magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Módosítana szerződésén?
Hitelösszeg módosítása


Ahhoz, hogy a tandíj összegét módosítsa, és a módosított összeget az adott szemeszterben intézményének bankszámlájára utaljuk:

  • az őszi szemeszterben szeptember 30-ig,
  • a tavaszi szemeszterben február 28-ig

kell a változást jeleznie a Diákhitek Központ felé. A módosított összeget abban az esetben utaljuk intézménye részre, ha a visszaigazolások alkalmával az iskola által leigazolt tandíj összege megegyezik az Ön által igényelt összeggel. Abban az esetében, ha intézménye eltérő összeget igazol le, mint az Ön által igényelt összeg, úgy a két összeg közül a kisebb kerül folyósításra.

Amennyiben már rendelkezik Diákhitel Direkt szolgáltatással, úgy a módosításhoz lépjen be fiókjába, és a „Nyomtatványok” menüponton belül töltse ki a „Hitel havi összege” részt majd továbbítsa fiókján keresztül elektronikusan.

FONTOS!

Ha a határidő után érkezik be hozzánk kérelme, akkor csak a következő félévtől tudjuk utalni a módosított összeget.

Folyósítás újraindítása

Abban az esetben, ha korábban szüneteltette a folyósítást, azonban ismét szüksége lenne a hitelösszeg utalására, továbbra is megfelel minden folyósítási és jogosultsági feltételnek, úgy a folyósítás újraindítását meglévő Diákhitel Direkt fiókján keresztül tudja újraindítani a „Nyomtatványok” menüpontban a „Folyósítás újraindítása” részt bejelölve. A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítani.

Ha a kérelme a tanulmányi hónapban 1-je és 15-e között érkezik a Diákhitel Központhoz, akkor az azt követő tanulmányi hónaptól, ha 15-e és 31-e között érkezik meg kérelme, akkor csak az azt követő második tanulmányi hónaptól folyósítjuk újra a Diákhitelt.

Kérelmének az őszi szemeszterben legkésőbb december 15-ig, a tavaszi szemeszterben legkésőbb május 15-ig kell beérkeznie hozzánk. Ha kérelme ennél később jut el hozzánk, akkor csak a következő szemesztertől kaphatja újra a Diákhitelt.

Folyósítás szüneteltetése

Kérheti a Diákhitel2 folyósításának szüneteltetését, így akár az is lehetséges, hogy egy szemeszterre vegye igénybe a hitelt. Ehhez nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve, a „Nyomtatványok” menüpontból kiválasztani a „Folyósítás szüneteltetése” részt és kitölteni a szükséges mezőket. A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti, a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

A Diákhitel folyósítását szüneteltetjük a nyomtatványon megjelölt időponttól.

A folyósítás szünetel mindaddig, amíg nem érkezik be hozzánk folyósítás újraindítására vonatkozó kérelme.

Mit kell tenni, ha fel akarja mondani hitelszerződését?

Rendezheti egy összegben is tartozását, felmondhatja a hitelszerződést. A felmondásról írásban kell rendelkeznie (abban az esetben, ha még folyósítási szakaszban van és nálunk is bejelentett hallgatói jogviszonnyal rendelkezik. Törlesztési szakaszban erre már nincs szükség). Az adatlap beérkezésétől számított 15. napon a Hitelszerződés megszűnik, és az addig felhalmozódott teljes tartozását (tőke, kamat, költség) egy összegben, 8 napon belül kell megfizetnie.

Kérjük, jól gondolja át, mielőtt felmondja a szerződést! Ha csak a Diákhitel2 folyósítását szeretné szüneteltetni, akkor nem kell felmondania a szerződést!

A felmondást követően a Diákhitel Központ záró elszámolást készít. Ha tartozását rendezi, a szerződés megszűnéséről értesítést küldünk. Ha ezer forintot meghaladó többletbefizetése van, akkor a kamattal megnövelt összeget a megadott bankszámlájára átutaljuk.

Ha a tartozást nem egyenlíti ki, a Diákhitel Központ a követelését az állami adóhatóságon keresztül behajtja.

A hitelszerződés felmondásához lépjen be a Diákhitel Direktbe, majd a kitöltött dokumentumot aláírás után juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest).

