magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Diákhitel2
Mikor kerül elszámolásra befizetésem a Diákhitel Központnál?

A Diákhitel Központ Zrt. számlavezetését a Magyar Államkincstár végzi, így a Társaságunk számára történt befizetési tranzakciók nyilvántartásának átfutási ideje 2 munkanap. Ebből eredően ezen időszak alatt a befizetés nem jelenik meg az ügyfélszámlán, így azt a Diákhitel Direktben történő lekérdezés, valamint a telefonos automata menürendszer (IVR) által szolgáltatott információ sem tartalmazza. Természetesen a befizetés elszámolásának időpontja, a befizetésnek a Diákhitel Központ Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámláján történő jóváírás napja.

Kell-e személyi jövedelemadót fizetni az állami kamattámogatás után?

A Diákhitel - mint jogszabályban meghatározott feltételek mellett nyújtott hitel – esetében, a jövedelem megállapítása során a kamatkedvezményt nem kell figyelembe venni. Ebből eredően – mint azt a Nemzetgazdasági Minisztérium állásfoglalása is megerősítette - a kamattámogatás nem keletkeztet sem bevallási, sem személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettséget.

Az új Diákhitel rendszerben lehet- e egyszerre két azonos célú (Régi Diákhitel és új szabad felhasználású) Hitelszerződésem?

Nem. Egy Hitelfelvevő kizárólag egy azonos hitelcélú Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Ha Diákhitel1-ben elfogyott a jogosultsági időm, attól még a Diákhitel2-re jogosult vagyok?

Nem. Ebben az esetben már nem jogosult DH2 folyósítására. A Diákhitel új rendszerében a jogosultsági idő egységesen van kezelve. Ha a Hitelfelvevő rendelkezik Diákhitel1 Hitelszerződéssel és köt mellé egy Diákhitel2 Hitelszerződést is, akkor jogosultsági ideje igazodik a már meglévő Diákhitel1 szerződéséhez. Például, ha meglévő Diákhitel1 szerződésén már csak 7 félévnyi hitelösszeg folyósításra jogosult, akkor az újonnan kötött Diákhitel2 szerződésén is 7 félév jogosultsági ideje lesz.

Hogy fordulhat elő, hogy ugyanarra a képzésre felvett Diákhitel1 és Diákhitel2 hitelemre eltérő kamatot fizetek?

A Diákhitel1, illetve a Diákhitel2 két eltérő hitelkonstrukció, így természetes, hogy kamatozásuk is másként alakul. Mindkét hitel változó kamatozású, a Diákhitel Központ naptári féléves kamatperiódusban állapítja meg a kamat mértékét. Külön-külön, három összetevő határozza meg a hitelek aktuális kamatlábát:

a) súlyozott, áltagos forrásköltség,
b) kockázati prémium,
c) működési költséget és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításokat fedező prémium.

Diákhitel1 esetében az így kiszámolt kamatot kell megfizetnie az Ügyfélnek.

Diákhitel2 esetében a Hitelfelvevőnek az így megállapított kamat 0%-át kell megfizetnie, az e fölötti részt az Állam utalja a Diákhitel Központnak általános kamattámogatásként.

Hogyan számolja a Diákhitel Központ a jogosultsági időt, ha Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződéssel is rendelkezem?

A jogosultsági időt a Diákhitel1, illetve a Diákhitel2 esetében egységesen kezeli a Diákhitel Központ. Íme, néhány példa:

1. Ha egyszerre köt Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződést, akkor ez esetben 11 félév (55 hónap) jogosultsági idővel fog rendelkezni összesen. Ha adott félévben mindkét hitelét folyósítja a Diákhitel, akkor összesen 5 hónap jogosultsági ideje fogy el. Ha a későbbiek folyamán egy féléven keresztül szüneteltetné egyik hitelén a folyósítást, a másikra viszont továbbra is kapna utalást,jogosultsági ideje akkor is 5 hónappal csökkenne.

2. Ha korábbról rendelkezik Diákhitel1 szerződéssel, melyen 7 félév (35 hónap) jogosultsági idő maradt és e mellé köt egy Diákhitel2 szerződést, ez azt jelentené, hogy a Diákhitel2-n is csak 7 félév jogosultsági ideje lenne.

