magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
TOP GYIK
Felvehetem-e a Diákhitel Pluszt, ha jelenleg nem Magyarországon tanulok?

Diákhitel Pluszt kizárólag magyar felsőoktatási intézmény aktív tanulói jogviszonnyal rendelkező hallgatójaként tudsz igényelni. Amennyiben ERASMUS, vagy más tanulmányi ösztöndíjjal külföldi képzésben veszel részt a magyar felsőoktatási intézménnyel fennálló aktív hallgatói jogviszonyodra tekintettel is igénybe tudod venni.

Ha jelenleg külföldön is tartózkodsz, a hiteligénylésedet nem tudod a kijelölt PartnerPontokon leadni (elektronikus igénylésre jelenleg nincs lehetőség), erre csak a hazaérkezésedet követően lesz lehetőséged.

Milyen képzésekre vehető fel Diákhitel Plusz a felnőttképzésben?

Amennyiben Ön sikeres záróvizsgát tett az alapvető digitális készségek megszerzését és a programozás alapjainak elsajátítását biztosító ingyenes 8 hetes online kurzuson, úgy lehetősége nyílik jelentkezni a várhatóan augusztusban induló struktúraváltó informatikai felnőttképzésekre. A struktúraváltó képzésekkel kapcsolatos részletes információkat az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) fogja nyilvánosságra hozni.

A Diákhitel Plusz a struktúraváltó felnőttképzéshez kapcsolódóan lesz elérhető.

Erről a kurzusról bővebben az alábbi helyeken tájékozódhat:
Vállalkozói információ
Újratervezési program

Ki veheti fel a Diákhitel1-et?

A felsőoktatásban tanulók döntő többsége jogosult a Diákhitelre. A hitelt felveheti állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgató is, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

 • 45. életévét még nem töltötte be*,
 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert,
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,
 • a Rendeletben meghatározott jogcímen**Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

 • felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
 • az adott képzési időszakra bejelentkezett és
 • nem rendelkezik érvényes szabad felhasználású Diákhitel szerződéssel.

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitel felvételét az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

* Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévet.

** A Rendeletben meghatározott jogcímek:

 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja,
 • Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult,
 • Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.
Ki veheti fel a Diákhitel2-t?

A hitelre kizárólag akkor jogosult, ha önköltséges képzésben vesz részt, akár nappali, akár esti, akár levelező tagozaton vagy távoktatásos formában tanul.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

 • 45. életévét még nem töltötte be*,
 • magyar állampolgár,
 • menekültként elismert,
 • letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik,
 • a Rendeletben meghatározott jogcímen** Magyarországon szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

 • felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
 • lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette,
 • az adott képzési időszakra bejelentkezett és
 • nem rendelkezik érvényes kötött felhasználású Diákhitel szerződéssel.

Nem jogosult a hitel felvételére az, akinek korábban kötött Hitelszerződése megszűnt és tartozását nem fizette meg. Két Diákhitel2 szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy azonos hitelcélú Hitelszerződéssel rendelkezhet.

Nem kezdeményezheti a szabad felhasználású hitel felvételét az, akit a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és szabadságvesztését még nem hajtották végre, vagy annak végrehajthatósága még nem szűnt meg, kivéve, ha a bíróság az elítéltet feltételes szabadságra bocsátotta.

A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 26. § (6) bekezdése szerint, az adós és az adóstárs az adósságrendezés kezdeményezésétől kezdve újabb hitel- vagy kölcsönszerződést nem köthet. Ebből következően nem köthet diákhitel szerződést az, aki adósságrendezést joghatályosan kezdeményezett.

* Abban a szemeszterben folyósítható utoljára a Diákhitel, amelyikben a jogosult betölti a 45. életévet.

** A Rendeletben meghatározott jogcímek:

 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) alapján az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása céljából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult családtagja,
 • Kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja, aki Magyarország területén három hónapot maghaladó tartózkodásra jogosult,
 • Aki az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult.
Ki veheti fel a Diákhitel Pluszt?

Diákhitel Pluszt azok az az állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő részt vevő aktív jogviszonyú főiskolai vagy egyetemi hallgatók vehetnek fel, akiknek nincs Nyelvtanulási Diákhitelük, valamint a felnőttképzésért felelős miniszter által meghatározott intézményeknél induló képzésekben résztvevők.