Az elállási jog gyakorlásáról

Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a, valamint az Üzletszabályzat 147. g) és 246. g) pontja alapján a Hiteligénylő jogosult a Hitelszerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozat útján a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Amennyiben élni kíván ezen lehetőséggel, kérjük, szíveskedjen elállási nyilatkozatát az alábbi linkről elérhető nyilatkozatminta kinyomtatásával, kitöltésével és aláírásával eljuttatni a Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest postafiókcímére. (Az elállási jog egyéb erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján is gyakorolható.) A határidőben előterjesztett elállással a szerződés megszűnik, amely tényről a Diákhitel Központ Zrt. levélben tájékoztatja a Hiteligénylőt.

Megszűnt hallgatói jogviszonya?

Jelentse be nekünk, ha megszűnik a hallgatói jogviszonya. Lépjen be a Diákhitel Direktbe és elektronikus úton jelentse be hallgatói jogviszonya megszűnésének pontos dátumát. Hallgatói jogviszonya megszűnésének pontos időpontot tanulmányi osztályán tartják nyilván.

Ha írásban vagy telefonon keres bennünket, kérjük, hivatkozzon nyolcjegyű szerződésszámára!

Befejezte az iskolát?

Kérjük a fent ismertetett módon jelentse be hallgatói jogviszonyának megszűnését.

A hallgatói jogviszonya megszűnését követő negyedik hónap első napjától vagy 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától kell a hitelt törleszteni. Bővebb információkat az „A törlesztés menete" fejezetben talál.

Tanulmányait másik felsőoktatási intézményben folytatja?

Ha iskolát vált, akkor az új hallgatói jogviszonya keletkezését és az új intézményre és szakra vonatkozó adatokat a Diákhitel Direkten keresztül kell bejelenteni.

Ha nem jelenti be a változást, akkor nem tudjuk utalni a hitelt. Ha késik a bejelentéssel, akkor a Diákhitelt is csak később kaphatja meg.

Már törleszt, de újra hallgató?

Ha már törleszt, de újra beiratkozik felsőoktatási intézménybe, akkor nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve, a „Nyomtatványok” menüpontból kiválasztani a „Belföldi képzés adatai” részt, és kitölteni a szükséges mezőket. A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

Amennyiben tanulmányi osztálya visszaigazolja hallgatói jogviszonyát, akkor egészen a tanulmányok befejezéséig, illetve legkésőbb addig, amíg az Üzletszabályzatunkban rögzített korhatárt el nem éri, törlesztési kötelezettsége szünetel.

Ha azonban újra törleszteni kezd, akkor a korábbi törlesztése is beleszámít az első két törlesztési tárgyévbe, így törlesztése már jövedelemarányos lesz.

Ha rendelkezik még jogosultsági idővel, és nincs lejárt, meg nem fizetett tartozása a Diákhitel Központtal szemben, valamint nem kérte a folyósítás szüneteltetését, akkor aktív hallgatói jogviszony esetén a következő folyósításkor újra utaljuk a korábban igényelt, rendszerünkben szereplő összeget.

Amennyiben csak a törlesztési kötelezettségét kívánja szüneteltetni, de újabb hitelt nem szeretne kapni, a „Belföldi képzés adatai” mellett a „Folyósítás szüneteltetése” nyomtatványt is szükséges továbbítania felénk.

Módosítaná bankszámlaszámát?

Abban az esetben, ha bankszámlaszáma megváltozott, úgy azt jeleznie szükséges felénk. Az adatlapot a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon tudja kitölteni. A „Nyomtatványok” menüponton belül a „Hitelfelvevő saját bankszámlaszáma” elnevezésű nyomtatványt kell kiválasztania. Amennyiben kérelme a tárgyhavi folyósítást megelőzően legalább 5 munkanappal beérkezik, abban az esetben az adott hónapban már az új, módosított bankszámlára utaljuk a Diákhitelt.

Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt szerződéssel, az adatlap elektronikus úton kerül beküldésre a Diákhitel Központhoz, azzal további teendője nincs.

Ha még nincs Diákhitel Direkt fiókja, úgy bejelentése azt követően lép életbe, miután az aláírt nyomtatványt a Diákhitel Központ postacímére (1996 Budapest) ajánlott levél formájában beküldi, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. címen) leadja.

Amennyiben szeretne online hozzáférést szerződéséhez, akkor a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon kezdeményezheti a Diákhitel Direkt szolgáltatáshoz szükséges regisztrációt!