Felvehető ugyanarra a képzésre a Diákhitel1 és a Diákhitel2?

Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő önköltséges képzésben tanul; a Diákhitel1-et és a Diákhitel2 is felveheti ugyanarra a képzésre.

Ha két hitelcélú hitellel rendelkezem, akkor mindkettőnél igénybe tudom venni a célzott kamattámogatást?

A célzott kamattámogatás kizárólag a szabad felhasználású, Diákhitel1 konstrukcióban kérelmezhető. A Diákhitel2-re általános kamattámogatás jár, így a célzott kamattámogatás ott már nem vehető igénybe.

Megtörténhet az, hogy az egyik Diákhitelemet törlesztenem kell, míg a másikra folyósítást kapok?

Ha az egyik hitelcélú szerződésén érvényes, a Diákhitelnek megfelelő hallgatói jogviszonnyal rendelkezik –és a Hitel további feltételeinek is megfelel-, akkor a másik hitelcélú szerződésén is szünetelhet a törlesztés.

Felvehetem két különböző képzésre a Diákhitel1-et illetve a Diákhitel2-őt?

Igen, a Diákhitel1 és a Diákhitel2 igényelhető akár két eltérő képzésre is. A Diákhitel1 államilag finanszírozott, állami ösztöndíjas, költségtérítéses, önköltséges képzésre, míg a Diákhitel2 és önköltséges képzésre vehető fel.

Igényelhetek Diákhitel2-t ha már rendelkezem Diákhitel1-t szerződéssel?

Igen, egy Hitelfelvevő egyidejűleg kettő, eltérő hitelcélú (Diákhitel1 és Diákhitel2) érvényes Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Fontos kikötés, hogy a már meglévő Diákhitel1 szerződésnek érvényesnek kell lennie, tehát, ha valakinek a Diákhitel Központ felmondta a szerződését, és azzal összefüggő tartozása áll fenn, akkor Diákhitel2 nem igényelhető, míg adósságát teljes mértékben nem rendezi.

Hogyan jelenthetem be, ha megváltoztak tanulmányi adataim?

Ha megváltoznak tanulmányi adatai, akkor ezt a Diákhitel Direkt felületen (www.diakhiteldirekt.hu) elérhető adatlap segítségével tudja bejelenteni.

Van lehetőség arra, hogy egy összegben fizessem vissza a Diákhitel2-t?

Igen. A Diákhitel2 költségmentesen egy összegben visszafizethető.

Van lehetőség a Diákhitel2 előtörlesztésére?

Igen. A Diákhitel2 minden időbeli és összegbeli korlátozás nélkül, költségmentesen előtörleszthető. Előtörlesztést a Diákhitel Központ 10032000-01800157 számú Diákhitel2 számlájára lehet utalni. Az átutalási megbízás közlemény rovatában az Ügyfél megfelelő azonosítás érdekében fel kell tüntetni az „előtörlesztés" szót (lehetőség szerint ékezetek nélkül), a Hitelfelvevő nyolcjegyű szerződésszámát, valamint a nevét.

Szüneteltethetem a Diákhitel2 törlesztését?

Igen. Törlesztési kötelezettség szüneteltetését kérhetik azon ügyfeleink, akik rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, vagy csecsemőgondozási díj (CSED), illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben (TGYES), GYED-ben, illetve GYES ellátásban részesülnek.

Hogyan kell törleszteni a Diákhitel2-őt?

Törleszteni kizárólag banki átutalással lehet! A kötelezően fizetendő törlesztőrészletnek minden hónap 12. napjáig kell be érkeznie a Diákhitel Központ 10032000-01800157 számú Diákhitel2 számlájára.

Nyolcjegyű szerződésszámát minden esetben fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. Ha nem saját számlájáról utal, kérjük a közlemény rovatban szerződés számán kívül a nevét is tüntesse fel! Amennyiben nem magyarországi banknál vezetett folyószámláról utaltatja törlesztőrészletét, az átutalással felmerülő költségek viselésére kötelezettként minden esetben saját magát, mint feladót kell megjelölnie. Kérjük, hogy az átutalási megbízás indításakor legyen figyelemmel az esetleges árfolyamváltozásokra.