Felvehető ugyanarra a képzésre a Diákhitel1 és a Diákhitel2?

Abban az esetben, ha a Hitelfelvevő önköltséges képzésben tanul; a Diákhitel1-et és a Diákhitel2 is felveheti ugyanarra a képzésre.

Meddig igényelhető a Diákhitel1?

A Diákhitel1 igénylésére a tanulmányi félév során a beiratkozást, illetve bejelentkezést követően legkésőbb a tárgyév december 15-éig, illetve a tárgyév május 15-éig van lehetőség. Azonban a rendkívüli helyzetre való tekintettel az igénylési időszakot meghosszabbítottuk, így most 2020. június 15-ig – illetve az év végén majd 2020. december 31-ig – tudod igényelni a szabadfelhasználású Diákhitel1-et.

Mi a történt a felvett Nyelvtanulási Diákhitelemmel?

A felvett Nyelvtanulási Diákhiteled 2020. május 1-től a jogszabálynak megfelelően automatikusan Diákhitel Pluszra módosult, melyről ajánlott levélben már tájékoztattunk. A korábbi 1,99%-os hitelkamat 0%-ra csökkent és ez a kamatmentesség a futamidő végéig meg is marad. Ez egyben azt is jelenti, hogy a törlesztőrészleted (amennyiben nem történik előtörlesztés) a futamidő végéig változatlan marad. Szerződésed további feltételei sem változtak, azaz:

 • futamidőd változatlan maradt. Ezt a hiteligényléskor Te választottad meg, ennek a módosítására nincs lehetőség. Ha rövidebb idő alatt szeretnéd hiteledet visszafizetni, akkor díjmentesen elő- vagy végtörlesztheted azt,
 • törlesztőrészletedet a türelmi időszak letelte után minden hónap 12. napjáig kell teljesítened. A türelmi időszak végén, a törlesztési időszak megkezdése előtt írásos törlesztési értesítőt küldünk, mely tartalmazza a fizetendő részlet pontos összegét is,
 • a törlesztés szüneteltetésére ennél a konstrukciónál sincs lehetőség,
 • ha időközben nyelvvizsgát szereztél, nem kell számunkra a Bizonyítványt beküldeni, hiszen egyrészt a jelenlegi hiteled már szabadfelhasználású, másrészt automatikusan 0%-os kamatozásúvá vált, függetlenül a nyelvvizsga megszerzésétől.

FONTOS! Hiteleddel kapcsolatos nyomtatványokat, adatmódosítási lehetőségeket, illetve hó végi egyenlegközlődet a Diákhitel Plusz oldalon találsz.

Felvehetek még Nyelvtanulási Diákhitelt?

A Nyelvtanulási Diákhitel 2020. április 30-ig volt igényelhető. Aktív hallgatói jogviszonnyal igényelheted helyette a szabadfelhasználású Diákhitel Pluszt, amelyet akár nyelvtanulásra is fordíthatsz.

Haláleset bejelentés

Kérjük, fogadja őszinte részvétünket! Jelenleg érvényben lévő Üzletszabályzatunk értelmében, a Hitelfelvevő halála esetén a hitelszerződés megszűnik, a teljes tartozás elengedésre kerül.

A kitöltött, aláírt dokumentumhoz minden esetben csatolni szükséges a Hitelfelvevő eredeti halotti anyakönyvi kivonatát, amelyet a Diákhitel Központ postafordultával visszaküld.

Kérjük, az aláírt nyomtatványt és az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot szíveskedjen a Diákhitel Központ postacímére (1996 Budapest) ajánlott levél formájában beküldeni, vagy a Diákhitel Központ személyes ügyfélszolgálatán, a Diákhitel Központban (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) leadni!

A haláleset bejelentéséhez szükséges adatlapot ide kattintva töltheti le.

Kitöltési útmutató

Milyen közokirat típusok léteznek?

I. A közokiratról a polgári perrendtartásról szóló 195. § (1) bekezdése rendelkezik az alábbiak szerint:

195. § (1) Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít.”


