magyar | english
A Diákhitelről egyszerűen Kell-e nekem Diákhitel?
Menü
Hírlevél feliratkozás
Elfogadom és hozzájárulok az adataim kezeléséhez a Jogi nyilatkozatban foglaltak szerint.
Hírlevél leiratkozás >>
 
Törlesztési nehézségekkel kapcsolatos tudnivalók
Havi törlesztőrészlet mérséklése

Azon ügyfeleink, akik a Diákhitelt jövedelmük alapján törlesztik, tehát legalább a törlesztési kötelezettségük megkezdését követő 3. évében járnak és nem a minimálbér alapján megállapított törlesztőrészletet fizetik, a Diákhitel Központnál igényelhetik megállapított törlesztőrészletük mérséklését. A kedvezmény igénybevételének köréből csak azok vannak kizárva, akiknek a Diákhitel Központ jogszabály szerint köteles felmondani szerződését.

A Diákhitel Központ a fennálló indokok vizsgálata nélkül, maximum 36 hónapra engedélyezi a törlesztőrészlet mérséklését. A mérséklési idő felhasználása bármikor megszakítható és a fel nem használt hónapokra újraindítható.

A mérsékelt törlesztőrészlet összege egyénenként eltérő lehet, azonban nem lehet kevesebb, mint az előző év október 31-én érvényes minimálbér alapú törlesztőrészlet összege. Ennél az összegnél magasabb törlesztőrészletet is vállalhat.

A mérsékelt törlesztőrészlet igényléséhez nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve, a „Nyomtatványok” menüpontból kiválasztani a „Törlesztőrészlet mérséklése”pontot és kitölteni a szükséges mezőket A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania. Az adatlap beérkezését követő hónaptól már a mérsékelt összeggel fizetheti tartozását. A kérelmező erről írásban is értesítést kap.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti, a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

Abban az esetben, ha a mérséklés időszakának lejárta előtt vállalni tudja az eredetileg megállapított törlesztőrészlet összegét, bármikor kezdeményezheti a törlesztőrészlet mérséklésének lezárását. Ehhez nincs más teendője, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve a „Nyomtatványok” menüpontban a „”Törlesztőrészlet mérséklésnek lezárása” részt kitölteni. A kitöltött adatlapot fiókján keresztül szükséges továbbítania. A lezárást követő hónaptól törlesztőrészletének összege visszaáll az eredetileg megállapított összegre.

Felhívjuk figyelmét, hogy a törlesztőrészlet mérséklése nem mentesíti a korábbi időszakban felhalmozódott hátralék rendezése alól.

Fontos tudni, hogy a törlesztőrészlet mérséklése következtében a Diákhitel visszafizetési ideje megnövekedhet, a törlesztés periódusa hosszabbra nyúlhat.

Késedelmes törlesztés

A havi részletek késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza:

lejárt tartozás x aktuális késedelmi kamatláb (éves százalékos mértékben kifejezve)/365

A késedelmi kamatláb mértéke:

  • a 2004. május 1-ét megelőzően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamat 4 százalékkal,
  • a 2004. április 30-át követően kötött Hitelszerződések esetében az ügyleti kamatnak a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat egyharmadával növelt összege.

Amennyiben havi törlesztőrészlete nem érkezik be tárgyhó 12. napjáig, abban az esetben késedelmi kamat kerül rá felszámításra.

Hátraléka naponta nő a késedelmi kamat összegével, egészen addig, amíg nem rendezi azt. Mielőtt hátralékát kifizetné, célszerű DD fiókjában ellenőrizni vagy telefonos ügyfélszolgálatunkkal egyeztetni az elmaradás pontos összegét.

Felmondás és KHR

Felmondás esetei és következményei

Amennyiben a hátraléka eléri a jogszabályban és az Üzletszabályzatban meghatározott mértéket, a Diákhitel Központ köteles szerződést bontani Önnel, ami azt eredményezi, hogy kamatokkal növelt teljes hiteltartozása egy összegben válik esedékessé.