Fontos! Amennyiben közvetítő cégen keresztül utal (pl. TransferWise Ltd.), az összeget csak akkor tudjuk fogadni, ha a megjegyzés rovatban szintén feltüntetésre kerül neve és szerződésszáma!

Milyen kedvezmények vehetők igénybe a Diákhitel2 konstrukcióban?

Törlesztési kötelezettség szüneteltetését kérhetik azon Ügyfeleink, akik rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban, rokkantsági ellátásban, rokkantsági járadékban, vagy csecsemőgondozási díjban (CSED), terhességi gyermekágyi segélyben, GYED-, illetve GYES ellátásban részesülnek.

Törlesztőrészletük mérséklését kérhetik azon Ügyfeleink, akik már jövedelemarányosan törlesztenek és az így megállapított részletük magasabb a minimálbér által meghatározott törlesztőrészletnél.

Mérsékelhető a Diákhitel2 törlesztőrészlete?

Igen. A megállapított törlesztőrészletük mérséklését bizonyos időtartamra kérhetik azon Ügyfeleink, akik már jövedelemarányosan törlesztenek és az így megállapított részletük magasabb a minimálbér által meghatározott törlesztőrészletnél. A kérelmet nem szükséges indokolni. A Diákhitel Központ maximum 36 hónapra engedélyezi a mérséklést, a mérséklési idő felhasználása bármikor megszakítható és a fel nem használt hónapokra újraindítható.

A mérsékelt törlesztőrészlet összege egyénenként eltérő lehet, a felvett hitelösszegtől függ és nem lehet kevesebb, mint az előző év október 31-én érvényes minimálbér alapján meghatározott, adott évben fizetendő minimális törlesztőrészlet összege.

Fontos tudni, hogy a törlesztőrészlet mérséklése következtében a Diákhitel visszafizetési ideje megnövekedhet, a törlesztés periódusa hosszabbra nyúlhat.

Érdemes lehet – a teherbíró képességtől függően – ennél magasabb, de az előírtnál alacsonyabb törlesztőrészletet is vállalni.

Hogyan állapítják meg a Diákhitel2 törlesztőrészletét?

A törlesztés kezdetének évében és az azt követő évben a törlesztőrészletet a minimálbér alapján határozzuk meg. A törlesztés harmadik évétől a törlesztőrészlet kiszámításának alapja a két évvel korábbi bruttó jövedelem. Mértéke a hallgatói jogviszony megszűnésének (vagy a 45. életév betöltésének) napján fennálló teljes hiteltartozás összegétől függ. A törlesztési hányad minimum 4 %, a teljes hiteltartozás összegétől függő törlesztés mértékét a Diákhitel Központ hirdetményben teszi közzé.

Miért kell megkezdeni a Diákhitel2 törlesztését 45 évesen?

A szakértői számítások szerint 45 év az a hiteligényléskor megengedhető legfelső korhatár, amikor mindenképpen esély van a tartozás visszafizetésére az öregségi nyugdíj eléréséig. Ha ennél idősebb korban is lehetne hitelt igényelni, akkor nőne annak a valószínűsége, hogy az idősebbek tartozását többi ügyfelünknek kellene megfizetni. Így a hitel mindenkinek drágább lenne.

Mikor kell megkezdeni a Diákhitel2 törlesztését?

A Diákhitel2 törlesztését a hallgatói jogviszony megszűnését, illetve legkésőbb – hallgatói jogviszony meglététől függetlenül – a 45. életév betöltését követő negyedik hónap 1 napjával kell megkezdeni.

Hogyan kamatozik a Diákhitel2?

A Diákhitel2 változó kamatozású, azonban a Hitelfelvevőnek az ügyleti kamat 0%-át kell megfizetnie, a fennmaradó részt általános kamattámogatásként az állam fizeti meg.

Igényelhetek kevesebb hitelösszeget a felsőoktatási intézmény által meghatározott tandíj összegénél?

Igen. A DH2 legmagasabb összege tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg, legalacsonyabb összege pedig 1000,- Ft. A Hitelfelvevő e két érték között szabadon megválaszthatja, mekkora hitelösszeget szeretne igényelni.