II. A teljes bizonyító erejű magánokiratot ugyanezen  törvény 196. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendezi:

„196. § (1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

 1. a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta;
 2. b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
 3. c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
 4. d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
 5. e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírásával aláírt vagy minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
 6. f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást, minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzőt helyezett el;
 7. g) olyan, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szolgáltatás keretében jött létre, ahol a szolgáltató az okiratot a kiállító azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendeli, és a személyhez rendelést a kiállító saját kezű aláírására egyértelműen visszavezethető adattal együtt vagy az alapján hitelesen igazolja; továbbá a szolgáltató az egyértelmű személyhez rendelésről kiállított igazolást elektronikus dokumentumba kapcsolt, elválaszthatatlan záradékba foglalja és azt az okirattal együtt legalább fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és legalább fokozott biztonságú időbélyegzővel látja el.”
Hogyan kell az adatváltozásokat bejelenteni?

Jelentse be a Diákhitel Direktben, ha bármely, a Diákhitel-szerződését érintő adata megváltozik!

Elérhetőség:

 • értesítési cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a kézbesítési meghatalmazott valamely adata

Tanulmányi adatok:

 • intézmény vagy szakváltás
 • hallgatói jogviszony megszűnése
 • hallgatói jogviszony szüneteltetése

EGT felsőoktatási intézményben tanul:

 • Tanulmányi adatlap

Egyéb adatok:

 • bankszámlaszám (amelyre a Diákhitelt kéri)

 

Illetve a következő esetekben a www.diakhiteldirekt.hu oldalunkon a Nyomtatványok fül alatti adatlap kitöltésével, majd  kinyomtatása után a személyes ügyfélszolgálatunkon, az Intézményi, illetve Pénzügyi PartnerPontjainkon történő leadásával tudja bejelenteni. 

Az adatlapot írja alá az átvevő ügyintéző előtt, aki ellenőrzi az adatokat az igazolványok alapján.

Ne felejtse személyazonosító okmányait magával vinni! Amennyiben adószáma vagy EGT tartózkodásra vonatkozó adatai változtak, akkor adókártyáját, illetve EGT tartózkodási engedélyét is vigye magával. 

Személyes adatok:

 • név
 • lakóhely
 • állampolgárság
 • adószám

Egyéb adatok:

 • EGT tartózkodási engedély száma, érvényességi ideje, jogcíme

 

Diákhitel Plusz esetén egyelőre nincs lehetőség adatváltozást a Diákhitel Direkten keresztül bejelenteni. A személyes adatok és lakóhely változásának bejelentése a diakhitelplusz.diakhitel.hu oldalon a Módosító adatlapunk kitöltésével és leadásával tehető meg, az elérhetőségek változását telefonon (telefonos ügyfélszolgálatunk száma: +36 1 999 99 44) és e-mailben (info@diakhitel.hu) lehet bejelenteni.

Magasabb összegű hitelt szeretnék, mit csináljak?

A kölcsön összegének módosítását a megfelelő nyomtatvány segítségével kell bejelenteni Az adatlapot kitöltés és aláírás után a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest) kell elküldeni. Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt szerződéssel, az adatlap elektronikus úton kerül beküldésre a Diákhitel Központhoz, azzal további teendője nincs. A módosított összeget visszaigazolás nélkül utaljuk bankszámlájára. Ahhoz, hogy a kölcsön összegét módosítsa és ezt az összeget az adott szemeszterben meg is kapja, az őszi szemeszterben szeptember 30-ig, a tavaszi szemeszterben február 28-ig kell kérelmének hozzánk beérkezni. Ha határidő után érkezik be a kérelme, akkor a módosítást csak a következő félévtől tudjuk figyelembe venni.

Figyelem! A különleges helyzetre való tekintettel meghosszabbítottuk az igényelt hitelösszeg módosításának határidejét 2020. június 15-ig és 2020. december 31-ig.

A legmagasabb igényelhető hitelösszeg 150 000 forint.


Azon Ügyfeleinknek, akik 2012. május 15-ét megelőzően kötöttek Hitelszerződést, és adott félévben továbbra is államilag finanszírozott képzésben vesznek részt, az igényelhető maximális havi hitelösszeg 40 000 forint.

Megjegyzés: Speciális esetben magasabb összeg is felvehető.