Szerződés felmondását eredményezhetik a következők:

  • ha a hitelfelvevő több mint 12 hónapnyi részletfizetési törlesztéssel adós marad, feltéve, hogy a hitelfelvevő e tartozását a Diákhitel szervezet írásbeli felszólításában foglalt határidőben nem teljesíti,
  • ha jogosulatlanul vette igénybe a Diákhitelt,
  • súlyos szerződésszegés esetén (pl. névváltozás vagy állandó lakcím változás bejelentésének elmulasztása)

A felmondást követően teljes tartozását egy összegben – 8 napon belül – szükséges megfizetnie. Ha a határidő lejártát követően nem kerül rendezésre elmaradása, akkor teljes hiteltartozása átadásra kerül a NAV részére, behajtás céljából.

A Diákhitel Központ a felmondott szerződésekből eredő követeléseket 2018. decemberétől köteles az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt-re engedményezni adásvétel jogcímén.

A szerződés felmondását követően már nem lehet kérelmezni a Diákhitel Központ által biztosítható kedvezményeket (célzott kamattámogatás, törlesztési kötelezettség szüneteltetése, törlesztőrészlet mérséklése, új hallgatói jogviszony bejelentése).

 

Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR)

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) működése és a törlesztési moratórium

A KHR-be történő bekerülés feltételeiről a KHR tájékoztatóban olvashat.

Útmutató a KHR hozzájáruló nyilatkozathoz

Felmondás utáni lehetőségek

A Diákhitel Központ a hitelszerződés felmondását visszavonhatja, ha Ön írásban kérelmezi a visszavonást, és a felmondás alapjául szolgáló hátralékot megfizette, valamint szerződése még nem került átadásra Magyar Követeléskezelő Zrt. (MKK Zrt.) részére.

A részletekről kérjük, érdeklődjön az ügyfélszolgálatnál!

Törlesztési kötelezettség szüneteltetése (rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás/rehabilitációs vagy rokkantsági járadék esetén)

A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének kedvezménye azt jelenti, hogy ezen kedvezmény időtartama alatt nem kell a kötelező törlesztő részleteket megfizetnie. A törlesztési kötelezettség szüneteltetése igénybe vehető a felsőoktatási tanulmányok ideje alatt is.

Ha Ön rokkantsági járadékban/ellátásban, illetve rehabilitációs ellátásban/járadékban részesül, úgy kérelmet terjeszthet elő a Diákhitel Központnál a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozóan.

Fontos!

Rokkantsági, rehabilitációs ellátás/járadék esetén, a törlesztési kötelezettség szüneteltetése kizárólag kérelemre biztosítható kedvezmény, egyúttal lényeges, hogy a kedvezmények visszamenőleg legkorábban a kérelem benyújtása évének első napjától vehetők igénybe!

Amennyiben a döntésre jogosult Diákhitel Központ a kérelemnek helyt ad, a hitelfelvevőt megilleti a törlesztési kötelezettsége szüneteltetése. A kérelmező erről írásban is értesítést kap.

Ha rokkantsági, rehabilitációs ellátás/járadék esetén szüneteltetni akarja a törlesztését, úgy nincs más dolga, mint Diákhitel Direkt fiókjába belépve a „Nyomtatványok” menüpont alatt kiválasztani a „TKSZ igénylése rokkantság esetén” részt, és kitölteni a szükséges mezőket. A kitöltött nyomtatványt aláírva szükséges továbbítania postacímünkre (Diákhitel Központ Zrt. 1996 Budapest) vagy leadhatja valamely személyes ügyfélszolgálatunk egyikén.

Amennyiben még nem rendelkezik Diákhitel Direkt fiókkal, az ehhez szükséges regisztrációt honlapunkon kezdeményezheti, a „Diákhitel Direkt regisztráció” fül alatt.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • az említett ellátást megállapító jogerős határozatot, valamint
  • a legutolsó, az ellátás folyósítását igazoló csekkszelvényt vagy bankszámlakivonatot.

A felülvizsgálati időpontok alapján rögzítésre kerül a rendszerben a szüneteltetés, de amint megtörtént a felülvizsgálat, szükség van az aktuálisan kiállított határozat, a csekkszelvény, bankszámlakivonat és a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozó nyomtatvány újraküldésére. Ha a felülvizsgálatra később kerül csak sor, azt mindenképpen jelezni kell a Diákhitel Központ felé is és mielőbb pótolni az igazolásokat, amint azok már a rendelkezésére állnak.