magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
A törlesztés menete
Hogyan kell törleszteni?

Törlesztését meg kell kezdenie:

  • a hallgatói jogviszonya megszűnését követő negyedik hónap első napjától, de
  • legkésőbb a 45. életévének betöltését követő negyedik hónap első napjától.

Az Üzletszabályzatnak megfelelően hallgatói jogviszonyának megszűnését be kell jelentenie. Ehhez nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve, a „Nyomtatványok” menüpontból kiválasztani a „Hallgatói jogviszony megszűnése” pontot, és fiókján keresztül továbbítani azt.

Törleszteni kizárólag banki átutalással vagy bankkártyás befizetéssel lehet! Banki átutaláshoz kérjük, hogy törlesztőrészletét a Diákhitel Központ 10032000-01800157 számú számlájára utalja. A bankkártyás törlesztés részleteiről pedig ide kattintva olvashat.

Nyolcjegyű szerződésszámát minden esetben fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. Ha nem saját számlájáról utal, kérjük a közlemény rovatban szerződés számán kívül a nevét is tüntesse fel! Amennyiben nem magyarországi banknál vezetett folyószámláról utaltatja törlesztőrészletét, az átutalással felmerülő költségek viselésére kötelezettként minden esetben saját magát, mint feladót kell megjelölnie. Kérjük, hogy az átutalási megbízás indításakor legyen figyelemmel az esetleges árfolyamváltozásokra.

Fontos! Amennyiben közvetítő cégen keresztül utal (pl. TransferWise Ltd.), az összeget csak akkor tudjuk fogadni, ha a megjegyzés rovatban szintén feltüntetésre kerül neve és szerződésszáma!

Jó tanács: célszerű bankjának állandó átutalási megbízást adni, hogy ne kelljen minden hónapban az átutalással foglalkoznia, és hogy a törlesztőrészleteket mindig időben fizetni tudja.

Fontos! A havi törlesztőrészletek összege minden évben változik, így a decemberi tájékoztató levelünk alapján az állandó megbízást módosítani szükséges bankjánál!

Lehetősége van a kötelező törlesztőrészlet mellett plusz összeget fizetni előtörlesztés jogcímén. Ekkor az "Előtörlesztés, előteljesítés, végtörlesztés" fejezetben olvasható szabályok szerint járjon el.

A törlesztés határideje

A havi törlesztőrészletének legkésőbb minden hónap 12. napjáig be kell érkeznie a Diákhitel Központ megadott bankszámlájára.

Jó tanács: a banki átutalás időt igényel, emiatt célszerű pár nappal korábban utalni az összeget, hogy az 12-éig biztosan beérkezzen a számlánkra.

A késedelmes törlesztés következményeiről a „Törlesztési nehézségek esetén” fejezetben olvashat bővebben.

Mennyit kell törleszteni?

A törlesztőrészlet nagysága minden év január 1-jén módosul és érvényessége az adott év december 31-ig szól. Az aktuális törlesztőrészlet összegéről a megelőző év december 15-ig hivatalos levélben tájékoztatjuk ügyfeleinket.

Az első két törlesztési tárgyév

A törlesztőrészletet a törlesztési kötelezettség beálltának évében és az azt követő évben a minimálbér alapján határozzuk meg. Ebben az időszakban a fizetendő összeg az előző év október 31-én érvényes minimálbér 4-11%-a.

Fontos!

A törlesztőrészlet mértéke a hallgatói jogviszony, ismételt hallgatói jogviszony megszűnésének, de legkésőbb a 45. életév betöltésének napján fennálló teljes hiteltartozás összege alapján megállapított %-os érték 1/12-ed része.

Fontos!

A törlesztési kötelezettség beálltának éve és az azt követő év, azt jelenti, hogy ha valaki például 2017 októberében kezdte a törlesztést, akkor 2019. január 1-jétől lép a harmadik törlesztési tárgyévbe, vagyis akkortól már jövedelme alapján kell törlesztenie.

