magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Diákhitel1
Mikor kerül elszámolásra befizetésem a Diákhitel Központnál?

A Diákhitel Központ Zrt. számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, így a Társaságunk számára történt befizetési tranzakciók nyilvántartásának átfutási ideje 2 munkanap. Ebből eredően ezen időszak alatt a befizetés nem jelenik meg az ügyfélszámlán, így azt a Diákhitel Direktben történő lekérdezés, valamint a telefonos automata menürendszer (IVR) által szolgáltatott információ sem tartalmazza. Természetesen a befizetés elszámolásának időpontja, a befizetésnek a Diákhitel Központ Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámláján történő jóváírás napja.

Ki veheti igénybe a kedvezményeket (célzott kamattámogatás és törlesztési kötelezettség szüneteltetése)?

A gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzetekben (CSED, illetőleg TGYÁS/TGYES, GYED, GYES) igénybe vehető a célzott kamattámogatás és ezzel egyidejűleg automatikusan a törlesztési kötelezettség szüneteltetése is. Törlesztési kötelezettsége szüneteltetését kérheti, aki:

 • csecsemőgondozási díjban (CSED), illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben (TGYÁS), GYED-ben és GYES-ben,
 • rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban,rokkantsági járadékban, rehabilitációs járadékban részesül.

A csecsemőgondozási díj, GYED, vagy GYES ellátásban részesülők mellett a rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve járadékban részesülő hitelfelvevők is célzott kamattámogatást kaphatnak az ellátás időtartama alatt. Ily módon tartozásuk növekedésével nem kell számolniuk, az ellátásokra való jogosultságuk esetleges megszűnése után tartozásuk könnyebben visszafizethetővé válik. A kedvezmény változatlanul együtt jár a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének kedvezményével. Azon Hitelfelvevők, akik rokkantsági-, vagy rehabilitációs ellátásra, illetve járadékra való jogosultság alapján már törlesztési kötelezettség-szüneteltetési kedvezményben részesülnek, 2018. február 1-től az arra rendszeresített nyomtatvány használatával tudják kérelmezni a célzott kamattámogatás kedvezmény igénybevételét.

Mi a Diákhitel Központ ügyfélszolgálatának külföldről hívható telefonszáma?

Külföldről hívható telefonszámunk: +36 1 999 99 44

Tanulmányi adatok módosulása esetén mi a teendő?

Ha megváltoznak tanulmányi adatai, akkor azokat a megfelelő nyomtatvány segítségével be kell jelenteni. A kitöltött és aláírt adatlapot juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest). Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt szerződéssel, az adatlap elektronikus úton kerül beküldésre a Diákhitel Központhoz, azzal további teendője nincs.

Magasabb összegű hitelt szeretnék, mit csináljak?

A kölcsön összegének módosítását a megfelelő nyomtatvány segítségével kell bejelenteni Az adatlapot kitöltés és aláírás után a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest) kell elküldeni. Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt szerződéssel, az adatlap elektronikus úton kerül beküldésre a Diákhitel Központhoz, azzal további teendője nincs. A módosított összeget visszaigazolás nélkül utaljuk bankszámlájára. Ahhoz, hogy a kölcsön összegét módosítsa és ezt az összeget az adott szemeszterben meg is kapja, az őszi szemeszterben szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben február 28-ig kell kérelmének hozzánk beérkezni. Ha határidő után érkezik be a kérelme, akkor a módosítást csak a következő félévtől tudjuk figyelembe venni.

Figyelem! A különleges helyzetre való tekintettel meghosszabbítottuk az igényelt hitelösszeg módosításának határidejét 2020. június 15-ig és 2020. december 31-ig.

A legmagasabb igényelhető hitelösszeg havi 150 000 Forint.

Azon Ügyfeleinknek, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek Hitelszerződést, és adott félévben továbbra is államilag finanszírozott képzésben vesznek részt, az igényelhető maximális havi hitelösszeg 40 000 forint.

Megjegyzés: Speciális esetben magasabb összeg is felvehető.

Részletek: Diákhitel igénylés résztanulmányokra

Szakot váltottam, mi a teendőm?

Ha intézményt vagy szakot vált, akkor az új intézményre és szakra vonatkozó adatokat a megfelelő nyomtatvány segítségével kell bejelentenie. A kitöltött és aláírt papírokat juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest). Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt szerződéssel, az adatlap elektronikus úton kerül beküldésre a Diákhitel Központhoz, azzal további teendője nincs. Ha nem jelenti be a változást, akkor nem tudjuk utalni a Diákhitelt. Ha késik a bejelentéssel, akkor a folyósítást is csak később kaphatja meg.

