

Ha fennáll hallgatói jogviszonya, akkor az adategyeztetést követő folyósítási napon utaljuk intézménye bankszámlájára a hitel összegét. Adott szemeszterben a Diákhitel2 első folyósítási napja a második tanulmányi hónap 15. napja.

Példa: Ha például május 15-ig beadja hiteligénylését és megfelel a hitelfelvételi követelményeknek, valamint felsőoktatási intézménye pozitívan visszaigazolta hallgatói jogviszonyát, akkor június 15-én utaljuk a Diákhitel2 összegét.