A harmadik törlesztési tárgyévtől

A törlesztés harmadik tárgyévétől a törlesztőrészlet kiszámításának alapja főszabályként a két évvel korábbi jövedelem. A törlesztőrészlet megállapításához szükséges jövedelmi adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal szolgáltatja a Diákhitel Központnak.

A Diákhitel2 kötelező törlesztési hányadai a hallgatói jogviszony, ismételt hallgatói jogviszony megszűnésekor, de legkésőbb a 45. életév betöltésének napján fennálló teljes hiteltartozás összege alapján kerül megállapításra:

  0 – 1 000 000 Ft     4%
 1 000 001 Ft – 2 000 000 Ft     5%
 2 000 001 Ft – 3 000 000 Ft     7%
 3 000 001 Ft – 4 000 000 Ft     9%
 4 000 001 Ft felett     11%

Hogyan lehet külföldről törleszteni?

Akkor is eleget kell tennie törlesztési kötelezettségének, ha külföldön él.

Külföldről történő törlesztés esetén, kérjük, ne felejtse el, hogy törlesztőrészletét a magyar törvényes pénznemben, forintban kell átutalnia. A törlesztőrészlet szerződésszerű teljesítése érdekében, kérjük, vegye figyelembe, hogy a törlesztési kötelezettség teljesítésével összefüggésben keletkezett költségeket ügyfeleinknek kell viselnie. Tájékoztatjuk, hogy a törlesztőrészlet következő évben esedékes összegéről minden év december 15-ig értesítést küldünk (kézbesítési meghatalmazott).

Nyolcjegyű szerződésszámát minden esetben fel kell tüntetnie az átutalási megbízás közlemény rovatában. Ha nem saját számlájáról utal, kérjük a közlemény rovatban szerződés számán kívül a nevét is tüntesse fel! Amennyiben nem magyarországi banknál vezetett folyószámláról utaltatja törlesztőrészletét, az átutalással felmerülő költségek viselésére kötelezettként minden esetben saját magát, mint feladót kell megjelölnie. Kérjük, hogy az átutalási megbízás indításakor legyen figyelemmel az esetleges árfolyamváltozásokra.

Fontos! Amennyiben közvetítő cégen keresztül utal (pl. TransferWise Ltd.), az összeget csak akkor tudjuk fogadni, ha a megjegyzés rovatban szintén feltüntetésre kerül neve és szerződésszáma!

Külföldi banknál vezetett folyószámlájáról történő átutalás esetén szüksége lesz az alábbi kódokra:

Törlesztés esetén:
IBAN: HU54 1003 2000 0180 0157 0000 0000
MNB swift kód: HUSTHUHB

Előtörlesztés esetén:
Az átutalás közlemény rovatában a szerződésszámán kívül fel kell tüntetnie az „előtörlesztés" kifejezést.

Külföldi utalásokra vonatkozóan az alábbi adatok is szükségesek:
Kedvezményezett neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Kedvezményezett bankja, címe: Magyar Államkincstár, 1139 1054 Budapest, Hold u. 4.

Milyen következményekkel jár a törlesztés elmulasztása?

Késedelmi kamat

Ha késve érkezik be számlánkra a kötelező törlesztő részlet, vagy elmarad a befizetés, akkor késedelmi kamatot számítunk fel. A hátralék naponta nő a késedelmi kamat összegével egészen addig, amíg nem rendezi tartozását. Mielőtt hátralékát kifizetné, telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű megtudakolni a tartozás pontos összegét.

Szerződés felmondása

Az Üzletszabályzat értelmében kötelességünk azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést:

  • ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
  • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
  • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően megszűnik a Hitelszerződés, és teljes tartozását egy összegben - 8 napon belül- kell megfizetnie. Ha a határidő lejár és nem rendezi tartozását, akkor azt behajtásraátadjuk a NAV-nak.

A Diákhitel Központ a felmondott hallgatói hitelszerződésekből eredő követeléseit a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján köteles az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezi adásvétel jogcímén.Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működése és a törlesztési moratórium

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről a KHR tájékoztatóban olvashat.

Útmutató a KHR hozzájáruló nyilatkozathoz