Részletek: Diákhitel igénylés résztanulmányokra

 

Diákhitel Plusz esetén a megkötött szerződés módosítására nincs lehetőség, így a hitel összege nem változtatható. A Diákhitel Plusz ismételt felvételére azonban van lehetőséged, ha visszafizeted a fennálló tartozásodat.  Ebben az esetben az új igénylés során te határozod meg az összeget.

Hogyan tudok bankkártyával fizetni?

Bankkártyás fizetés a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon keresztül indítható el.

A felületen Ön tudja kiválasztani a részünkre átutalandó összeget. A felület használatát segítő információs margóban megjelenítésre kerül, hogy az átutalandó összeg milyen tételekből tevődik össze és mekkora azok pontos értéke. A tételekben szerepelhet az esetleges hátralékos tartozás összege, valamint az aktuális, de jelenleg meg nem fizetendő törlesztőrészlet összege is. Az ajánlásban szereplő összeg módosítására lehetősége van, kérjük fizetési szándéka szerint kezdeményezze a kártyás tranzakciót.

Amennyiben rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, a fiókba történő bejelentkezést követően a „Befizetés" gombra kattintva indíthatja el a befizetést. Több élő hitelszerződés megléte esetén először ki kell választani, mely szerződésre történjen a befizetés. Ezt követően szükséges kiválasztani a befizetés jogcímét. A „Fizetendő összeg" mezőben szabadon feltűntethető az utalni kívánt összeg.

A „Fizetendő összeg" mezőben megjelenik az éppen aktuális törlesztőrészlet, illetve lejárt tartozás megléte esetén a hátralékkal növelt érték. 1000 Ft-nál alacsonyabb összeg befizetésére ebben a fizetési módban nincs lehetőség. A „Fizetés indítása" gomb megnyomását követően felugró ablak tájékoztatja a bevitt adatokról. A „Mégsem" gomb megnyomásával a fizetendő összeg módosítható.

A „Tovább" gomb megnyomásával a Diákhitel Direkt weboldal a K&H Bank weblapjára irányítja Önt, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül van lehetőség a bankkártyás fizetésre. A K&H Bank fizetési oldalán a kártya számát, lejárati dátumát és a háromjegyű biztonsági kódját kell megadni.

Fontos!

A K&H Bank az alábbi kártyatípusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard, JCB.

Kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártya csak abban az esetben fogadható el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Erről minden esetben a kártyát kibocsájtó bank ad felvilágosítást.

A fizetés befejezését követően a K&H Bank oldala automatikusan visszairányítja a Diákhitel Direkt weboldalára, ahol megjelenik egy tájékoztatás a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről.

Sikeres tranzakció esetén az „Értesítők" menüpontba új üzenet érkezik, melyben a tranzakcióval kapcsolatos adatok jelennek meg. A visszaigazolás letölthető, illetve bármikor ki is nyomtatható.

Sikertelen tranzakció esetén a rendszer tájékoztatást ad annak okáról.

Mit csináljak, ha megszűnt a hallgatói jogviszonyom?

Ha megszűnik a hallgatói jogviszonya, annak tényét nyomtatványon jelentse be nekünk. Az adatlapot a www.diakhiteldirekt.hu weboldalon keresztül tudja kitölteni. A jogviszony megszűnését követő negyedik hónap első napjától kezdve kell megkezdenie a törlesztést. Törleszteni kizárólag banki átutalással lehet! A kötelezően fizetendő részletnek minden hónap 12. napjáig be kell érkeznie a Diákhitel Központ Diákhitel1 törlesztési számlájára (10032000-01800126). Az átutalási megbízás közlemény rovatában minden esetben szerepeljen Diákhiteles szerződésszáma.

Mikor kell elkezdeni a törlesztést?

A Diákhitel egyedülálló megoldást kínál azzal, hogy a visszafizetést nem kell azonnal a hitelfelvétel után megkezdeni.

A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését, illetve legkésőbb – hallgatói jogviszony meglététől függetlenül – a 45. életév betöltését követő negyedik hónap 1 napjával kell megkezdeni.

Üzletszabályzatunk értelmében hallgatói jogviszonyának megszűnését a Diákhitel Központ felé be kell jelentenie. Ha rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, kizárólag elektronikusan tudja elküldeni a nyomtatványt a Diákhitel Központnak. Minden előzetes értesítés nélkül meg kell kezdenie a törlesztést.

