magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működése és a törlesztési moratórium
Mikor kerülhetek be a KHR-be?

A KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét.

A lakossági KHR mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat képes rögzíteni. A pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből.

Amikor megkötötted hallgatói hitelszerződésed, az azonosító adataid és hitelszerződésed adatai már bekerültek a KHR-be. Majd ezt követően folyamatosan küldenünk kell a szerződéseddel kapcsolatos módosításokat, tőketartozásoddal és törlesztőrészleteddel kapcsolatos adatokat.

Azonban akkor is adatot kell szolgáltatnunk a KHR részére (Hitelmulasztás nyilvántartása), ha a lejárt és meg nem fizetett tartozásod összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll. Ekkor már a mulasztás adatai és annak sorsa is bekerül a KHR-be.

Tartozásod fennállása esetén az átadástól számított 10 évig maradnak adataid a KHR-ben. A tartozás megfizetése esetén pedig a teljesítéstől számított 1 évig. Ezek az adatok felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához.

Milyen következményei vannak a KHR-be való bekerülésnek?

Ha a hitelmulasztásról a KHR még adatokat tart Rólad nyilván, az negatívan befolyásolhatja a további hitelfelvételi lehetőségeidet.

Ugyanis mielőtt a hitelezők – például bankok, szövetkezeti hitelintézetek – kölcsönt nyújtanak, meg akarják állapítani, hogy képes leszel-e kötelezettségvállalásod teljesíteni, hiteledet visszafizetni. Ehhez adósminősítő rendszert használnak. E rendszer lehetővé teszi, hogy a hitelnyújtók minden hitelkérelmet azonos szabályok szerint bíráljanak el. Ahhoz, hogy a hitelnyújtó megállapíthassa az adósminősítésedet, különböző adatokat használ fel. Ilyen adatok lehetnek részben a hitelkérelmének kitöltése során megadott információk (például van-e állása, mennyi a havi jövedelme, van-e saját ingatlana, hány éves), valamint a KHR-be került adatok. Ezen információk összesített értékelése alapján dönt a hitelnyújtó a kölcsön folyósításáról, vagy éppen elutasításáról.

Be lehet-e kerülni a KHR-be a törlesztési moratórium ideje alatt?

Nem. A hiteltörlesztési moratórium 2020. március 18-i bevezetése óta a 60 napot meghaladó, de a KHR-ben rögzített késedelemmel még nem rendelkező ügyfelek késedelmi napszáma nem nő tovább, így a tartozás 2020. december 31-ig nem kerülhet be a KHR rendszerébe.

Késedelmes tartozással rendelkezem, mit vár tőlem a Diákhitel Központ?

Javasoljuk, hogy amennyiben lehetőséged van, rendezd az elmaradást.

Azonban, ha ezt nem tudod megtenni, a törlesztési moratórium időszaka alatt nem küldünk felszólítást a tartozás rendezésére, hitelmulasztásod adatait – amennyiben március 18-a előtt még nem kerültek elküldésre –, a KHR felé 2020. december 31-ig nem továbbítjuk, valamint a szerződésed sem kerülhet felmondásra vagy a Magyar Követeléskezelő Zrt. (MKK) részére átadásra (a március 18-a előtt felmondott szerződéseket a moratórium nem érinti, így azokat a Diákhitel Központ átadja az MKK részére).

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy a fizetési moratórium lejáratát követően a késedelmes napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele).

Milyen tájékoztatást kapok elmaradásomról és ez hogyan alakul a törlesztési moratórium ideje alatt?

A fizetési moratórium alatt ilyen tájékoztatást nem küldünk.

Azonban, ha a moratórium bevezetése előtt olyan értesítést kaptál, hogy a hitelmulasztásod minimálbért meghaladó összege eléri a 60 napot, de a KHR-ben még nem kerültél be rögzített késedelemmel rendelkező ügyfélként, akkor Téged 2020. június 30-ig írásban tájékoztatunk arról, hogy:

  • a fizetési moratórium alatt késedelmed napszáma nem változik, a korábban megküldött tájékoztató így érvényét vesztette,
  • a fizetési moratórium lejáratát követően a késett napok számának nyilvántartása a fizetési moratórium időszakát megelőző módon folytatódik attól a késedelmes napszámtól, amely a fizetési moratórium kihirdetésének napján fennállt (azaz a fizetési moratórium időtartama a 90 napos időtartamba nem számít bele),
  • milyen mértékű a fizetési moratórium kezdő időpontjában fennálló késedelmes tartozásod összege és napszáma,
  • melyek a fennálló késedelem KHR szempontú kezelési következményei a fizetési moratórium lejáratát követően, azaz nemteljesítés esetén – a fizetési moratórium végének 2020. december 31. napját tekintve – mikor teljesülnek a KHR adattovábbítás feltételei (90. nap megjelölése),
  • a fizetési moratórium ideje alatt is van lehetőséged a késedelmes tartozás önkéntes rendezésére.