Hogyan lehet a Diákhitel2 hitelösszegét módosítani?

A hitel összegének módosítást a Diákhitel Direkt felületen keresztül, bejelentkezett felhasználóként jelentheti be. A Diákhitel Központ csak abban az esetben tudja a módosított összeget adott félévben átutalni, ha a módosítás a megadott határidőre megtörténik. A hitelösszeg módosításnak határideje az őszi szemeszterben szeptember 30., a tavaszi szemeszterben február 28. napja. Ha a változtatásra időn túl kerül sor, akkor a módosítás csak a következő félévtől teljesíthető.

Mekkora hitelösszeg vehető igénybe?

A Diákhitel2 legmagasabb összege tanulmányi félévenként a felsőoktatási intézmény részére igazoltan fizetendő képzési költségnek megfelelő összeg, legalacsonyabb összege pedig 1000 Ft. A Hitelfelvevő e két érték között szabadon megválaszthatja, mekkora hitelösszeget szeretne igényelni.

Az önköltséges és a magyar állami részösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók a felsőoktatási intézménynek fizetendő képzési költség összegének erejéig Diákhitel2-t vehetnek fel. A felsőoktatási intézményeknek fizetendő úgynevezett térítési díjak eddig nem tartoztak az képzési költség fogalmába, így ezidáig a szabályozás nem tette lehetővé ezek Diákhitel2-ből történő finanszírozását. Mivel igény mutatkozott arra, hogy az idegen nyelvű oktatás díjának kiegyenlítéséhez  is kaphassanak anyagi segítséget a diákok, ezért a Kormány úgy döntött, hogy az alap- és mesterképzés tanterve szerint hivatalosan magyar nyelven oktatott ismeretek nem magyar nyelven történő oktatásért fizetendő térítési díj is finanszírozható a Diákhitel2 összegéből.

Diákhitel2 igénylésekor hány félévre folyósítanak nekem hitelt?

A Diákhitel2 a Hitelfelvevőt alapvetően 11 tanulmányi félévre illeti meg. Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képesítési követelmények szerinti képzési idő meghaladja a 11 tanulmányi félévet, a Hitelfelvevő jogosultsági ideje megegyezik a képzési idővel, de így sem haladhatja meg a 14 tanulmányi félévet.

Azonban, ha a Hiteligénylő Diákhitel2 szerződés mellett rendelkezik Diákhitel1 Hitelszerződéssel is, akkor a jogosultsági idő egységesen kezelődik a két hitelnél.

Íme, néhány példa:

1. Ha egyszerre köt Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződést, akkor ez esetben 11 félév (55 hónap) jogosultsági idővel fog rendelkezni összesen. Ha adott félévben mindkét hitelét folyósítja a Diákhitel Központ, akkor összesen 5 hónap jogosultsági ide fogy el. Ha a későbbiek folyamán egy féléven keresztül szüneteltetné egyik hitelén a folyósítást, a másikra viszont továbbra is kapna utalást, jogosultsági ideje akkor is 5 hónappal csökkenne.

2. Ha korábbról rendelkezik Diákhitel1 szerződéssel, melyen 7 félév (35 hónap) jogosultsági idő maradt, és e mellé köt egy Diákhitel2 szerződést, ez azt jelentené, hogy a Diákhitel2-n is csak 7 félév jogosultsági ideje lenne.

Mire költhető el a Diákhitel2?

A Diákhitel2, kötött felhasználású hitel kizárólag a képzési költség kiegyenlítésére igényelhető. A Diákhitel Központ közvetlenül a Hitelfelvevő által megjelölt felsőoktatási intézmény számlájára utalja át az igényelt hitelösszeget.

Hogyan igényelhetek Diákhitel2-t?