Diákhitel Plusz esetén a hitel folyósítását követően 12 hónapos türelmi időszak kezdődik: ezalatt törlesztési kötelezettséged nincs. A türelmi időszak utolsó hónapjában a Diákhitel Központ Zrt. részedre Törlesztési értesítőt küld és tájékoztat arról, hogy a következő hónaptól mekkora összegű törlesztőrészletet kell havonta fizetned.

Célzott kamattámogatás

A célzott kamattámogatás lényege, hogy az ezen kedvezmény időszaka alatt felszámított ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja a hitelfelvevőtől, ennek eredményeként a kedvezmény időtartama alatt a hitelfelvevő tartozása nem növekszik ügyleti kamattal.

A célzott kamattámogatás igénybe vehető akár a felsőoktatási tanulmányok ideje alatt is.

Azon hitelfelvevők szempontjából, akiknek törlesztési kötelezettsége már megkezdődött, lényeges, hogy aki célzott kamattámogatásban részesül, automatikusan törlesztési kötelezettsége is szüneteltetésre kerül, azaz a kedvezmény időtartama alatt nem köteles havi kötelező törlesztőrészleteit teljesíteni.

Mind a célzott kamattámogatás, mind a törlesztési kötelezettség szüneteltetése kizárólag kérelemre biztosítható kedvezmény, egyúttal lényeges, hogy a kedvezmények visszamenőleg legkorábban a kérelem benyújtása évének első napjától vehetők igénybe!

Ki jogosult célzott kamattámogatás igénybevételére?

Aki csecsemőgondozási díjra, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyre, GYED-re vagy GYES-re jogosult, kérelmet terjeszthet elő a Diákhitel Központnál célzott kamattámogatás, valamint törlesztési kötelezettség-szüneteltetés iránt. Amennyiben a döntésre jogosult Diákhitel Központ a kérelemnek helyt ad, a hitelfelvevőt megilleti a célzott kamattámogatás, egyúttal a törlesztési kötelezettsége is szünetel. A kérelmező erről írásban is értesítést kap.
A célzott kamattámogatást igénybe vevő ügyfelek - CSED/TGYES, GYES, GYED alatt lévő diákhiteles kismamák, kispapák - abban az esetben is jogosultak lesznek célzott kamattámogatást kérni, ha teljes munkaidőben kereső tevékenységet folytatnak.

Ez vonatkozik a már engedélyezett célzott kamattámogatásokra is.

A Nyelvtanulási Diákhitelre nem vonatkozik célzott kamattámogatás.

Milyen dokumentumokat kell beküldenie?

A célzott kamattámogatás kérelmezéséhez lépjen be a Diákhitel Direktbe, ott a Nyomtatványok menüpontban töltse ki és nyomtassa ki a kérelem adatlapot, majd a kérelmet aláírás után a szükséges igazolásokkal* együtt juttassa el a Diákhitel Központ postacímére (Diákhitel Központ 1996 Budapest).

*A csecsemőgondozási díj, illetőleg terhességi gyermekágyi segély és GYED jogcímén benyújtott nyomtatvány vonatkozó pontjait az ellátás folyósítását igazoló szervezetnek is ki kell töltenie. Az új jogszabály és üzletszabályzat értelmében GYES ellátás esetén az adatlapot nem szükséges leigazoltatni az ellátást folyósító szervvel, a nyomtatvány – aktív Diákhitel Direkt fiók megléte esetén – akár elektronikusan is beküldhető.

Ellátás folyósítását igazoló szervek

Terhességi gyermekágyi segély és GYED esetén

 • a területileg illetékes megyei Egészségbiztosítási Pénztár,
 • a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhely, vagy
 • a társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatokat ellátó Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága

igazolhatja az ellátás folyósítását.

Megszűnik a jogosultsága, vagy megváltozik a kedvezmény jogcíme?

Ha megváltozott jogosultsági ideje a célzott kamattámogatásra és a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozóan, azaz

 • ha az igénybe vett csecsemőgondozási díj, illetőleg terhességi gyermekágyi segély, GYED vagy GYES időszak az előre meghatározottnál korábban ért véget,
 • ha GYES jogosultságának fennállása alatt teljes munkaidőben folytatott kereső tevékenységbe kezdett,

akkor jelentse be nekünk a Diákhitel Direkten keresztül!