Hol található a szerződésszám?

A szerződésszám a hiteligénylési adatlapon található nyolcjegyű számsor. Ha hitelszerződését a 2001/2002-es tanévben kötötte, szerződésszáma a „hiteligénylés elfogadása" tárgyú visszaigazoló levélben szereplő, szerződésszámként feltűntetett nyolcjegyű számsor. Ha nem találja szerződésszámát, hívja munkanapokon telefonos ügyfélszolgálatunkat, vagy az info@diakhitel.hu e-mail címre írjon e-mailt.

Mit csináljak, ha megszűnt a hallgatói jogviszonyom?

Ha megszűnik a hallgatói jogviszonya, annak tényét nyomtatványon jelentse be nekünk. Az adatlapot a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon keresztül tudja kitölteni.

A jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kezdve kell megkezdenie a törlesztést. Törleszteni kizárólag banki átutalással lehet! A kötelezően fizetendő részletnek minden hónap 12. napjáig be kell érkeznie a Diákhitel Központ Diákhitel1 törlesztési számlájára (10032000-01800126). Az átutalási megbízás közlemény rovatában minden esetben szerepeljen Diákhiteles szerződésszáma.

Kell-e törleszteni, ha valaki újra tanul?

Nem. Ha valakinek újra hallgatói jogviszonya van, amelyet bejelent a Diákhitel Központ felé – és minden hitelfelvételi és jogosultsági feltételnek megfelel-, akkor nem kell törlesztenie. Ha azonban újra törleszteni kezd, akkor a korábbi törlesztése is beleszámít az első két törlesztési évbe.

Hogyan lehet előtörleszteni?

A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül plusz összeg befizetésére. Korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül előtörleszthet.

Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet megfizetése alól!

Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk ugyanis levonni az egyes ügyfeleinkkel szemben fennálló lejárt tartozásaik összegét, és csupán az ezen felüli összeg kerül jóváírásra előtörlesztésként.

Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkon jóváíródik.

Az előtörlesztés összegét a Diákhitel Központ 10032000-01800126 számú Diákhitel1 törlesztési számlájára kell utalnia. Az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben írja be az „előtörlesztés" kifejezést (lehetőség szerint ékezetek nélkül) és nyolcjegyű szerződésszámát. Ha a kötelező törlesztőrészletet meghaladó összegű befizetés nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, az ilyen befizetést előteljesítésként értelmezzük és elsősorban a költségre, kamatra és végül a tőketartozásra számoljuk el.

Az előteljesítés révén a később esedékessé váló törlesztőrészleteit is megfizeti. A befizetés összegét elosztjuk a kötelezően fizetendő törlesztőrészlet összegével, ennek alapján tartjuk nyilván, hogy a befizetés milyen időtartamra (hány hónapra) nyújt halasztást a kötelező törlesztőrészletek megfizetése alól. A halasztás idejének lejárta után továbbra is köteles a havi törlesztőrészletet átutalni bankszámlánkra.

Mikor változik a törlesztőrészlet?

A Diákhitel Központ minden év december 15-ig hivatalos levélben tájékoztatja a következő évre esedékes törlesztés havi összegéről.

Törlesztőrészlet alapja

 • A törlesztés beálltának évében és az azt követő évben a törlesztés alapja a tárgyévet megelőző év október 31-én érvényes minimálbér. (Minimálbér: a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére külön jogszabályban megállapított személyi alapbér legkisebb összege, a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása estén.)
 • A törlesztés harmadik évétől a részlet alapja a Hitelfelvevő két évvel korábbi, éves bruttó jövedelme.
 • Ha ez a jövedelem nem éri el az előző évre vonatkozó éves minimálbér összegét vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ nem közli időben a törlesztőrészletet, akkor a törlesztés alapja a tárgyévet megelőző év október 31-én érvényes minimálbér lesz.

Törlesztőrészlet mértéke

 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. augusztus 15-ét követően kötöttek szerződést: a minimálbér, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékát törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződést és államilag támogatott képzésben tanultak: a minimálbér, illetve később az éves jövedelmük 6 százalékát törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevők, akik 2012. május 15-e előtt kötöttek szerződét és költségtérítéses képzésben tanultak, valamint a legmagasabb összeget felvették: a minimálbér, illetve később az éves jövedelmük 8 százalékát törlesztik.
 • Azon Hitelfelvevő, aki 2012. május 15. előtt kötött Hitelszerződéssel rendelkezik, és 2012. augusztus 15. után DH2-t is igénybe vesz, a DH1 tárgyévi havi törlesztőrészletének mértéke 6 százalékban kerül megállapításra. A Diákhitel Központ a megváltozott törlesztőrészlet mértékéről levélben értesíti a Hitelfelvevőt.

