magyar | english
Diákhitel Direkt regisztráció
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Legújabb SKIP magazin
SKIP magazin
Emelt összegű hitel igénylése

Azok jogosultak emelt összegű hitelre, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek hitelszerződést és továbbra is államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésen tanulnak.

Azok, akiknek mindkét szülője álláskereső*, vagy aki árva**, vagy aki félárva*** és az élő szülője**** álláskereső, maximum két tanulmányi féléven keresztül államilag támogatott képzésben havi 50 000 Ft-ot, költségtérítéses képzésben havi 60 000 Ft-ot igényelhetnek.

A módosított hitelösszeg folyósítása érdekében az érintett

- ügyfeleinknek a Diákhitel Központnak címzett (Diákhitel Központ 1996 Budapest) levélben az alábbi dokumentumokat kell benyújtani, úgy, hogy azok a tanulmányi hónap 15-ig, de legkésőbb december 15-ig beérkezzenek:

a) Emelt összegű hiteligénylését a Diákhitel Direkten kezdeményezheti;
b) az ügyfél születési anyakönyvi kivonatának másolatát;

- két álláskereső szülő jogcím esetén továbbá:
c1.) harminc napnál nem régebbi igazolást***** a Munkaügyi Központ regionális kirendeltségétől arról, hogy mindkét szülője álláskereső;

- árva jogcím esetén továbbá:
c2.) A szülők halotti anyakönyvi kivonatának másolatát;

- félárva jogcím esetén továbbá:
c3.1.) harminc napnál nem régebbi igazolást a Munkaügyi Központ regionális kirendeltségétől arról, hogy az élő szülője álláskereső;
c3.2.) Az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

* Álláskereső : „Az a személy, aki

1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül és
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

Az 1. pontban foglalt rendelkezés alkalmazása során a szabad mozgás és beutazás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény alapján szabad beutazási és tartózkodási joggal rendelkező személy álláskeresőként akkor is nyilvántartásba vehető, ha Magyarországon engedély alapján végezhet munkát.”
(1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pont)

** Árva: Az a hallgató, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

*** Félárva: Az a hallgató, akinek egyik szülője elhunyt és nem fogadták örökbe.

**** Szülők: A születési anyakönyvi kivonatában anyaként és apaként megjelölt személyek.

***** Ha az álláskereső szülő jogcímén veszi igénybe a fenti lehetőséget, úgy tanulmányi félévenként be kell nyújtani a harminc napnál nem régebbi okirati igazolást a szülő/szülők álláskereső státuszának tényéről.