Hogyan tudom azonosítani magam a telefonos menürendszerben?

Automata menürendszerünkbe a következő módon tud bejelentkezni.

Amennyiben Ön 2012. május 15. napja előtt kötött Diákhitel Hitelszerződést, úgy a telefonos menüben első alkalommal a szerződésszámával és annak utolsó négy számjegyével (PIN kód) tudja azonosítani magát.

A bejelentkezés ez esetben a következő módon zajlik:
Hívja a +36 1 999 99 44-es telefonszámot, majd a főmenü jelentkezését követően válassza az ügyfeleinknek szóló menüpontot, ezt az 1-es gomb lenyomásával éri el. Szerződése jelenlegi állapotának, egyenlegének, folyósítási- és törlesztési adatainak lekérdezéséhez nyomja meg újra az 1-es gombot. Ez után elsőként meg kell adnia szerződésszámát, ezt követően nyomja meg a kettős kereszt gombot, majd üsse be négyjegyű személyazonosító kódját (szerződésszám utolsó négy számjegye).

Amennyiben Ön 2012. augusztus 15. napját követően kötött Diákhitel Hitelszerződést, úgy a telefonos menübe első alkalommal szerződésszámával és az adóazonosító jele utolsó négy számjegyével (PIN kód) tudja azonosítani magát.

A bejelentkezés ez esetben a következő módon zajlik:
Hívja a +36 1 999 99 44-es telefonszámot, majd a főmenü jelentkezését követően válassza az ügyfeleinknek szóló menüpontot, ezt az 1-es gomb lenyomásával éri el. Szerződése jelenlegi állapotának, egyenlegének, folyósítási- és törlesztési adatainak lekérdezéséhez nyomja meg újra az 1-es gombot. Ez után elsőként meg kell adnia szerződésszámát, ezt követően nyomja meg a kettős kereszt gombot, majd üsse be négyjegyű személyazonosító kódját (adóazonosító jel utolsó négy számjegye).

Mindkét esetben az első bejelentkezést követően személyazonosító kódját meg kell változtatnia. Az így kapott négyjegyű kódot kizárólag Ön fogja ismeri, a telefonos menürendszer automata, ügyintéző segítségét nem igénylő funkcióit ezzel fogja tudni a későbbiekben használni!

Mérsékelhető a Diákhitel2 törlesztőrészlete?

Igen. A megállapított törlesztőrészletük mérséklését bizonyos időtartamra kérhetik azon Ügyfeleink, akik már jövedelemarányosan törlesztenek és az így megállapított részletük magasabb a minimálbér által meghatározott törlesztőrészletnél. A kérelmet nem szükséges indokolni. A Diákhitel Központ maximum 36 hónapra engedélyezi a mérséklést, a mérséklési idő felhasználása bármikor megszakítható és a fel nem használt hónapokra újraindítható.

A mérsékelt törlesztőrészlet összege egyénenként eltérő lehet, a felvett hitelösszegtől függ és nem lehet kevesebb, mint az előző év október 31-én érvényes minimálbér alapján meghatározott, adott évben fizetendő minimális törlesztőrészlet összege.

Fontos tudni, hogy a törlesztőrészlet mérséklése következtében a Diákhitel visszafizetési ideje megnövekedhet, a törlesztés periódusa hosszabbra nyúlhat.

Érdemes lehet – a teherbíró képességtől függően – ennél magasabb, de az előírtnál alacsonyabb törlesztőrészletet is vállalni.

Hogyan lehet előtörleszteni, előteljesíteni, végtörleszteni?

Előtörlesztés

A hitel futamideje alatt bármikor lehetősége van a kötelező törlesztőrészletén felül  külön utalással - plusz összeg befizetésére. Korlátlanul és külön költségek felszámítása nélkül előtörleszthet.

Figyelem: Az előtörlesztés nem mentesít a kötelező törlesztőrészlet befizetése alól!

Az előtörlesztés összege főszabályként közvetlenül a tőketartozást csökkenti. Az előtörlesztés összegéből jogosultak vagyunk levonni az érintett ügyfelünkkel szemben fennálló lejárt tartozás összegét, és csupán az ezen felüli összeget írjuk jóvá közvetlenül a tőketartozásból. Az előtörlesztést azon a napon számoljuk el, amikor az összeg számlánkra beérkezik.