A törlesztőrészlet megállapításához szükséges jövedelemadatokat az Nemzeti Adó-és Vámhivatal szolgáltatja a Diákhitel Központnak.

* Megjegyzés: Speciális esetben magasabb összeg is felvehető, ami magasabb törlesztési hányaddal járhat.

Emelt összegű hitel igénylése

Lehetséges-e csekken fizetni?

Törleszteni kizárólag banki átutalással lehet. Bármilyen folyószámláról érkezhet az utalás, azonban a teljes azonosítás érdekében fontos, hogy a megbízás közlemény rovatában szerepeljen az Ügyfél neve és szerződésszáma.

Hogyan kell törleszteni?

Törleszteni kizárólag banki átutalással lehet! A kötelezően fizetendő törlesztőrészletnek minden hónap 12. napjáig kell be érkeznie a Diákhitel Központ 10032000-01800126 számú számlájára.

Nyolcjegyű szerződésszámát minden esetben fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. Ha nem saját számlájáról utal, kérjük a közlemény rovatban szerződés számán kívül a nevét is tüntesse fel! Amennyiben nem magyarországi banknál vezetett folyószámláról utaltatja törlesztőrészletét, az átutalással felmerülő költségek viselésére kötelezettként minden esetben saját magát, mint feladót kell megjelölnie. Kérjük, hogy az átutalási megbízás indításakor legyen figyelemmel az esetleges árfolyamváltozásokra.

Fontos! Amennyiben közvetítő cégen keresztül utal (pl. TransferWise Ltd.), az összeget csak akkor tudjuk fogadni, ha a megjegyzés rovatban szintén feltüntetésre kerül neve és szerződésszáma!

Jó tanács: célszerű bankjának állandó átutalási megbízást adni, hogy ne kelljen minden hónapban az átutalással foglalkoznia, és hogy a törlesztőrészleteket mindig időben fizetni tudja.

Lehetősége van a kötelező törlesztőrészlet mellett plusz összeget fizetni előtörlesztés jogcímén. Ekkor a „Hogyan lehet előtörleszteni? " fejezetben olvasható szabályok szerint járjon el.

Mikor kell elkezdeni a törlesztést?

A Diákhitel egyedülálló megoldást kínál azzal, hogy a visszafizetést nem kell azonnal a hitelfelvétel után megkezdeni.

A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését, illetve legkésőbb – hallgatói jogviszony meglététől függetlenül – a 45. életév betöltését követő negyedik hónap 1 napjával kell megkezdeni.

Az Üzletszabályzatnak megfelelően hallgatói jogviszonyának megszűnését be kell jelentenie. Ha rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, kizárólag elektronikusan tudja elküldeni a nyomtatványt a Diákhitel Központnak. Minden előzetes értesítés nélkül meg kell kezdenie a törlesztést.

Kialakulhat-e adósságcsapda?

Csakúgy, mint minden hitel, a Diákhitel is kamatozik, attól kezdve, hogy az első összeget átutaljuk. Így a hiteltartozást a kamat folyamatosan növeli.

Az első két törlesztési évben a kötelező havi törlesztőrészlet kifejezetten alacsony, mert az előző évi minimálbérhez igazodik. A tartozás növekedése leginkább ebben az időszakban állhat elő. Ha például valaki a törlesztése első két évében csak a kötelező minimumot törleszti, és e mellett viszonylag magas volt a tartozása az év elején, akkor év végén azt tapasztalhatja, hogy nőtt a hiteltartozása (egyenlege). 800.000 Ft-os, év eleji tartozás esetén például könnyen kiszámolható, hogy a minimálbérhez igazodó kötelező törlesztés fizetése esetén a befizetések még a tartozásra egy év alatt rakódó kamatot sem fedezik. Emiatt nő a hiteltartozás. Így, ha valakinek lehetősége van rá, érdemes a kötelezőnél többet fizetni, vagyis előtörleszteni. Az előtörlesztés díjtalan és bármikor, bármekkora összegben teljesíthető.

Miért jövedelemarányos a törlesztés?

