magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Ki veheti fel a Diákhitel2-et?

A hitelre kizárólag akkor jogosult, ha önköltséges* képzésben vesz részt, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

 • 45. életévét még nem töltötte be**,
 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert,
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,
 • a Rendeletben meghatározott jogcímen*** Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

 • felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
 • az adott képzési időszakra bejelentkezett és
 • nem rendelkezik érvényes kötött felhasználású Diákhitel szerződéssel.

Nem jogosult a hitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel2 szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy azonos hitelcélú Hitelszerződéssel rendelkezhet.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

*Önköltséges: A 2011. évi CCIV. törvény (Felsőoktatási törvény) 46 §-a szerinti hallgatói költségviselési forma, mely a 2012/2013 őszi félévében, vagy azután beiratkozott hallgatókra vonatkozik.

** Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévet.

*** A Rendeletben meghatározott jogcímek:

 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja,
 • Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult,
 • Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.