Előtörleszteni kizárólag egy külön átutalás formájában, de a törlesztéssel megegyező számlaszámra lehet (Diákhitel1, szabad felhasználású hitel esetében: 10032000-01800126-00000000; Diákhitel2, kötött felhasználású hitel esetében: 10032000-01800157-00000000). Az átutalási megbízás közlemény rovatába minden esetben írja be az „előtörlesztés" kifejezést és a nyolcjegyű szerződésszámát! Diákhitel Plusz esetén a 10032000-01800188 tudnak utalni.

A napi kamatozás miatt az előtörlesztés beérkezését követő naptól már a csökkentett tőketartozásra számolódik a kamat, így év közben is célszerű előtörleszteni, hogy a kamat is összegszerűen csökkenni tudjon az aktuális naptól.

Előteljesítés

Ha a kötelező törlesztőrészletet meghaladó összegű befizetés nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, vagyis nincs odaírva az „előtörlesztés” szó a szerződésszám elé, akkor a többlet ún. előteljesítésnek minősül, és azt elsősorban a költségre, kamatra és végül a tőketartozásra számoljuk el.

Az előteljesítéssel a később esedékessé váló törlesztőrészleteit is megfizetheti. Az adott befizetés összegét ugyanis elosztjuk a kötelezően fizetendő törlesztőrészlet összegével, ennek alapján tartjuk nyilván, hogy a befizetés milyen időtartamra (hány hónapra) nyújt halasztást a kötelező törlesztőrészletek befizetése alól.

A halasztás idejének lejárta után továbbra is köteles a havi törlesztőrészletet átutalni bankszámlánkra.

Az előteljesítés akkor jöhet jól, ha valakinek rendszertelen a jövedelme, vagy hosszabb időre külföldre távozik és nehézséget okoz havonta, határidőre átutalni a kötelező törlesztőrészletet.

Az összegek elszámolása

Amennyiben az előtörlesztés és a kötelező törlesztés egy napon érkezik be a Diákhitel Központ számlájára, rendszerünk először az előtörlesztést írja jóvá; ezt követően számolja el a kötelező törlesztést. Ahhoz, hogy az utalások megfelelően, fizetési szándék szerint kerüljenek jóváírásra, javasoljuk, hogy az előtörlesztés 1-2 nappal a kötelező törlesztőrészlet átutalását követően kerüljön elindításra.

Példa: ha valakinek a havi kötelező törlesztőrészlete 10 000 Ft és előteljesítésként utal 100.000 Ft-ot, akkor költség-kamat-tőke sorrendben csökken a tartozása és 10 hónapra mentesül a kötelező törlesztőrészlet fizetése alól. Ha ezt a 100 000 Ft-ot előtörlesztésként utalja át, akkor az közvetlenül a tőketartozást csökkenti, viszont ez nem ad felmentést a kötelező törlesztőrészlet fizetése alól.

Végtörlesztés – törlesztési szakaszban

Amennyiben egy összegben kívánja rendezni teljes hiteltartozását, a törlesztések megnevezésű számlaszámunkra (Diákhitel1, szabad felhasználású hitel esetében:10032000-01800126-00000000; Diákhitel2, kötött felhasználású hitel esetében:10032000-01800157-00000000) banki átutalással fizetheti be az összeget. Nyelvtanulási Diákhitelt esetén a 10032000-01800188 tudnak utalni.

Fontos!

A teljes azonosítás érdekében, a banki átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel szerződésszámát és nevét!

Egyösszegű kifizetés esetén a kamattal növelt hiteltartozás visszafizetésére van szükség, egyéb költséget a Diákhitel Központ nem számol fel. A Diákhitel napi kamatozású, ezért kérjük, egyenlegét az utalás napján, telefonos ügyfélszolgálatunkon dolgozó ügyintézőinktől, vagy e-mailben kérdezze le!
Az utalás beérkezését követően szerződését megszüntetjük, amelyről 30 napon belül záró elszámolást küldünk rendszerünkben nyilvántartott levelezési címére.

Ezer forint alatti többlet befizetést nem áll módunkban visszautalni, ellenben az ezer forintot meg nem haladó tartozás összegét nem követeljük.