A törlesztés rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy mindenki számára vállalható terhet jelentsen. A tanulmányok befejezésének évében és a következő évben csak a minimálbér alapján kell a törlesztőrészletet megfizetni. A harmadik évtől kezdve a két évvel korábbi jövedelem alapján határozzuk meg a részletet. Általánosságban igaz, hogy az egymást követő években a jövedelmek forintban kifejezett összege nő, tehát a törlesztést jellemzően egy alacsonyabb jövedelem után kell megfizetni.

Van-e lehetőség az adósság előtörlesztésére vagy akár egyösszegű visszafizetésére?

Igen. A Diákhitel minden időbeli és összegbeli korlátozás nélkül, költségmentesen előtörleszthető, vagy akár egy összegben visszafizethető.

Amennyiben egy összegben kívánja rendezni teljes tartozását, úgy a kamattal növelt hiteltartozás visszafizetésére van szükség. Ha az Ön szerződése már törlesztési szakaszban van az utaláson kívül más teendője nincsen, szerződése automatikusan lezárásra fog kerülni.

Amennyiben Ön még hallgatói jogviszonyban áll az iskolával, szerződése csak abban az esetben szűnik meg, ha a hitelszerződés felmondását írásban kéri. A Hitelszerződés felmondásához töltse le honlapunkról (www.diakhiteldirekt.hu) a megfelelő nyomtatványt, majd kitöltés és aláírás után juttassa el azt a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest).

Miért nincs a hitel visszafizetésének megkezdésére türelmi idő a tanulmányok befejezése után?

A hallgatói hitelrendszer a tanulmányok befejezéséig nyújt türelmi időt a törlesztés megkezdésre. A hitel visszafizetését ugyanis nem a pénz felvétele után azonnal, hanem a tanulmányok befejezését követően, a hallgatói jogviszony megszűnése utáni negyedik hónapban, de legkésőbb a 45. életév betöltését követően kell csak elkezdeni. Ezen túl a pályakezdés nehézségeire tekintettel további könnyítéseket nyújtunk a törlesztési időszak első két évére. Ennek értelmében a törlesztés megkezdésének évében és a következő évben csak a minimálbér alapján kell a törlesztést megfizetni. A harmadik évtől kezdve a két évvel korábbi jövedelem alapján határozzuk meg a törlesztőrészletet.

Mire lehet költeni a Diákhitel1-et?

A Diákhitel1 szabad felhasználású hitel, korlátozás nélkül bármire elkölthető.

Ki veheti fel a Diákhitelt1-et?

A felsőoktatásban tanulók döntő többsége jogosult a Diákhitelre. A hitelt felveheti állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

 • 45. életévét még nem töltötte be*,
 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert,
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,
 • a Rendeletben meghatározott jogcímen**Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

 • felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
 • az adott képzési időszakra bejelentkezett és
 • nem rendelkezik érvényes szabad felhasználású Diákhitel szerződéssel.

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitel felvételét az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

* Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévet.

** A Rendeletben meghatározott jogcímek:

 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja,
 • Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult,
 • Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.
Miért nem lehet 45 éves kor felett hitelt igényelni?

Hitelfelvevőink átlagéletkora 24 év. Természetesen vannak olyan hallgatók, akik jóval túl vannak a harmincadik életévükön, de arányuk az összes diák között nem számottevő. A szakértői számítások szerint 45 év az a hiteligényléskor megengedhető legfelső korhatár, amikor mindenképpen esély van a tartozás visszafizetésére az öregségi nyugdíj eléréséig. Ha ennél idősebb korban is lehetne hitelt igényelni, akkor nőne annak a valószínűsége, hogy az idősebbek tartozását többi ügyfelünknek kellene megfizetni. Így a hitel mindenkinek drágább lenne.

Miért kötött a felvehető hitel maximális összege? Miért nem lehet akkora hitelt felvenni, amekkorát csak akarok?

Minden évben szakértők vizsgálják, mérlegelik, hogy mekkora legyen a felvehető hitel maximális összege. A fő kérdés az, hogy egy átlagos hitelfelvevő az öregségi nyugdíjkorhatár elérésig biztosan képes-e a felvett hitelt és annak kamatait maradéktalanul megfizetni, hiszen fontos, hogy a hallgatói hitelrendszer stabil maradjon. Ebből a szempontból nem az egyén, hanem a hitelfelvevők teljes köre a mérvadó. A szakemberek (közgazdászok, statisztikusok, biztosítás matematikusok, könyvvizsgálók stb.) több paramétert is megvizsgálnak (adott végzettségű és nemű diplomások várható életjövedelme, a reálbérek várható alakulása, demográfiai tényezők stb). A felvehető hitel maximális összege attól függ, várhatóan hogyan alakul a jövőbeli jövedelem.