A szükséges nyomtatványt a Magyarországon, felsőoktatásban használatos tanulmányi rendszereken (ETR és NEPTUN) keresztül, vagy a Diákhitel Direkt felületen (www.diakhiteldirekt.hu) lehet kitölteni. Az ETR rendszerekben kitöltött hiteligénylések nyomtatására és leadására kizárólag a Felsőoktatási Intézményben kijelölt leadási helyeken, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatainak egyikén van mód. A NEPTUN rendszerekben kitöltött igénylések esetében Ügyfélkapus regisztráció esetén lehetőség van elektronikus aláírásra is. A Diákhitel Direkt rendszeren keresztül kitöltött igényléseket, nyomtatást követően a Diákhitel Központ partner intézményeiben, a felsőoktatási intézményekben, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán kell leadni. A partner intézmények listája a www.diakhitel.hu weboldalon érhető el.

Jelenleg költségtérítéses képzésre járok. Igényelhetem-e a kötött felhasználású diákhitelt?

Nem. Kötött felhasználású hitel kizárólag önköltséges képzésre igényelhető.

A hallgatói hitelrendszerről szóló hatályos jogszabály határozza meg a kötött felhasználású Diákhitel fogalmát, a hitel célját, „felhasználhatósági” körét. Ennek megfelelően kötött felhasználású Diákhitelt önköltséges képzésben tanulmányokat folytató hallgatók, képzésük finanszírozásuk érdekében vehetnek igénybe.

Ezzel szemben költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató az, aki tanulmányait 2012 szeptembere előtt kezdte meg és kifutó rendszerben fejezi be. Mivel ez nem minősül önköltséges képzésnek, így kötött felhasználású hitelt nem, szabad felhasználású hitelt azonban igényelhet.

Az adott képzés típusáról a felsőoktatási intézmény nyilatkozik, és a Diákhitel folyósítása ennek megfelelően történik.

EGT tagállamban tanulok. Fel tudom venni a Diákhitel2-t?

Nem. Ha valaki tanulmányait külföldi intézményben folytatja, akkor Diákhitel2 nem folyósítható számára. Azonban, ha már rendelkezik Diákhitel2 szerződéssel (melyet korábban magyarországi képzésre kötött) és jelenleg EGT államban tanul, akkor a képzés bejelentésével szüneteltetheti törlesztési kötelezettségét.

OKJ-s képzésre is igénybe lehet venni a Diákhitel2-t?

Felsőoktatási szakképzésre abban az esetben igényelhető Diákhitel2, ha önköltséges képzésben tanul a Hitelfelvevő.

Miért nem vagyok jogosult a Diákhitel2-re, ha államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses képzésben tanulok?

Az 1/2012. (I.20.) Kormányrendelet a hallgatói hitelrendszerről határozza meg, mely feltételek alapján vehető igénybe az új (kötött felhasználású) Diákhitel. A bevezetett módosításokat, újdonságokat a felsőoktatásban bekövetkezett változások, a magasabb tanulmányi költségek tették szükségessé. Így a Diákhitel2 is a megváltozott finanszírozási típusú képzésekre, azon belül is csak azokra a képzésekre vehető igénybe, melyeken tandíj befizetésére kötelezik a hallgatót. Ezek az állami részösztöndíjas, illetve önköltséges képzések.

Milyen képzésekre vehető fel a Diákhitel2?

Kizárólag önköltséges képzésben tanulók igényelhetik, akik megfelelnek a hiteligénylés további feltételeinek is.

Ki jogosult a Diákhitel2 felvételére?

Aki,

a) magyar állampolgár,

b) menekültként elismert,

c) letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,

d) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.)

da) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

db) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

dc) 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

dd) 16. §-a alapján állandó tartózkodásra jogosult.

Mi az állam szerepe a Diákhitel2 konstrukcióban?

Az állam általános kamattámogatást nyújt a Diákhitel2-t felvevő ügyfeleknek.

A Diákhitel2 változó kamatozású, a Diákhitel Központ naptári féléves kamatperiódusban állapítja meg a kamat mértékét. Három összetevő határozza meg az aktuális kamatlábat:

a) súlyozott, áltagos forrásköltség,

b) kockázati prémium,

c) működési költséget és egyéb, bevételekkel nem ellentételezett ráfordításokat fedező prémium.

A Hitelfelvevőknek az így megállapított kamat 0 %-át kell megfizetniük, az e fölötti részt az Állam utalja a Diákhitel Központnak általános kamattámogatásként.