magyar | english
Hiteligénylés
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Fontos változások
Törlesztési kötelezettség szüneteltetése

A diákhitellel tartozó nők a 2018. január 1-jét követően születendő gyermekekre tekintettel kérhetik törlesztésük felfüggesztését, már a várandósság harmadik hónapját követően. A kedvezmény örökbefogadott gyermekek esetén is érvényesíthető. A kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónaptól vehető igénybe legkésőbb a várandósság 91. napja vagy az örökbefogadás gyámhatósági engedélyezését követő három év időtartamra.  Ha szabad felhasználású és kötött felhasználású diákhitele is van az ügyfélnek, akkor a törlesztési kötelezettség szüneteltetése mindkét hiteltartozás esetén jár. További kedvezmény, hogy a törlesztés-szüneteltetés ideje alatt a kamatterheket átvállalja az állam, így ez idő alatt a tartozás nem nő.

A módosítás 2018. január 1-jétől kerül bevezetésre.

Diákhitel tartozás elengedése

Vissza nem térítendő állami kamattámogatásként elengedésre kerül a diákhitel tartozás fele azoknál a hitelfelvevő nőknél, akiknek 2018. január 1-jét követően születik a második gyermekük és a támogatást igénylik a Diákhitel Központnál. Harmadik vagy további gyermek megszületése esetén a hitelfelvevő nő teljes tartozása elengedésre kerül. A hitel részleges vagy teljes elengedése örökbefogadott gyermek esetében is kérhető. Abban az esetben, ha valakinek szabad felhasználású és kötött felhasználású diákhitele is van, választása szerint csak az egyik hitelre kérheti a támogatást.

A módosítás 2018. január 1-jétől kerül bevezetésre.

A felvehető hitelösszeg emelése (DIÁKHITEL1):

A szabad felhasználású Diákhitel1 maximális összege az eddigi havi 50 000 forintról havi 70 000 Ft-ra nő. Így egy szemeszterre az eddigi 250 ezer Ft helyett már 350 ezer Ft hitel vehető igénybe, akár egy összegben is.

A módosítás 2018. február 1-jétől kerül bevezetésre és a már megkötött szerződésekre is érvényes.  

  

Diákhitel külföldi résztanulmányokra (DIÁKHITEL1):

Az Európai Gazdasági Térségen belüli külföldi résztanulmányok (pl. Erasmus félévek) folytatása során a hallgatók külföldön történő megélhetésére, a lakhatás teljes vagy részleges fedezetének biztosítására a Kormány a 2017/2018-as tanév tavaszi félévétől lehetővé teszi, hogy a Hitelfelvevők emelt összegű, a normál Diákhitel1 kétszeres összegének megfelelő szabad felhasználású Diákhitel1-et jogosultak felvenni. Ennek feltétele, hogy a Hitelfelvevő hallgató hazai felsőoktatási intézménnyel fennálló hallgatói jogviszonya mellett a külföldi felsőoktatási intézménnyel ún. vendéghallgatói jogviszonyban áljon. A Diákhitel1 keretében kizárólag külföldi részösztöndíjas képzésre így egy félévre akár 700 ezer Ft, egy teljes tanévre 1 400 000 Ft hitelösszeg kérhető.

A módosítás 2018. február 1-jétől kerül bevezetésre, az a már megkötött szerződésekre is vonatkozni fog.

Az állami célzott kamattámogatásra jogosultak körének bővítése (DIÁKHITEL1):

A csecsemőgondozási díj, GYED, vagy GYES ellátásban részesülők mellett a rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve járadékban részesülő hitelfelvevők is célzott kamattámogatást kaphatnak az ellátás időtartama alatt. Ily módon tartozásuk növekedésével nem kell számolniuk, az ellátásokra való jogosultságuk esetleges megszűnése után tartozásuk könnyebben visszafizethetővé válik. A kedvezmény változatlanul együtt jár a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének kedvezményével. Azon Hitelfelvevők, akik rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátásra, illetve járadékra való jogosultság alapján már törlesztési kötelezettség-szüneteltetési kedvezményben részesülnek, 2018. február 1-től az arra rendszeresített nyomtatvány használatával tudják kérelmezni a célzott kamattámogatás kedvezmény igénybevételét.

A módosítás 2018. február 1-jétől kerül bevezetésre és az a már megkötött szerződésekre is érvényes.  

  

Diákhitel 2 kamatának 0%-ra csökkentése (DIÁKHITEL2):

A Kormány a Diákhitel2 ügyleti kamatának ügyfél által viselt részét 2%-ról 0%-ra csökkentette, vagyis a hitelfelvevő helyett a kamat megfizetését az állam általános kamattámogatás formájában immár teljes mértékben vállalja át.

Idegen nyelvű képzések teljes finanszírozhatósága (DIÁKHITEL2):

Az önköltséges és a magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók a felsőoktatási intézménynek fizetendő képzési költség összegének erejéig Diákhitel2-t vehetnek fel. A felsőoktatási intézményeknek fizetendő úgynevezett térítési díjak eddig nem tartoztak az képzési költség fogalmába, így ezidáig a szabályozás nem tette lehetővé ezek Diákhitel2-ből történő finanszírozását. Mivel igény mutatkozott arra, hogy az idegen nyelvű oktatás díjának kiegyenlítéséhez  is kaphassanak anyagi segítséget a diákok, ezért a Kormány úgy döntött, hogy az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2 összegéből.

A módosítás 2018. február 1-jétől, azaz legkorábban a 2017/2018-as tavaszi félévtől kerül bevezetésre és  a már megkötött szerződésekre is érvényes.  

A hiteligénybevétel felső korhatárának, valamint a törlesztési kötelezettség legkésőbbi megkezdődésére vonatkozó életkori határ emelése (DIÁKHITEL1 és DIÁKHITEL2):

A hiteligénylés életkori korhatára 40 évről 45 évre emelkedik mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel termékek esetén. A változást a felsőoktatásba felvettek életkorának kitolódása, valamint a Diákhitel Központ törlesztési tapasztalatai indukálták. Ezzel egyidejűleg a törlesztés legkésőbbi kezdetének életkori határa is 40 évről 45 évre emelkedik (a Hitelfelvevő ezen életkori határ betöltését követő negyedik hónaptól akkor is köteles elkezdeni a törlesztést, ha tanulmányait még folytatja). Lényeges, hogy akinek a korábbi szabályok alapján a 40. életéve betöltése miatt korábban már megkezdődött a törlesztési kötelezettsége, az új szabályok hatályba lépésével nem szűnik meg a törlesztési kötelezettsége.

 A módosítás 2018. február 1-jétől kerül bevezetésre és a már megkötött szerződésekre is érvényes.

Törlesztéskönnyítés az állam és a munkáltatók bevonásával (DIÁKHITEL1 és DIÁKHITEL2):

A Kormány a törlesztési szakaszban lévő diákhitelesek terhein könnyített azáltal, hogy adómentessé tette a munkavállaló diákhitelesek számára azon pénzbeli juttatást, amelyet megállapodásuk alapján a jövőben a munkáltató fizethet a munkavállaló részére Diákhitel törlesztés céljából.

Az ügyfélbarát törlesztéskönnyítési megoldás keretében a Diákhitel törlesztés adómentes béren kívüli pénzbeni, illetve cafetéria juttatásként adható a munkaviszony fennállásának időtartama alatt a munkavállalót terhelő előírt kötelező Diákhitel törlesztőrészlet erejéig, de 2018-ban havonta legfeljebb a minimálbér 20%-áig, azaz 27 600 Ft összegig.

Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatban szíveskedjen munkáltatójával egyeztetni, a Diákhitel Központ kötelezettségei ebben a körben kimerülnek a kötelező törlesztőrészlet összegének Hitelfelvevő felé való közlésével.