Igénybe vehető-e kamattámogatás a Diákhitelre?

A hitelfelvevők általános kamattámogatásban nem részesülnek. A kölcsönökre felszámított kamatot alapvetően a pénz- és tőkepiacon elérhető források költsége határozza meg. A kamat mértéke nem függ a központi költségvetés aktuális helyzetétől. Azok, akik kisgyermeküket gondozzák és CSED, illetőleg TGYES-t, GYED-t, GYES-t kapnak, jogosultak célzott kamattámogatásra, ami azt jelenti, hogy az adott időszakban helyettük a kamatot az állam fizeti meg.

Mit jelent a hitelfelvevő számára a kamat változása?

A Diákhitel törlesztése jövedelemarányos, így ha a hitel kamata nő, ugyan a havi törlesztőrészlet nem változik, azonban néhány hónappal megnőhet a törlesztési idő. A kamatcsökkenés sincs hatással a visszafizetés havi összegére, de természetesen a törlesztési idő megrövidülhet.

Mennyi a Diákhitel jelenlegi kamata?

A Diákhitel1 érvényes kamata 1,99%.

Ki és hogyan határozza meg a kamat mértékét?

A Diákhitel kamata változó, melynek meghatározása kormányrendeletben rögzített.

A kamat mértéke függ:

 • az előző naptári félévben a hitelnyújtáshoz felhasznált források átlagos költségétől,
 • a kockázati prémium mértékétől, amely arra szolgál, hogy fedezze, ha a hitelfelvevők esetleg nem fizetnének,
 • a Diákhitelezési rendszer működési költségeitől.

Az aktuális naptári félévre érvényes kamat mértékét legkésőbb az adott naptári félévet megelőző 7 nappal két országos napilapban, a www.diakhitel.hu honlapunkon, valamint a felsőoktatási intézményekben hirdetményként közzé tesszük.

Mi az Állam szerepe a Diákhitel-konstrukcióban?

A Magyar Állam – alapítója és tulajdonosa a hallgatói hitelezési rendszert működtető Diákhitel Központnak; – meghatározza a működés jogszabályi feltételeit, kereteit; – közreműködőként bevon más állami szerveket, (NAV, Magyar Államkincstár, Államadósság Kezelő Központ stb.) – a Diákhitel Központ által felvett hitelek visszafizetésére kezességet vállal.

A Diákhitelt a költségvetésből finanszírozzák?

A Diákhitel finanszírozása nem terheli a költségvetést. A hallgatóknak adott hitelekhez szükséges források bevonása a pénz- és tőkepiacról történik. Az állam a Diákhitel Központ által felvett források visszafizetésére vállal kezességet.

Jogos az eladósodástól való félelem?

A Diákhitel felvétele a hallgatók számára sokkal inkább befektetés, mintsem eladósodás. A hitel azok számára teremt kivételes lehetőséget, akik képesek a távolabbi célokat szem előtt tartani akkor is, mikor ezek megvalósítását, maguk vagy családjuk anyagi helyzete esetleg nehezen engedi meg. A diplomával megszerezhető későbbi jövedelmük egy részét veszik igénybe most Diákhitel formájában azért, hogy jövőbeli munkájuk jobb, munkahelyük stabilabb, jövedelmük pedig magasabb legyen. Statisztikai adatok igazolják, hogy a diplomások átlagosan jóval többet keresnek, mint a diplomával nem rendelkezők, és közöttük a munkanélküliek aránya is nagyságrendekkel alacsonyabb.

Hogyan lehet a szerződést felmondani?

Rendezheti egy összegben is tartozását, felmondhatja a hitelszerződést. A felmondásról írásban kell rendelkeznie. A nyomtatvány beérkezésétől számított 15. napon a Hitelszerződés megszűnik, és az addig felhalmozódott teljes tartozása (tőke, kamat, költség) egy összegben válik esedékessé, melyet 8 napon belül kell megfizetnie. Kérjük, jól gondolja meg mielőtt felmondja a szerződést! Ha csak a Diákhitel folyósítását szeretné szüneteltetni, akkor nem kell felmondania a szerződést! A Hitelszerződés felmondásához töltse le honlapunkról a megfelelő nyomtatványt, majd kitöltés és aláírás után juttassa el azt a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest).